tiroid biyopsisi

Tiroid biyopsisi nedir ?

Tiroid biyopsisi tiroid bezi içerisinde bulunan nodulden, küçük ince bir iğne yardımıyla , bir miktar sıvı ve hücre örneği alınması işlemidir. Tiroid bezi,  boyun ön orta bölümünde yer almaktadır ve iki lobunu ortadan bağlayan bir boyun kısmı bulunan kelebek şeklinde bir organdır.

Tiroid bezinin  nodül veya diğer  anormallikleri genellikle ultrason ve Doppler  gibi görüntüleme yöntemleri  ile tespit edilir.  Bir nodülün  iyi huylu mu (benign) ,  kötü huylu mu ( malign )  olduğunu  görüntüleme yöntemleriyle  söylemek her zaman mümkün değildir.

Tiroid biyopsisi iğne biyopsisi,  iğne aspirasyonu , ince iğne biyopsisi , ince iğne aspirasyonu  olarak da adlandırılır. Tiroid  biopsisi  minimal invaziv  bir yöntem  olup görüntüleme yöntemleri ile  şüpheli  bulunan bir nodülden hücre örneği alınıp iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu anlamak için  mikroskop altında incelenmesi işlemidir.

Tiroid Bezi Nedir ?

Tiroid bezi, normalde boynun ön alt kısmında bulunan kelebek şeklinde bir endokrin bezidir. Tiroidin görevi, kana salgılanan ve daha sonra vücuttaki her dokuya taşınan tiroid hormonlarını yapmaktır. Tiroid hormonları vücudun enerji kullanmasına, sıcak kalmasına ve beynin, kalbin, kasların ve diğer organların gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olur.

Hangi tiroid nodülüne tiroid biyopsisi yapmak gerekir?

Tiroid biyopsisi tiroid bezinde nodülün içeriğini anlamak için kullanılır. Her tiroid nodülüne biyopsi yapmak gerekmez . Tiroid bezinde bir  nodül tespit edildiğinde, görüntüleme yöntemleri ile şüpheli bir durum tesbit edilirse, biyopsi yapılarak bu şüpheli durum netliğe kavuşturulur ve bu şekilde tedaviye yön verilir.

Tiroid nodülleri yaygındır ve 50 yaşın üzerindeki çoğu insanda en az bir tiroid nodülü bulunur. Tiroid nodüllerinin görülme sıklığı sizin yaşınız + 10’dur. Dolayısıyla 50 yaşındaki kişilerin yaklaşık %60’ında tiroid nodülü, 70 yaşındaki kişilerin ise %80’inde tiroid nodülü olacaktır. Peki kimlerin tiroid nodülü biyopsisi yaptırması gerekiyor? Cevap, doktorun kanserli olabileceğini düşündüğü herhangi bir nodül üzerinde İİA biyopsisinin yapılması gerektiğidir. Doktorları endişelendiren tiroid nodüllerinin belirli özellikleri vardır;

Tiroid nodüllerinin İİA iğne biyopsisi genellikle hissedilecek kadar büyük olan herhangi bir tiroid nodülünde yapılır. Bu, yaklaşık 1 santimetreden daha büyük oldukları anlamına gelir.

Semptomlara neden olan herhangi bir tiroid nodülünde İİA biyopsisi endikedir. 

Bu semptomlar ; Boynun bölgesinde hissedebileceğiniz ve aynaya baktığınızda görebileceğiniz  bir şişlik. Yutma ile ilgili sorunlar veya yutkunma hissi. Geçmeyen öksürük. Gün içinde sık sık öksürme ve sürekli boğazını temizleme ihtiyacı. Solunum yolunda (trakea) rahatsız edici basınç hissi. Yemek yerken bazen boğazınıza bir şeyler takılıyormuş gibi bir his. Hipertiroidizm belirtileri; tiroid hormonu yüksekliği belirtileri

Boyundaki herhangi bir şişmiş veya anormal lenf düğümüne İİA biyopsisi yapılmalıdır. Bu, tiroid kanseri teşhisinde tiroid nodülünün kendisinin FNA’sından daha doğru olabilir.

Belirli bir özelliği olan tiroid nodüllerine ultrason altında İİA biyopsisi yapılmalıdır.

Tiroid biyopsisi için hazırlık gerekli mi ?

Genellikle özel bir hazırlık gerektirmez  her an yapılabilir.  Çocuklarda biyopsi için, sedasyon kullanılabilmektedir.

Çoğu ilaca devam edilebilir. Bununla birlikte, “kan sulandırıcılar” olarak da adlandırılan antikoagülanların, tiroid biyopsiniz beklentisiyle sıklıkla geçici olarak durdurulması gerekir. Bu ilaçlar kanama riskini artırabilir. Prosedürden önce doktorunuzdan ilaç almayı ne zaman bırakacağınıza dair bilgi almak gerekir. Tiroid biyopsisinden önce ilaçlarınızı almakla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, mutlaka doktorunuzla konuşun.

Genel olarak, randevunuzun olduğu gün aç kalmanız gerekmeyecektir. Tiroid biyopsisi sırasında, ultrason görüntüleri elde etmek için boyuna ultrason jeli uygulanacaktır. Bu jel suda çözünür ve toksik değildir, ancak giysilere veya takılara bulaşabilir. İşlem için rahat giysiler giymek ve boyun çevresindeki takıları çıkarmak gerekebilir.

Tiroid biyopsisi işleminde kullanılan iğne, laboratuar testleri için kolunuzdan kan alınan iğeden daha küçük ve daha ince bir iğnedir.  Ultrason cihazı iğnenin tiroid içindeki nodüle girişinde rehberlik etmek için kullanılır.

Tiroid Biyopsisi İşlemi

Öncelikle ultrason ile tiroid bezi ve nodül tekrar incelenir. İğne giriş yerine karar verilir. Boyunun işlem yapılacak olan bölgesi  antiseptik ile temizlenir.  İğne giriş bölgesi lokal anestezik yardımıyla uyuşturulur.

Tiroid biyopsisi konusunda  deneyimli , bu işlemi daha önce binlerce kez yapmış radyolog, ultrason kılavuzluğunda iğneyi deriden geçirerek nodülün içerisine ilerletir. Nodülün içerisinden bir miktar sıvı ve hücre alınır işlem böylece sonlandırılır. Eğer tiroid bezi içerisinde birden fazla nodul var ise her bir nodule bu işlemin ayrı ayrı yapılması gerekebilir.  Tüm işlem 30 dk dan az bir sürede tamamlanır.

Tiroid nodülünün ince iğne aspirasyon biyopsisi, doktor muayenehanesinde gerçekleştirilen basit ve güvenli bir işlemdir. Tipik olarak biyopsi, iğnenin tiroid nodülü içine doğru yerleştirilmesini sağlamak için ultrason rehberliğinde gerçekleştirilir. Boynunuzu uzatmak için başınız geriye doğru eğik bir şekilde sırt üstü yatmanız istenecektir. Bazen biyopsi için en iyi pozisyona gelmenize yardımcı olması için omuzlarınızın altına bir yastık yerleştirilir.

İşlem sırasında ultrason probundan ve iğneden bir miktar boyun baskısı hissedebilirsiniz. Biyopsi sırasında mümkün olduğunca hareketsiz kalmanız ve öksürmekten, konuşmaktan ve yutmaktan kaçınmanız istenecektir.

Tiroid Biyopsisi Nasıl Yapılır ?

Boyun önce bir antiseptik ile temizlenecektir. Lokal veya topikal anestezi uygulanabilir. Biyopsi için doktorunuz tiroid nodülündeki hücreleri almak için çok ince bir iğne kullanacaktır. Kullanılan iğnenin çapı çoğu kan alımında kullanılandan daha küçüktür. Doktorunuz iğneyi deriden tiroid nodülüne sokar. Sadece birkaç saniye süren örneklemeden sonra iğne çıkarılacaktır. Ek numuneler için yeni iğneler kullanılır. Nodülün çeşitli yerlerine genellikle iki ila altı kez ince bir iğne batırılarak birkaç hücre örneği elde edilecektir. Bu, eğer varsa kanserli hücreleri bulmak için daha iyi bir şans sağlar. Nodülde sıvı varsa, onu boşaltmak için bir enjektör kullanılabilir.
Biyopsi tamamlandıktan sonra boyuna baskı uygulanacaktır. Prosedür genellikle 30 dakikadan az sürer.

Tiroid Biyopsisinden Sonra Ne Olur ?

İşlem genellikle lokal anestezi ile yapılır ve hastanın bilinci açıktır. İşlemden sonra, başınızın dönmesini önlemek için yavaşça oturmanız istenir. Çoğu hasta tipik olarak iyi hissederek ayrılır. Tiroid biyopsisinden sonra yapabilecekleriniz konusunda çok az kısıtlama vardır. Bu nedenle, genellikle size yardımcı olması veya sizi eve götürmesi için bir refakatçi getirmeniz gerekmez.
İşlemin ardından biyopsi bölgesinde bir miktar boyun rahatsızlığı olması beklenir.

Tiroid Biyopsisinin Olası Sonuçlar Nelerdir ?

Tiroid biyopsisinin sonuçları, Bethesda Tiroid Sitopatolojisini Raporlama Sistemine göre altı olası tanıdan biri olarak verilmektedir. Aşağıdaki yüzdelerin farklı kurum ve merkezlerde biraz farklı olabileceğini lütfen unutmayın.

İyi huylu

Bu, Bethesda Sistemi (sitopatologların nodül biyopsi örneklerini sınıflandırmasının en yaygın yollarından biri) kullanılırken biyopsilerin %70’ine kadarını oluşturur. Bu grupta malignite riski tipik olarak %3’ten azdır. Bu nodüller genellikle 18 ay içerisinde bir takip ultrasonu ile ve gerekirse bundan sonra periyodik olarak izlenir.

Malign (kanser)

Bu, tüm biyopsi örneklerinin %3-7’sini oluşturur. Bu biyopsilerde en sık görülen tiroid kanseri türü papiller tiroid kanseridir. Bir biyopside malign sonucu geldiğinde, gerçekten kanserli bir lezyon olma olasılığı %97-99’dur. Bu nodüllerin tamamına yakını ameliyata gidecektir (tiroidektomi).

Malignite için şüpheli

Bir biyopsi sonucu malignite için şüpheli olduğunda, %60-75 kanser şansı vardır. Sitopatolog endişe verici ancak kanser teşhisi olmayan özellikleri görecektir. Tedavi tipik olarak cerrahidir.

Önemi Belirsiz Atipi (AUS) veya Önemi Belirsiz Foliküler Lezyon (FLUS)

Bu kategori alternatif olarak “belirsiz” olarak adlandırılabilir. Bu örneklerin endişe verici bazı özellikleri ve daha iyi huylu görünen bazı özellikleri vardır. Kurumlar arasında bazı farklılıklar olmasına rağmen, bu tanı %5-15 malignite riski taşır. Bu durumlarda tekrar biyopsi ve/veya genetik testler faydalı olabilir.

Foliküler Neoplazm veya ‘Foliküler neoplazm için şüpheli’

Bu kategori alternatif olarak “belirsiz” olarak da adlandırılabilir. Bu kategori %15-30 malignite riski taşır. Çıkarılmadıkça bu nodüllerin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu söylemek zordur. Bu durumlarda genetik testler faydalı olabilir. Gerektiğinde teşhis ve tedavi için tiroidin yarısının (nodülü olan taraf) alınması ameliyatı yapılır.

Teşhis dışı

Bu, numunede teşhis koymak için yeterli hücre olmadığı anlamına gelir. Tüm çabalarımıza ve biyopsi sırasında iğnenin nodül içinde olduğunu görebilsek bile, numunede bazen doğru tanı koymak için yeterli tiroid foliküler hücresi bulunmaz. Yalnızca kist sıvısı alındığında ve çok fazla kan bulunması gibi başka nedenlerle tanısal olmayan örnekler de ortaya çıkabilir. Bu durumlarda biyopsi tekrarlanmalı ve ikinci kez tanı konulamıyorsa üçüncü biyopsi, izleme veya cerrahi düşünülmelidir.

 Tiroid Biyopsisi Fiyatları 2024

Tiroid biyopsisi fiyatları hakkında bilgi almak için 02126321059 nolu telefondan iletişim sağlayabilirsiniz.

Yorumlar

 • 01 Ocak 2022
  Ayse Suleyman

  Fiyatı nekadar troid biopsisin

 • 21 Ocak 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba tiroid biyopsisi fiyatları ve randevu hakkında detaylı bilgiyi 02126321059 ve 05359214295 nolu telefonlarımızdan alabilirsiniz.

 • 22 Ağustos 2023
  Jeyhun

  Salam.bir sorum var.tiroid biopsi fiyati ne?kaç günə cavab hazir olur?
  Təşəkür,

 • 10 Kasım 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba görüntüleme merkezimizde tiroid biyopsi yapılmaktadır. Tiroid biyopsi fiyatı ve randevu hakkında detaylı bilgiyi 05359214295 nolu whatsapp hattımızdan alabilirsiniz.

 • 18 Eylül 2023
  Feride Kulein

  Tek taraflı tiroid nodülü biyopsisi sgk kapsamlı
  hasta için kliniğimizde
  kaç TL olur.
  Saygılarımla
  Kulein

 • 09 Kasım 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba görüntüleme merkezimizde tiroid nodulu biyopsisi yapılmaktadır fiyat ve randevu bilgisini 05359214295 nolu whatsapp hattımızdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.