kemik ölçümü dansitometri

Kemik dansitometri ( yoğunluk ölçümü )

Kemik dansitometri, kemik yoğunluğu ölçümü, hiçbir hazırlık gerektirmeden, vücuda hiçbir zarar vermeden, özel bilgisayar programı ve hassas ölçüm yapan dansitometri cihazları ile mümkündür. Bölgesel (Bel omurları, kalça eklemi, el bileği gibi) ve tüm vücut analizleri yapılabilir. Ayrıca vücudun yağ ve kas miktarlarıda belirlenebilir.

Kemik dansitometri hangi hastalığın tanı ve takibinde kullanılır ?

Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroskopik yapısında bozulma sonucunda kemikte kırık riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır.

Kadınlarda 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır. Bu durum menapoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menapozun ilk on yılı için de kemik kütlesinin ortalama % 15’i, Erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20-30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesinindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır.

Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir. Osteoporoztanısı konulan ve tedavi verilen hastalarda kemik yoğunluğu ölçümü tekrarlama süresi ostreopozun derecesine ve verilen tedaviye göre değişmekle birlikte menapozdaki yüksek riskli hastalarda yılda bir, düşük riskli hastalarda 5 yılda bir omurga ve kalça kemik yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır.

Osteoporoz

Endojen (Dahili Faktörler)genetik (beyaz, siyah,  asyalı)

ince, narin yapı

Açık renk

Ailede osteoporoz hikayesi

Yaş

Kadın cinsiyet

Erken ve cerrahi menapoz

Medikal hastalıklar

 

Eksojen (Harici Faktörler)beslenme (Ca, Fosfor,Protein)

Sedanter yaşam (Rahat ve Tembel)

Yaşam tarzı(Sigara, kahve, alkol)

Güneş ışığı yoksunluğu

İmmobilizasyon

İlaçlar

Tiroid hormonu

Kemoterapi

 

Türkiye’de ostreoporoz (kemik erimesi) önemli bir sağlık sorunu olmaya başladı. Menapoz dönemi kadınlarda, 55 yaş üzeri erkeklerde, uzun süre hareketsiz kalanlarda, süt ürünlerini eksik alanlarda, bazı hastalıklarda (sindirim sistemi ile ilgili hastalıkları gibi) çeşitli ilaç kullanımlarında  ve fazla kahve tüketiminde osteopoz riski artmaktadır. Osteopoz belirtileri, sırt ve bel tutukluluk, gece terlemesi, halsizlik, kamburluk, boy kısalması gibi bulgularda erken yapılırsa, tedavisi de o kadar yüz güldürücü olacaktır.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Nedir?

Kemik yoğunluğu taramaları, birçok doktorun osteoporozunuz olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için kullandığı dolaylı bir göstergedir. Kemik mineral yoğunluğu testi olarak da adlandırılan prosedür, kemiklerinizde santimetre kare başına ne kadar kemik materyali olduğunu ölçer.

Osteoporoz, kemiklerinizi daha kırılgan ve kırılmaya meyilli yapan bir hastalıktır. Kemik yoğunluğu taramaları, kemiğinizin küçük bir bölümünde paketlenmiş kalsiyum ve kemik minerallerinin miktarını ölçmek için X-ışını teknolojisini kullanır. Test genellikle omurga ve kalça üzerinde yapılır. Kemik mineral içeriğiniz yüksekse, kemikleriniz daha yoğundur ve kırılma olasılığı daha düşüktür. Bununla birlikte, düşük kemik mineral içeriği, kemiklerinizin kırılma riski altında olduğu ve osteoporozu gösterebileceği anlamına gelir.

kemik ölçümü dansitometri

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Kullanım Alanları

Kemik yoğunluğu taramalarını kullanımı başlamadan önce,  doktorlar ancak bir kemik kırıldığında bir hastanın osteoporozu olup olmadığını anlayabiliyorlardı.  Ancak bu noktada, hastalık ilerlemiş ve  kemikler zaten kötü durumda olacaktır. Yaşlı kadınlar bu durum için en yaygın demografidir. Bununla birlikte, yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun herkeste osteoporoz gelişebilir.

Aşağıdaki risk faktörlerinden bazılarına sahipseniz, doktorunuz kemik yoğunluğu taraması önerebilir:

Boyda kısalma, kırılmaya daha yatkın olan kırılgan kemikler, kemiğin yeniden yapılanma sürecine müdahale eden bazı ilaçlar alıyorsanız, nakil organı reddetmeyi önleyici ilaç kullanan nakil hastaları, düşük seks hormonu seviyeleri

Kemik dansitometrisinin çeşitli kullanım alanları vardır:

Kemik yoğunluğunuzun azalıp azalmadığını kontrol etmek , kemiklerinizi kırma riskinin yüksek olup olmadığını belirleme, osteoporoz teşhisinin doğrulanması, osteoporozun ilerlemesinin izlenmesi, osteoporoz tedavilerinin etkinliğinin gözden geçirilmesi

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Nasıl  Yapılır ?

Kemik yoğunluğu ölçümü, tamamlanması genellikle yaklaşık 10 ila 30 dakika süren hızlı ve ağrısız işlemlerdir. Muayene genellikle omurganız, uyluk kemiğiniz veya önkolunuzdaki kemikler gibi osteoporoz nedeniyle kırılmaya daha yatkın kemikler üzerinde yapılır.

Kemik yoğunluğu ölçümü için geldiğinizde, Hekimoğlu Görüntülemedeki ekip üyelerimizden biri, sizi dolgulu bir masaya yerleştirecektir. Test, çift enerjili bir X-ışını absorpsiyometrisi (DXA, DEXA) makinesi kullanılarak gerçekleştirilir. Cihaz düşük dozlu bir röntgen gönderir. Görüntü bir bilgisayar monitöründe oluşturulur.

Tarama devam ederken, mümkün olduğunca hareketsiz durmanız istenecek ve nefesinizi tutmanız gerekebilir. Bu, görüntünüzün bulanıklaşmamasını sağlar. İşlem sırasında radyasyona maruz kalma minimaldir ve göğüs röntgeni tarafından yayılandan çok daha azdır.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü  Ne Zaman Yapılır?

Tıp uzmanları   , bir hastanın osteoporoz tanısını belirlemek için kemik yoğunluğu testleri kullanır. Bu prosedürü anlamak, ihtiyacınız olup olmadığını ve ne zaman ihtiyacınız olduğunu bilmenize yardımcı olabilir.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Türleri

Teknologlar, kemik yoğunluğunu test etmek için çeşitli röntgen türleri uygulayabilir. En yaygın olarak, DXA veya DEXA olarak da bilinen çift enerjili x-ışını absorpsiyometrisini kullanırlar. Kemik yoğunluğu için bir  DEXA testi  yaklaşık 10 ila 30 dakika sürer. Teknoloji uzmanı, önkol kemikleriniz, omurganız veya uyluk kemiğiniz gibi osteoporoza eğilimli kemiklere bakmak için DEXA’yı kullanacaktır. Diğer kemik yoğunluğu ölçümü türleri arasında kantitatif bilgisayarlı tomografi (QCT) ve tek enerjili x-ışını absorpsiyometrisi (SXA) bulunur.

Kimler Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yaptırmalı?

Aşağıdaki faktörler, kemik yoğunluğu testi yaptırmanızın gerekip gerekmediğini etkiler:

Yaş:  Kemik yoğunluğu ölçümü, yaş nedeniyle osteoporoz riski daha yüksek olan 65 yaş üstü kadınlara ve 70 yaş üstü erkeklere fayda sağlayabilir. Doktorlar genellikle bu yaştaki kişilere orta derecede kırık riski olduğunda testi önermektedir.

Tıbbi geçmiş:  Bazı tıbbi bozukluklar ve ilaçlar, osteoporoz gelişme riskinizi etkileyebilir. Diyabet, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı ve romatoid artrit gibi durumlar kemik yoğunluğunu azaltabilir.

Diğer osteoporoz risk faktörleri:  Birkaç başka faktör sizi osteoporoza daha yatkın hale getirebilir. Daha küçük çerçevelere veya ailede osteoporoz öyküsü olan kişiler de kemik yoğunluğu testi gerektirebilir.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılması İçin Nedenler

Kemik yoğunluğu testleri, bir hastanın kemik malzemesini doğru bir şekilde tespit ettiğinden, birçok kullanım alanı vardır. Doktorlar bu taramaları aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için talep etmektedir:

İlk osteoporoz teşhisini koymak

Hastanın kemik kırığı riskinin belirlenmesi

Hastanın kemik yoğunluğunun izlenmesi

Osteoporoz tedavisinin etkinliğini anlamak

Osteoporozun ilerlemesini kontrol etmek

Osteoporoz Tedavisi Sırasında Kemik Yoğunluğu Ölçümü Ne Sıklıkta Yaptırılır?

Doktorların, ilkinden sonra bir kişinin kemik yoğunluğu ölçümünü ne sıklıkla yaptırması gerektiği konusunda farklı görüşleri vardır. Bazı görüşlere göre , hastaların osteoporoz teşhisinden sonraki ilk üç yıl içinde birden fazla teste ihtiyaç yoktur. Bazı görüşlere göre  osteoporoz tedavisi sırasında bir veya iki yılda bir kemik yoğunluğu testi yapılması gerekir. 

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Size Kemik Sağlığı Hakkında Ne Söyler?

Kemikler vücudun geri kalanını destekleyerek her türlü hareket ve aktiviteyi sağlar. Zamanla ve osteoporoz gibi durumlarda, kemikler yoğunluğunun bir kısmını kaybedebilir ve bu da kırılma olasılığını artırır. Risk faktörleriniz veya kemik kaybı belirtileriniz varsa, doktorunuz  kemik dansitometrisi (DEXA) taraması önerebilir .

DEXA Taraması Nedir?

DEXA taraması, kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bir görüntüleme testidir. Bu tip kemik yoğunluğu taramasında, iki röntgen ışını kemiklere yönlendirilir. Soğurulan radyasyon miktarı, test edilen kemik segmentinde minerallerin ne kadar sıkı bir şekilde paketlendiğini gösterir.

En doğru sonuçları elde etmek için radyologlar, DEXA taramalarını vücudun osteoporozdan kaynaklanan kırılmalara karşı en savunmasız kısımlarına, özellikle kalça ve omurgaya odaklanır. Kalça veya omurgaya yönelik bir tarama yapamıyorsanız – örneğin bir kalça protezi nedeniyle – tarama bunun yerine ön kolu hedefleyecektir.

65 yaş üstü kadınlar, 70 yaş üstü erkekler ve osteoporoz için risk faktörleri olan herkes için DEXA taramaları önerilir.

Kemik Dansitometri Ölçümü Nasıl Okunur ve Sonuçlar Size Kemik Sağlığı Hakkında Ne Diyor?

Bir DEXA taraması, kemik yoğunluğunu doğru bir şekilde ölçerek size osteoporozunuz olup olmadığını, osteoporoz gelişme olasılığınız olup olmadığını ve kemik kaybını yavaşlatmak için ilaçlardan fayda sağlayıp sağlayamayacağınızı söyleyebilir.

Taramanızın sonuçları geldiğinde, doktorunuz muhtemelen size iki numara verecektir. Birincisi bir T-skoru. Bu, sonuçlarınızı 30 yaşındaki sağlıklı bir kişinin kemik yoğunluğuyla karşılaştırır:

-1’den büyük bir T puanı normal kabul edilir

-1 ile -2.5 arasında bir T skoru osteopeniyi gösterir

-2.5’ten düşük bir T skoru osteoporozu gösterir

Sonuçlarınızla birlikte verilen ikinci sayı, kemik yoğunluğunuzu yaşınıza, kilonuza, cinsiyetinize ve etnik kökeninize göre ortalamayla karşılaştıran bir Z-skorudur. 2.0’ın üzerindeki bir Z-skoru normal kabul edilirken, -1.5’in altındaki bir Z-skoru, yaşın dışında kemik kaybına katkıda bulunan bir durumun göstergesi olabilir.

Kemik Dansitometri Fiyatları 2024

Kemik dansitometri fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

 • 31 Ekim 2021
  Nuh Naci Kundakcıoğlu

  76 Yaşımda emekli Mak. Mühendisiyim. Kemik yoğunluğu Testi yaptırmak istiyorum. Ücretiniz ne kadar dır?
  İlginiz için çok teşekkür eder, sağlı günler dilerim.
  Saygışarımla,

  Nuh Naci Kundakcıoğlu

 • 13 Mayıs 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba kemik yoğunluğu testi merkezimizde yapılmaktadır. Kemik yoğunluğu testi fiyatlarını 02126321060 nolu telefonumuzdan öğrenebilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.