Ayrıntılı ultrason, detaylı ultrason  ,  ileri düzey ultrason,  anomali ultrasonu , 2. basamak ultrason, ikinci düzey ultrason, renkli ultrason , büyük ultrason , genetik ultrason ,3 boyutlu ultrason , 4 boyutlu ultrason olarak da bilinmektedir.
Tüm gebe olan hastaların belirli haftalarda, belirli sakatlık ve anormal durumların erken teşhisi amacı ile ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , ikinci basamak ultrason , 2. düzey ultrason)   incelemesi yapılmalıdır.

Her ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , ikinci basamak ultrason , 2. düzey ultrason)  muayenesin de yapılması gereken inceleme ve ölçülmesi gereken değerler söz konusudur ve anne karnındaki bebeğin durumu hakkında çok değerli  bilgiler  alınmaktadır.

Bu nedenle verilen haftalarda ayrıntılı incelemenin kesinlikle yapılması önerilmektedir. Ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , 4 boyutlu ultrason , 2. düzey ultrason)  yapılmamış olduğu gebelikler, kısmen yetersiz ve eksik takip olmuş  gebeliklerdir.

18-23 Hafta Fetal Muayene (ayrıntılı ultrason, detaylı ultrason , renkli ultrason , 4 boyutlu ultrason , 2. düzey ultrason )

18-23. haftada bebeğin organları ultrasonla görülebilir hale gelir. Beyine ait bazı yapıların gelişmesi 20. haftayı bulduğu için bu muayeneyi 20-22. hafta döneminde yapmayı yeğliyoruz.

Ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , 4 boyutlu ultrason  , 2. düzey ultrason) uygulaması ortalama 30 – 35 dakika sürmektedir.

Ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , 4 boyutlu ultrason, 2. düzey ultrason) sayesinde bebeğin kafa içi, beyni, omurgası, göğüs içi, kalp, karın organları, barsak, mide, böbrekler, kollar, bacaklar, parmaklar, yüz gibi tüm organları detaylı olarak görüntülenerek, incelenebilir. Bu sayede; belde açıklık, el ve ayaklarda içe – dışa dönüklük, parmaklarda eksiklik ya da fazlalık, yarık damak ya da dudak gibi anormallikler önceden tespit edilebilir.

Yapılan ölçümler bebeklere ait büyüme eğrileriyle karşılaştırılmakta, normalden küçük veya normalden büyük sonuçlar gözlendiğinde bunun bir hastalığa bağlı olup olmadığı araştırılmaktadır. Her hangi bir hastalık gözlenmediğinde bulgular normal insanlarda da görülen kişisel farklılıklar olarak değerlendirilmektedir.

Ultrason cihazı ile bebeğin uluslararası yönergelerde belirlenen bazı standart görüntüleri elde edilmekte ve bu görüntü kesitlerinde normal dışı bulguların olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Elde edilen bulguların bazıları bebeğinizde ileri inceleme yaptırma gereksinimi doğuracak kadar önemli, bazıları ise normal bebeklerde de görülen tipte, tek başlarına oldukları takdirde çok da önemli olmayan bulgulardır.Ultrasonografiyle muayene yönteminin bebekteki tüm hastalıkları, bozuklukları veya anormallikleri saptaması mümkün değildir.Önemli olan doktorunuzun geçerli standartlarda bir muayene gerçekleştirmiş olmasıdır.

Genetik hastalıkların bazıları önemli ultrason bulgularıyla birlikte olurken, aynı hastalık bazen hiçbir ultrason bulgusu vermeksizin de var olabilir. Dolayısıyla bu muayene yöntemiyle genetik hastalıkların tanısını koymak imkânsızdır. Ancak önemli bulguların görülmesi durumunda veya normal bebeklerde de görülebilen ama aynı zamanda hastalık belirtisi de olan bulguların birkaçının bulunduğu durumlarda genetik hastalıklardan şüphelenilip tanı koydurucu tetkikler-girişimler (amniosentez, kordosentez ve genetik tetkik) yapılabilir.

Fetal kalbin oldukça ayrıntılı biçimde incelenmesi de bu muayene sırasında gerçekleştirilir.

Bebeğin yanı sıra, amnion sıvısı, rahmin yapısı, bazen rahim boynunda açıklık veya kısalma olup olmadığı, plasenta (bebeğin eşi )  sonu yerleşimi, göbek kordonu gözden geçirilir.

Saptanan bazı bulgular, tarama testlerinde Down sendromu gibi genetik hastalıkların olasılığının az olduğu durumlarda bile amniyosentez veya kordosentez gibi bazı girişimlerin yapılmasını gerektirecek kadar önemli olabilir.

Genişletilmiş Fetal Kalp Muayenesi:

Kalp muayenesinde belirli standart kesitlerde kalbin dört odacığına ait özellikler, ana damar çıkışları ve dönüşleri muayene edilmektedir.

Fetal kalbin incelenmesi; hareketli bir organ olması, fetusun pozisyonunun her zaman doğru muayeneye izin vermemesi ve annenin yapısal özelliğiyle (aşırı kilolu olmak gibi) tanı gücü çok yüksek olmayan bir inceleme olarak değerlendirilir.

Bu muayene çerçevesinde yaklaşık % 70 oranında kalp anomalileri tanınabilmektedir.

Uterin Arter Doppler Muayenesi

Anne rahmini besleyen damarlardan olan rahim atardamarları sağ ve sol tarafta iki tane bulunur. Bu damarlardaki kan akımının özellikleri “Renkli Doppler” ve “Pulsed Doppler” yöntemleriyle muayene edilir. İleride bebekte gelişme geriliği, annede gebelik zehirlenmesi meydana gelme ihtimali hakkında bize bilgi verir.

Ayrıntılı ultrason ile her anomali kesin saptanır mı?:

Ultrason ile bebeğin anatomik yapıları kontrol edilmektedir. Duyu organlarının çalışıp çalışmadığı, bir çok kas hastalıkları, otizm, her hangi bir nedene bağlanamayan zekâ problemleri, kalbin doğumdan sonra yeni doğan döneminde de zor tanınan bazı anormallikleri, konuşma bozuklukları gibi fonksiyonel bozukluklar, kan hastalıkları ve benzeri durumlar saptanamazlar.

Ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , İkinci basamak ultrason , 2. düzey ultrason ) alanında uzman olan kişiler ile en donanımlı merkezlerde bile, bebekteki anomalilerin tamamı tespit edilemez. En fazla %70 oranda anomali tespit edilebilir. Bunun nedeni birtakım anomaliler ultrasonografide tespit edilecek semptomlar vermemektedir. Bir takım anomaliler, ultrason çekildikten sonraki aylarda gelişmektedir. Genel olarak hamileliklerin ortalama %2-3’ünde doğumsal kusur (anomali) bulunmaktadır. Bu oran akraba evliliklerinde ve tek yumurta ikizlerinde yaklaşık %4-5 olarak görülmektedir.

 

 

Ücreti Ne Kadar ?
Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.