abdominal doppler ultrason fiyatları

Abdominal Renkli Doppler Ultrason Nedir ?

Abdominal Renkli Doppler ultrason, karın boşluğu içindeki organları ve kan damarlarını ve iç organların kan dolaşımını inceleyen bir görüntüleme yöntemidir. Teknik, hareketli nesne ile bu nesnelerin hareket yönüne göre farklılık gösteren ultrasonik dalgalar arasındaki ilişkiyi tanımlayan Doppler Etkisi olarak bilinen fiziksel yasaya dayanmaktadır. Bu parametrelere dayanarak, incelenen kan damarları ve organlarından kan akışının hacimlerini ve hızlarını ölçebiliriz. Renal arter Doppler incelemesi, yüksek tansiyonu olan tüm hastaların tanı tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ateroskleroz veya arter daralmasının değerlendirilmesi, ayrıca hastalık gelişim dinamiklerinin izlenmesi ve son derece tehlikeli bir durum olan abdominal anevrizmanın tesbiti abdominal doppler incelemesi ile yapılabilir.

Bu teknikle venöz dolaşımın veya kanın toplardamar yoluyla kalbe dönüşün incelenmesi de mümkündür. Ayrıca Renkli Doppler, karaciğer sirozu , karın boşluğundaki tümör ve diğer patolojik süreçler hakkında son derece önemli bilgiler sağlar. Nakledilen organlardan (böbrek, karaciğer vb.) kan akışının değerlendirilmesi ve sürekli izlenmesi Renkli Doppler yardımıyla mümkündür. Temel bir karın ultrasonunun yanı sıra, sonuçlar büyük ölçüde muayeneyi yapmak için kullanılan ultrason cihazının kalitesine ve ayrıca muayeneyi yapan doktorun deneyimine ve uzmanlığına bağlıdır.

Abdominal Doppler Ultrason Nasıl Yapılır ? 

Hasta, sırt üstü sedyeye uzanmış durumda karın bölgesine jel sürülmek suretiyle karın bölgesinde bulunan organlar ultrason probu yoluyla incelenir. Ultrason probundan alınan ses sinyalleri cihazda görüntüye dönüştürülür. Radyoloji uzmanı bu görüntüleri detaylı olarak inceler ve değerlendirir.  İşlem esnasında hasta herhangi bir ağrı veya acı hissetmez.

Karaciğer , safra kesesi,dalak , pankreas, orta hat damar yapıları, böbrekler, alt batında rahim, yumurtalıklar, prostat ve seminal veziküller gibi organlar detaylı olarak değerlendirir.    Birçok hasta bu incelemeyi yaptırmak isterken, işlemin ne olduğunu nasıl yapıldığını merak etmektedir.

Birçok sağlık sorunlarında, hastalığı teşhis etmek ve takibini gerçekleştirmek için abdomen doppler yöntemlerine başvurulur. Birçok organın incelenmesini sağlayan abdomen doppler, yaklaşık 20-25 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanır. İşlem öncesinde,  saatlik açlığa ihtiyaç duyulur.

Abdominal Doppler Ultrason Neden Yapılır ?

Karaciğer, dalak ve ekstrahepatik portal venöz sistem, üst abdominal aort, çölyak ve superior mezenterik arterler ve böbrekler damarları , rahim,  yumurtalıklar, prostat   değerlendirilir.

Üst abdominal renkli Doppler görüntülemesinin ana endikasyonlarından biri portal hipertansiyon değerlendirilmesidir. Portal venöz  tromboz süphesinde , portakaval ve splenorenal anastomoz  değerlendirilmesi, hepatik venin şüpheli trombozunun değerlendirilmesi; ve hepatik transplant alıcılarının ameliyat öncesi ve sonrası görüntülenmesinde kullanılır.

Normal portal ven, 10 ile 30 cm / sn arasındaki hızda  hepatopetal akışa sahiptir. Şiddetli portal hipertansiyonda, portal ven akışı tersine dönebilir.  Siroz ve gastrointestinal kanaması olan hastalarda portal ven trombozu prevalansı % 5 düzeyindedir. 

Mezenterik yetmezlik şüphesinde proksimal çölyak ve superior mezenterik arterlerin değerlendirilmesi önemlidir. 

Hipertansiyon giderek yaygınlaşan bir durumdur. Çoğu hastada hipertansiyonun  bir nedeni bulunamaz  ve esansiyel hipertansiyona sahip olduğu kabul edilir. Renovasküler hipertansiyon veya renal arter darlığının neden olduğu hipertansiyon nadirdir ve tüm hipertansiyon vakalarının % 1 ila % 3’ten daha azını oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Bununla birlikte, renovasküler hipertansiyon, cerrahi olarak tedavi edilebilen en sık hipertansiyon nedenidir ve  tedavi edilmezse sonuç böbrek yetmezliği olabilir. böbrek perfüzyonunun azalması renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini aktive ettiği gösterildi. Bu da sonuçta hipertansiyon gelişimini tetikler.

Renkli Doppler ultrason RVH yönünden şüpheli kişilerin araştırılmasında ilk görüntüleme yöntemidir. 

Abdominal Doppler Ultrason Fiyatları 2024

İstanbulda abdominal renkli Doppler ultrason fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Abdominal renkli Doppler ultrason fiyatları hakkında bilgi almak için 02126321059 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.