Kemik dansitometri ( yoğunluk ölçümü )

Kemik yoğunluğu ölçümü, hiçbir hazırlık gerektirmeden, vücuda hiçbir zarar vermeden, özel bilgisayar programı ve hassas ölçüm yapan dansitometri cihazları ile mümkündür. Bölgesel(Bel omurları, kalça eklemi, el bileği gibi) ve tüm vücut analizleri yapılabilir. Ayrıca vücudun yağ ve kas miktarlarıda belirlenebilir.

Kemik dansitometri hangi hastalığın tanı ve takibinde kullanılır ?

Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroskopik yapısında bozulma sonucunda kemikte kırık riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır.

Kadınlarda 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır. Bu durum menapoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menapozun ilk on yılı için de kemik kütlesinin ortalama % 15’i, Erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20-30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesinindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir. Osteoporoztanısı konulan ve tedavi verilen hastalarda kemik yoğunluğu ölçümü tekrarlama süresi ostreopozun derecesine ve verilen tedaviye göre değişmekle birlikte menapozdaki yüksek riskli hastalarda yılda bir, düşük riskli hastalarda 5 yılda bir omurga ve kalça kemik yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır.

Osteoporoz

Endojen (Dahili Faktörler)genetik (beyaz, siyah,  asyalı)

ince, narin yapı

Açık renk

Ailede osteoporoz hikayesi

Yaş

Kadın cinsiyet

Erken ve cerrahi menapoz

Medikal hastalıklar

 

Eksojen (Harici Faktörler)beslenme (Ca, Fosfor,Protein)

Sedanter yaşam (Rahat ve Tembel)

Yaşam tarzı(Sigara, kahve, alkol)

Güneş ışığı yoksunluğu

İmmobilizasyon

İlaçlar

Tiroid hormonu

Kemoterapi

 

Türkiye’de ostreoporoz (kemik erimesi) önemli bir sağlık sorunu olmaya başladı. Menapoz dönemi kadınlarda, 55 yaş üzeri erkeklerde, uzun süre hareketsiz kalanlarda, süt ürünlerini eksik alanlarda, bazı hastalıklarda (sindirim sistemi ile ilgili hastalıkları gibi) çeşitli ilaç kullanımlarında  ve fazla kahve tüketiminde osteopoz riski artmaktadır. Osteopoz belirtileri, sırt ve bel tutukluluk, gece terlemesi, halsizlik, kamburluk, boy kısalması gibi bulgularda erken yapılırsa, tedavisi de o kadar yüz güldürücü olacaktır.

Ücreti Ne Kadar ?
Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.