spinal sakral ultrason

Spinal sakral ultrason, gizli spinal disrafizmden (OSD) şüphelenilen yenidoğanlarda tercih edilen yöntem ultrasondur.

OSD, omuriliğin gerginleşmesine ve olası nörolojik ve mesane veya bağırsak fonksiyon bozukluklarına neden olabilen bir veya daha fazla omurilik anomalisinin varlığını ifade eder. 

Omurganın arka kemeri henüz kemikleşmediğinden, mükemmel bir akustik pencere sağladığından, ultrasonun gerçekleştirilmesi kolaydır. 

Özellikle spinal kanalın konus medullaris ve kauda equina ile lumbosakral kısmı, yüksek çözünürlüklü bir lineer prob ile güzel bir şekilde görüntülenebilir.

Spinal disrafizmin sınıflandırılması

Spina bifida aperta

Spinal disrafizm veya spina bifida, nöral arkın kusurlu kapanmasına neden olan konjenital bir anomalidir. Açık (spina bifida aperta) ve kapalı disrafizm (spina bifida occulta) olarak sınıflandırılır. 

Açık disrafizm, sırtta doğumda fark edilen ve meningosel adı verilen meninksler ve CSF içerebilen veya miyelomeningosel adı verilen omurilik veya sinir parçalarını içeren bir şişlik ile kendini gösterir.

Açık spinal disrafizmi görüntülemek için ultrason kullanılmamalıdır. Fazla bir bilgi vermez ve enfeksiyona yol açabilir.

Ultrason, vertebral kolonun daha fazla kraniyal parçasını incelemek, ek anomalileri araştırmak için kullanılabilir ve miyelomeningoselin kapatılmasından sonra beynin ventriküllerinin boyutunu ölçmek için kullanışlıdır.

Spina bifida occulta

Spina bifida occulta olarak da adlandırılan kapalı veya gizli spinal disrafizmde, ciltte sağlam bir örtü vardır. Saç tutamları, hemanjiyomlar, pigmentli noktalar, kutanöz gamzeler veya deri altı kitle gibi cilt değişiklikleri olduğunda anomaliden şüphelenilir.

Ultrason yapmanın bir başka nedeni de anal atrezi gibi OSD ile ilişkili doğumsal bir anomalinin olmasıdır. OSD terimi, omuriliğin gerginleşmesine ve olası nörolojik ve mesane / bağırsak fonksiyon bozukluklarına neden olabilen bir veya daha fazla omurilik anomalisinin varlığını ifade eder.

Kalınlaşmış veya yağlı filum terminale, spinal lipomlar, split kord malformasyonları, dermoid kist ve siringohidromiyeli terimlerinin hepsi OSD’nin farklı formlarıdır.

Normal anatomi

Omurilik, santrali ekojenik  olan hipoekoik bir yapı olarak tasvir edilmiştir. Bu santral ekojenitenin, santral kanal değil, anterior komissür ve medyan anterior fissür arasındaki arayüzü temsil etmesi beklenir.

spinal sakral ultrason hakkında bilgi veriyor

Santral ekojenite ile omuriliğin aksial görüntüsü.

sakral spinal ultason hakkında bilgi veriyor

Kauda equinanın  aksial  görüntüsü.

Kordonun alt ucu, lomber şişkinlik olan kalınlaştırılmıştır.  Kordon keskin bir koni (mavi ok) şeklinde incelir. Kauda equina, bir grup hareket eden iplik olarak görülüyor.  Bebek dekübit pozisyonunda yatıyorsa, sinir lifleri yerçekimine bağlı arka tarafa çekilecektir.

Bebek karın altında bir yastık ile yüzüstü pozisyonda muayene edilirse sinir lifleri ventral olarak hareket edecektir.  Filum terminali ince bir ekojenik iplik olarak görülebilir.  Dural kese yaklaşık olarak S2’de biter. Daha distalde yağ dokusu mevcuttur.

Konus medullaris’in pozisyonu

Konusun normal konumu L1 ‘dedir. L2’nin altında olmamalıdır. Konus medullarisin konumunu belirlemenin en iyi yolu, lomber ve sakral omurlar arasındaki lordotik açıdaki lumbosakral bileşkeyi belirlemektir. Sakrumun hareket noktasını görmek için pelvisi esnetmek ve uzatmak yardımcı olabilir. Bu yenidoğanda lumbosakral bileşke daha az net görülür çünkü akut açı yoktur.

Koksiks henüz kemikleşmemişse hipoekoik kıkırdaktan oluşur. Genellikle kifotik bir şekle sahiptir. Enine görünümlerde sıvı birikimi veya apse ile karıştırılmamalıdır.

Normal varyantlar

sakral spinal ultrason hakkında bilgi veriyor

Santral kanal

Bu görüntüde santral  kanal omurilikte ince anekoik bir çizgi (beyaz ok) olarak görülmektedir. Bu bazen patoloji ile ilişkilendirilse de sıklıkla normal bir bulgu olarak görülmektedir.

Ventrikül terminalis

Proksimal filum terminalinde küçük bir kist görülür.  Buna terminal ventrikül (veya beşinci ventrikül) denir. Bazen konus medullariste de görülür. Embriyogenez sırasında oluşur ve genellikle erken çocukluk döneminde tamamen geriler.

Kalıcı olursa, tipik olarak kraniokaudal boyutta 2 cm’den az ve enine boyutta 2 mm’den küçüktür ve erişkinlerde asemptomatik ve tesadüfi bir bulgu olarak tespit edilir.

spinal sakral ultrason hakkında bilgi veriyor

Burada, sırtının alt kısmındaki cilt renginin değişmesi nedeniyle görüntülenen üç aylık bir kızın sagital görüntüsü. Omurga anatomisi normaldi ve OSD belirtisi yoktu. Normal bir varyant olan düz bir kuyruk sokumu vardır. Genellikle kuyruk sokumunun öne eğik bir ucu vardır, ancak bazen düz veya hatta dorsal olarak bükülüdür, bu da normal bir varyanttır.

Tethered kord 

Çoğu durumda gizli spinal disrafizm herhangi bir semptoma neden olmayabilir. Ancak bazı durumlarda kordonun gergin olması nedeniyle nörolojik sorunlar gelişebilir.

Tethered kord anormal kaudal konumda spinal kordun  patolojik fiksasyondur. Bu durumda spinal kord  büyüme ve gelişme ile mekanik germe, bükülme ve iskemi uğrar.  

Bu durumlarda ultrason, omurilik kanalının içeriğini görüntülemek ve tethered kord ile ilişkili bulguları aramak için çok uygun bir görüntüleme yöntemidir. 

Hidromiyeli

Hidromiyeli  santral kanalın beyin omurilik sıvısı ile dolu anormal genişlemesidir. Bu durum, omuriliğin tüm uzunluğu boyunca uzanan yaygın veya küçük bir odakta  olabilir.

Diastematomiyeli, Arnold ‐ Chiari malformasyonu, miyelomeningosel ve lipomeningosel gibi birçok konjenital anomaliyle ilişkilendirilebilir. Santral kanal dışında kordda sıvı birikimi varsa buna siringomiyeli denir.

Görüntülemede bu iki varlığı ayırmak çoğu zaman mümkün olmadığından, siringohidromiyeli terimini kullanmak daha iyidir.

Spinal lipom

Spinal lipom fasyadaki bir orta hat defektinden  arka subkutan doku uzanan kapsülle sarılı yağ, sinir dokusu,  meninksler veya fibrotik kitledir.  Spinal lipom, çoğunlukla alt spinal kanalda ekojenik bir kitle olarak görülür. Konus çok alçak olabilir ve lipomda gömülü olabilir.

Dorsal dermal sinüs

Deri ile dural kese arasında, bazen omuriliğe kadar  uzanan bir bağlantıdır.  Çukur, ciltte renk değişikliği veya tüylü yamalar ile kendini gösterir. Konus medullaris aşağı yerleşimli olabilir.

Dermal sinüs yolları özellikle fark edilmesi gereken önemli lezyonlardır çünkü omurilik kanalına uzanabilirler ve menenjit ve omurilik apsesi gibi enfeksiyon riskini artırabilirler.

Diastematomiyeli

Split kord malformasyonu olarak da adlandırılan diastematomiyeli, omuriliğin uzunlamasına bölünmesidir. Bölünme noktasında kemikli, lifli veya kıkırdaklı bir bölme  olabilir.

Diastematomiyeli, genellikle bir vertebral kolon anormalliği ve tethered kord  ile ilişkilidir.

Spinal/Sakral Ultrason Fiyatları 2024

Spinal/Sakral Ultrason fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Ücreti Ne Kadar ?
Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.