akciğer grafileri tele grafileri

Mediasten ve Hiluslar

Akciğer Tele Grafileri; Hilusun radyografik dansitesinden büyük oranda üst lob venleri ve pulmoner arterler sorumludur. Hiluslar boyut ve yoğunluk açısından simetrik olmalıdır. Eğer çekim sırasında hastanın duruşunda rotasyon yoksa veya hastanın omurgasında skolyoz gibi bir anormallik bulunmuyorsa bir hilusun diğerinden daha büyük veya dens olması hiler patoloji açısından şüphe uyandırmalıdır.

Bilateral hiler büyümenin en sık nedeni lenf nodlarının büyümesidir. Lenf nodları dışında vasküler patolojiler ve hiler- bronşiyal kitleler büyümeye neden olan diğer lezyonlardır.

Kalp ve Pulmoner Damarlar

Posteroanterior grafide mediastenin sağ kenarını aşağıda sağ atriyum ve yukarısında çıkan aorta yapar. Bu bölgede vena kava superior da mevcuttur ancak genişleme olmadıkça izlenmez. Sol kenarını ise yukarıda aort topuzu ve devamında pulmoner konus, aşağıda ise sol atrium apendiksi ve sol ventrikül yapar.

Plevra ve Perikard

Ayakta PA akciğer grafisinde 200 mL’den az olan plevral effüzyon görülemeyebilir. Arka kostofrenik sinüsler yan kostofrenik sinüslere
göre aşağıda olduğundan yan akciğer grafisi daha az effüzyonu gösterebilir. Bu açıdan en duyarlı pozisyon yan dekubit grafi olup 15-20
mL effüzyon bile saptanabilir. Plevral effüzyonun ayakta PA akciğer grafisindeki bulguları hemidiyaframın yükselmiş gibi görünmesi, yan kostofrenik sinüsün küntleşmesi, menisküs bulgusu (dış kenarı daha yukarıda olan ve mediale indikçe alçalan, yukarıya doğru konkav, eğik çizgi), fazla miktarda sıvı olduğunda mediastenin karşıya itilmesidir.

Plevral effüzyonun supin grafide saptanması zordur. Supin grafide damar izlerini kapatmayan duvak şeklinde sisli bir opasite oluşur; bazen kostofrenik sinüs ve akciğer apeksi kapanır. Bazen plevral effüzyonun büyük bölümü akciğerin alt yüzeyi ile diyafragma arasında birikir
(subpulmonik effüzyon). Bu durumda PA akciğer grafisinde hemidiyafram yükselmiş, düzleşmiş ve kubbesi laterale yer değiştirmiş
gibi görünür. Subpulmonik effüzyon sağda daha sıktır ama sol tarafta olduğunda mide-fundus gazı ile akciğer tabanı arasındaki mesafe 2
cm’nin üzerine çıkar.

akciğer tele grafisi hakkında bilgi veriyor

Akciğerler

Atelektazinin radyografik bulguları atelektazik parankimin dansitesinin artması, fissürlerin, hilusun, mediastenin yer değiştirmesi, damar ve bronşların kalabalıklaşması, diyaframda yükselme, kosta aralıklarının daralması, normal akciğerde kompansatuar havalanma artışıdır.

Hava boşluğu hastalığı asiner patern,  alveol veya asinüs lümenindeki havanın yerini sıvı ve/veya hücrelerin almasıdır. Nodül 3 cm veya daha küçük, akciğer veya viseral plevra ile çevrili, yuvarlak veya oval, opasite olup lenfadenopati, atelektazi veya pnömoni eşlik etmez. Daha büyük olanlara kitle denir.

Soliter nodül ve kitlelerin ayırıcı tanısı için genellikle başta bilgisayarlı tomografi olmak üzere PET-BT, MR gibi ileri yöntemlere gereksinim olur.

Akciğer – Tele Grafileri Fiyatları 2024

Akciğer – tele grafileri fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

  • 26 Nisan 2022
    Tuncay Tolga Tercan

    Merhaba, 2016-2022 arası 8 adet akciğer grafim var. Jpeg halinde. E nabizdan indirdiğim.

    Komplike bir durum yaşıyorum , plevra kalınlaşması sinüs kuntlesmesi öncesinde plevral effuzyon.

    Akciğer grafilerimin yıllara göre karsilastirmasinin teklifini alabilir miyim ?

Görüşlerinizi bildiriniz.