ivp

İntravenöz Pyelografi ( İVP )

İVP, İyotlu kontrast maddelerin intravenöz yolla (damardan) enjeksiyonu sonrası, belli zaman aralıkları ile seri grafilerin alınması ile böbrek fonksiyonlarının, toplayıcı sistemlerinin ve tüm üriner sistemin görüntülenmesi amacına yönelik yapılan tetkiktir. İlaçlı böbrek filmi , renkli böbrek filmi olarakta bilir. Üreterler, idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan dar tüplerdir.

Çok yavaş hareket eden veya hiç hareket etmeyen kontrast madde , böbrekten geçen kan akışında bir tıkanıklık olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca böbrek, üreter veya mesanenin olması gerektiği gibi çalışmadığı anlamına da gelebilir.

Doktorunuz  böbrek hastalığınız veya idrar yolu probleminiz olabileceğini düşünürse bu test istenebilir.

İntravenöz Pyelografi ( İVP ) neden yapılır ?

iVP, böbreklerinizin, üreterlerinizin ve mesanenizin boyutunu, şeklini ve yapısını gösterebilir. Doktorunuz  aşağıdakilere sahip olduğunuzdan şüpheleniyorsa bu teste ihtiyacınız olabilir:

Böbrek hastalığı, üreter veya mesane taşları, prostat büyümesi, idrar yollarında travma veya yaralanma,  tümörler

Günümüzdeki temel endikasyonu hematüri, üriner sistem kalkülleri, üreter fistül ve darlıkları ve kompleks üriner sistem infeksiyonlarının araştırılmasıdır. Ayrıca böbrek travmasında, jinekolojik ve kolorektal malignensi operasyonlarından önce üreterleri, transplantasyonlarda ise donörün böbreklerini değerlendirmede kullanılır.

Doktorunuz ayrıca bu testi böbrek bölgesinde yan ağrısının veya ağrı spazmlarının nedenini bulmak için kullanabilir.

Böbreklerin BT taraması, böbrek tümörlerinin veya travmanın neden olduğu böbrek sorunlarının daha doğru teşhisini sağlayacaktır.

İşlemden 24 saat öncesinden itibaren posa bırakan lifli gıdalar, kızarmış yiyecekler ve et yenilmemelidir. Tanesiz çorba, içersinde pulpası (meyve özü) olmayan meyve suyu, şekersiz soda , şekersiz ve sütsüz kahve yada çay içilebilir. Özellikle süt ve kremalı içecekler ile gaz yapıcı içecekler içilmemelidir. Bol su önerilir. (Örneğin; her saatte bir bardak olmak üzere)

İVP ( intravenöz pyelografi) ve Hasta hazırlığı:

Bağırsak temizliğinin sağlanmasına yönelik olmak üzere, işlemden 14 saat kadar önce , oral yoldan alınmak üzere müshil kullanılmalıdır. Kullanılacak müshil ve kullanım şekli, hastanın yaşı ve kilosuna göre bizzat Radyoloji uzmanı tarafından belirleneceğinden, hastanın tetkik öncesinde merkezimize  başvurması gereklidir. İşlem sabahından başlayarak tetkik yapılana kadar hiç bir şey yenmemeli ve içilmemelidir. Tetkike tam açlık ile gelinmelidir.

İncelemeye yatarak direkt batın grafisi ile başlanır. İntravenöz kontrastlı incelemede düşük ya da yüksek osmolariteli suda eriyen iyotlu kontrast maddeler kullanılır. Enjeksiyondan sonra böbrekleri, üreterleri ve mesaneyi görmek amacıyla genellikle 3-5, 7-15 ve 20-30. dakikalarda üç grafi elde edilir. Gerekirse hastaya mesaneye yönelik miksiyon sonrası spot grafi alınır.

Ortalama işlem süresi 20-30 dak, (Obstrüktif böbrek hastalıklarında işlem uzayabilir).

İşlemden sonra hasta normal günlük aktivitesine devam edebilir. İnceleme, Radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilip, raporlanır. Filmler ve inceleme raporu bir arada hastaya teslim edilir. Hastaların inceleme sonrasında klinik olarak kısıtlayıcı bir neden söz konusu değilse, bol sıvı alması önerilir.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza bilgi verin:

Hamileyseniz veya olabileceğinizi düşünüyorsanız. Hamilelik sırasında radyasyona maruz kalmak doğum kusurlarına neden olabilir.

Herhangi bir ilaca, kontrast boyaya veya iyota karşı alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa. Kontrast boya kullanıldığı için boyaya karşı alerjik reaksiyon riski vardır.

Böbrek yetmezliğiniz veya diğer böbrek problemleriniz varsa. Bazı durumlarda, kontrast boya böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bazı diyabet ilaçlarını kullanıyorsanız, bunun için daha yüksek risk altındasınız.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.