ast testi fiyatları 2022

AST Nedir?

“Aspartat Aminotransferaz” terimi, AST olarak bilinen bir enzimdir. Bu enzim, özellikle karaciğer, kalp, kaslar ve diğer organların hücrelerinde bulunur. Hücrelerin metabolik işlevlerini sürdürebilmeleri için AST gereklidir.

Kan testi, AST seviyelerini ölçmek için kullanılabilir. Bu test, AST seviyelerini belirlemek için kullanılır ve genellikle kalp hastalıklarını veya karaciğer hastalıklarını belirlemek için kullanılır. Karaciğer hasarı, karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer tümörleri ve kalp krizi, özellikle yüksek AST seviyeleriyle ilişkilendirilebilir.

AST Testi Nedir ? 

Aspartat aminotransferaz yani ast testi karaciğer hasarını kontrol eden bir kan testidir. Doktorunuz, karaciğer hastalığınız olup olmadığını öğrenmek ve tedavinizi izlemek için bu testi isteyebilir.

Karaciğer birçok önemli görevi olan bir organdır .

Vücudunuzun yiyecekleri sindirmesine yardımcı olan safra adı verilen bir sıvıyı üretir. Ayrıca kandaki atık ürünleri ve diğer toksinleri de temizler. Proteinlerin yanı sıra kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan maddeler üretir. Alkol veya uyuşturucu kullanımı ve hepatit gibi hastalıklar karaciğerinize zarar verebilir ve bu işleri yapmasını engelleyebilir.

AST, karaciğerin ürettiği bir enzimdir. Kalp , böbrekler , beyin ve kaslar gibi diğer organlar da daha küçük miktarlarda üretir. AST ayrıca SGOT (serum glutamik-oksaloasetik transaminaz) olarak da adlandırılır.

Normalde kandaki AST seviyeleri düşüktür. Karaciğer hasar gördüğünde kana daha fazla AST geçer ve kan seviyesi yükselir.

Yüksek AST seviyesi karaciğer hasarının bir işaretidir, ancak aynı zamanda kalp veya böbrekler  gibi başka bir organda da hasar olduğu anlamına gelebilir. Bu nedenle doktorlar genellikle AST testini diğer karaciğer enzimlerinin testleriyle birlikte yaparlar.

Alternatif İsimler

Aspartat aminotransferaz; Serum glutamik-oksaloasetik transaminaz; SGOT

AST Testi Nasıl Yapılır?

AST testi kan örneği alınarak bu kan örneği içerisinde AST düzeyi ölçülerek yapılır.

Test özel bir hazırlık gerektirmez. 

İğne ile kan alındığında iğnenin battığı bölgede hafif bir ağrı veya acı hissedebilirsiniz. Kan alındıktan sonra bölgede biraz zonklama hissedebilirsiniz. Bunların tamamı kısa süre içerisinde kendiliğinden düzelecektir.

AST Testi Neden Yapılır?

AST, karaciğer, kalp ve kaslarda yüksek seviyelerde bulunan bir enzimdir. Diğer dokularda da daha az miktarda bulunur. Enzimler, vücutta belirli bir kimyasal değişikliğe neden olan bir proteinlerdir.

Karaciğerde yaralanma, AST’nin kana salınmasına neden olur.

Karaciğer hastalığını teşhis etmek ve izlemek için , bu test esas olarak diğer testlerle birlikte yapılır (örn.ALT,ALP, ve bilirubin).

Aşağıdakiler gibi karaciğer hasarı belirtileriniz varsa doktorunuz AST testi isteyebilir:

Sarılık adı verilen cilt veya gözlerin sararması, yorgunluk, zayıflık, karın şişliği, karın ağrısı, iştahsızlık, kaşıntı, koyu renkli idrar, açık renkli gaita, bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik, morarma.

Bu testi gerektiren  diğer nedenler:

Hepatit virüsü maruiyeti, çok alkol kullanımı, karaciğere zarar verdiği bilinen ilaçların kullanımı, ailede karaciğer hastalığı öyküsü , obezite varlığı, şeker hastalığı veya metabolik sendrom, yağlı karaciğer hastalığı, 

Doktorunuz ayrıca karaciğer hastalığı için aldığınız tedavilerin işe yarayıp yaramadığını görmek için bu testi yaptırmanızı isteyebilir.

AST testi ayrıca  doktorunuzun rutin muayenenin bir parçası olarak yaptığı bir kan testi olan 

kapsamlı metabolik panelin parçasıdır.

AST Testi Normal Sonuçları

Normal aralık 8 ila 33 U/L’dir.

Normal değer aralıkları, farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. Bazı laboratuvarlar farklı ölçümler kullanır veya farklı numuneleri test edebilir. 

AST Testi Anormal Sonuçları Ne Anlama Geliyor?

Artmış AST seviyesi genellikle karaciğer hastalığının bir işaretidir. Karaciğer hastalığı, diğer karaciğer kan testleri tarafından kontrol edilen maddelerin seviyeleri de arttığında daha da olasıdır.

Yüksek AST seviyesi, aşağıdakilerden herhangi biri nedeniyle olabilir:

Kronik karaciğer hastalığı (siroz), karaciğer dokusunun ölümü, kalp krizi, vücutta çok fazla demir birikimi (hemokromatoz), şişmiş ve iltihaplı karaciğer (hepatit), karaciğere kan akışının olmaması (karaciğer iskemisi), karaciğer kanseri veya tümörü, karaciğer için toksik olan ilaçların kullanımı, özellikle alkol kullanımı, mononükleoz(“mono”), kas hastalığı veya travma

pankreas iltihabı (pankreatit), yanıklar , kalp prosedürleri, nöbet, ameliyat, hamilelik ve egzersiz de AST seviyesinin yükselmesine neden olabilir.

AST Testiyle Birlikte Yapılan Diğer  Testler

ASTtesti genellikle karaciğer paneli adı verilen bir grup karaciğer fonksiyon testinin parçası olarak yapılır. Genellikle başka bir karaciğer enzimi olan alanin aminotransferaz (ALT) testi ile istenir.

ALT, karaciğer hastalığını saptamada AST’den daha önemlidir. Sorunun karaciğerinizde mi yoksa kalbiniz veya kaslarınız gibi vücudunuzun başka bir bölümünde mi olduğunu daha doğru bir şekilde gösterebilir.

Doktorunuz, karaciğer hasarı veya kalbiniz gibi başka bir organla ilgili bir sorununuz olup olmadığını öğrenmek için kanınızdaki ALT miktarını AST ile karşılaştırabilir.

Doktorunuz ayrıca karaciğerinizin yaptığı diğer enzim ve protein testleri de yapabilir, örneğin:

Alkalin fosfataz (ALP), bilirubin, total protein

Sgot Nedir?

“Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminaz”ın kısaltması SGOT’dur. Bu enzim AST olarak da bilinir. SGOT veya AST enzimleri vücutta bulunur ve özellikle kalp, kaslar, karaciğer ve diğer organlarda çalışır.

Kan testleri, SGOT/AST seviyelerini ölçmek için kullanılır ve genellikle kalp veya karaciğer hastalıklarının değerlendirilmesi için kullanılır. Karaciğer hasarı, karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer tümörleri, kalp krizi veya kas hasarı yüksek SGOT/AST seviyeleriyle bağlantılıdır.

Ast Alt Nedir?

Bir kan testi, Aspartat Aminotransferaz (AST) ve Alanin Aminotransferaz (ALT) seviyelerini ölçer. “AST ALT” terimi, bu iki enzimin seviyelerini ifade eder. Bu iki enzim, karaciğer dahil olmak üzere çeşitli dokularda bulunur ve bu da karaciğer sağlığı hakkında çok şey söyler.

Ast Alt Testi Fiyatları 2024

Kan testlerinin, örneğin AST (Aspartat Aminotransferaz) ve ALT (Alanin Aminotransferaz), ülke, bölge ve laboratuvardan laboratuvara fiyatları değişebilir. Ayrıca, hangi testleri yaptırmak istediğiniz, testlerin ne zaman yapılacağı ve sağlık sigortası gibi faktörler, testlerin ne kadar pahalı olacağını etkileyebilir. Bu nedenle, yerel bir laboratuvara veya sağlık hizmeti sağlayıcısına giderek kesin maliyeti öğrenmeniz gerekecektir.

Sık Sorulan Sorular

AST Yüksek Olması Ne Demek?

Yüksek AST (Aspartat Aminotransferaz) seviyeleri, vücudun belirli dokularında veya organlarında bir sorun olduğunu gösterebilir. AST, karaciğer, kalp, kaslar ve diğer dokularda yaygındır. Bu dokuların veya organların zarar gördüğünde veya iltihaplandığında seviyeleri yükselir.

AST seviyeleri yüksek olabilir:

  • Karaciğer Hasarı: Karaciğer hücrelerinde AST bulunur ve karaciğer hastalığı veya hasarıyla yükselir. Karaciğer sirozu, alkol kaynaklı karaciğer hastalığı ve hepatit (karaciğer iltihabı) gibi durumlar AST seviyelerini artırabilir.
  • Kalp Sorunları: Kalp krizi veya kalp yetmezliği, AST seviyelerini artırabilir.
  • Kas Hasarı: Kasların zarar görmesi veya yıkılması, özellikle travma veya aşırı egzersiz nedeniyle, AST seviyelerini artırabilir.
  • İlaçlar: Bazı ilaçlar AST’yi yükseltebilir. Sonuç olarak, ilaçların yan etkileri dikkate alınmalıdır.

AST Enzimi Nedir?

Vücutta AST olarak bilinen bir enzim vardır. Serum glutamat oksaloasetat transaminaz (SGOT), AST’nin diğer bir adıdır. Bu enzim, özellikle karaciğer, kalp, kaslar, böbrekler ve diğer dokularda bulunur ve bu dokuların hücresel metabolizma süreçlerinde hayati öneme sahip olduğu için bu dokularda bulunur.

AST’nin ana görevlerinden biri, amino asitlerin metabolizmasını desteklemektir. Bu, özellikle aspartat olarak bilinen amino asidin metabolizmasında rol oynar. AST, bir amino asidin başka bir amino aside dönüşmesini sağlayan bir enzimdir.

ALT Yüksekliği Ne Zaman Tehlikeli?

ALT (Alanin Aminotransferaz) seviyelerinin yüksek olması, vücudun bir sorununun veya patolojik bir sürecin habercisi olabilir, ancak her zaman tehlikeli veya hayati bir tehlike anlamına gelmez. ALT yüksekliğinin nedenleri ve duruma göre tehlikeli olup olmadığı farklılık gösterir.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.