meme renkli doppler

Meme renkli doppler, meme hastalıklarının teşhisinde kullanılan dört ana yöntemden biridir. Diğer üç yöntem ise  mamografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve ultrason iğne biyopsisidir.

Meme ultrasonu ve renkli doppler hastayı radyasyona ve bununla ilgili risklere maruz bırakmayan bir tekniktir. Tıbbi görüntüleme için kullanılan ses dalgaları, insan dokularına zarar vermez, bu da ultrason ve renkli Doppleri  güvenli bir tanısal tetkik yapmaktadır.

Meme ultrasonu ve renkli Doppler fiyatları , mamografi ile benzer düzeylerdedir ve meme MRG’sinden çok daha düşüktür. Renkli Doppler, özellikle kitle lezyonlarının etrafındaki ve içindeki damarların tanımlanmasını sağlar.

Damarların varlığı iyi huylu ve kötü huylu kitlelerin ayırt edilmesine yardımcı olan ek bir kriter olabilir, ancak bir lezyonu karakterize etmek için tek başına yeterli değildir. Üstelik, ultrason rehberliğinde biyopsi yaparken, renkli Doppler, damarların seyrini belirlemek ve  iğne ile damarın içinden geçmekten kaçınmak için yararlı olabilir.

Meme ultrasonu ve renkli doppler, tipik olarak palpe edilebilir kitleler  (ancak meme başı çekilmesi, lokalize cilt çekilmesi veya diğer modifikasyonlar, seröz veya kanlı meme ucu akıntısı ) içeren, meme kanseri için şüpheli semptom veya belirtileri olan hastalarda, ultrason ve renkli doppler  her yaşta klinik muayeneyi ve mamografiyi tamamlayan bir görüntüleme yöntemidir. Genç kadınlarda meme kitlelerini değerlendirmek için tercih edilen bir yöntemdir.

Ultrason ve Doppler ayrıca, ağrılı kistleri olan hastalarda semptomların kökenini de ortaya koyabilir. Hastalar tek taraflı, lokalize, siklik olmayan meme ağrısı ile başvurduğunda malignite şansı% 1 kadar düşüktür. Ultrason ve Doppler palpe edilebilen bir şişliği  olan , fokal meme ağrısı veya meme başı akıntısı olan hamile veya emzikli kadınlarda, aynı zamanda çoğu iyi huylu ve habis kitleleri tanımlamak için ilk tercih edilen yöntemdir. 

Meme ultrason ve Doppleri hakkında sık sorulan sorular

Meme ultrasonu ve Doppler zararsız bir tetkik midir ?

Evet. ultrason ve renkli Dopplerin  erişkin insan vücuduna tanısal tıbbi kullanımdan kaynaklı i herhangi bir zarar bildirilmemiştir.

Genel kadın popülasyonunda meme kanseri taraması için mamografi yerine meme ultrason ve Doppleri yapılabilir mi ?

Hayır. Ultrason ve renkli Doppler genel kadın popülasyonunda kullanıldığında meme kanserinden ölüm oranını azalttığı gösterilmemiştir ve mamografi ile karşılaştırıldığında çok daha fazla biyopsi ve kısa süreli takip incelemesine neden olmaktadır.

Meme ultrason ve renkli Doppler   muayenesinden sonra mamografi de yapılması gerekiyor mu?

Cevap, klinik duruma bağlı olarak  değişir. Yukarıda da belirtildiği gibi, ultrason ve Doppler , genel kadın popülasyonunda bağımsız bir tarama yöntemi olarak kabul edilmemektedir. Belli spesifik kategoriler (örneğin, yoğun meme paterni olan kadınlar) için semptomsuz kadınlarda mamografiye yardımcı olarak düşünülebilir ve palpe edilebilir bir şişliği doğru bir şekilde değerlendirmek için ilk tercih olabilir. 

Meme Renkli Doppler Ultrason Fiyatları 2024

Meme renkli Doppler ultrason fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.