20 hafta ayrıntılı gebelik ultrasonografisi fetal anomali tarama

Gebelik Ultrasonografisi; Ayrıntılı ultrason, detaylı ultrason  ,  ileri düzey ultrason,  anomali ultrasonu , 2. basamak ultrason, ikinci düzey ultrason, renkli ultrason , büyük ultrason , genetik ultrason ,3 boyutlu ultrason , 4 boyutlu ultrason olarak da bilinmektedir.

Bu, bebeğin normal gelişip gelişmediğini görmek için fetal anatominin her bir bölümünün incelendiği 18-23. haftalarda yapılan ayrıntılı bir taramadır. Beyin, yüz, omurga, kalp, mide, bağırsak, böbrekler ve uzuvlara özel önem verilir.

Ayrıntılı Ultrason Taraması Neden Yapılır?

Bebeklerin büyük çoğunluğu normaldir. Ancak tüm kadınların yaşı ne olursa olsun, fiziksel veya zihinsel kısıtlamaya neden olan yapısal anormallikleri olan bir bebek doğurma şansı azdır. Bu tür birçok anormallik, fetal anomali taraması ile teşhis edilebilir ve ekarte edilebilir.

Tüm gebe olan hastaların belirli haftalarda, belirli sakatlık ve anormal durumların erken teşhisi amacı ile ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , ikinci basamak ultrason , 2. düzey ultrason)   incelemesi yapılmalıdır.

Her ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , ikinci basamak ultrason , 2. düzey ultrason)  muayenesin de yapılması gereken inceleme ve ölçülmesi gereken değerler söz konusudur ve anne karnındaki bebeğin durumu hakkında çok değerli  bilgiler  alınmaktadır.

Bu nedenle verilen haftalarda ayrıntılı incelemenin kesinlikle yapılması önerilmektedir. Ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , 4 boyutlu ultrason , 2. düzey ultrason)  yapılmamış olduğu gebelikler, kısmen yetersiz ve eksik takip olmuş  gebeliklerdir.

18-23 Hafta Fetal Muayene (ayrıntılı ultrason, detaylı ultrason , renkli ultrason , 4 boyutlu ultrason , 2. düzey ultrason )

18-23. haftada bebeğin organları ultrasonla görülebilir hale gelir. Beyine ait bazı yapıların gelişmesi 20. haftayı bulduğu için bu muayeneyi 20-22. hafta döneminde yapmayı yeğliyoruz.

Ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , 4 boyutlu ultrason  , 2. düzey ultrason) uygulaması ortalama 30 – 35 dakika sürmektedir.

Ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , 4 boyutlu ultrason, 2. düzey ultrason) sayesinde bebeğin kafa içi, beyni, omurgası, göğüs içi, kalp, karın organları, barsak, mide, böbrekler, kollar, bacaklar, parmaklar, yüz gibi tüm organları detaylı olarak görüntülenerek, incelenebilir.

Bu sayede; belde açıklık, el ve ayaklarda içe – dışa dönüklük, parmaklarda eksiklik ya da fazlalık, yarık damak ya da dudak gibi anormallikler önceden tespit edilebilir.

Yapılan ölçümler bebeklere ait büyüme eğrileriyle karşılaştırılmakta, normalden küçük veya normalden büyük sonuçlar gözlendiğinde bunun bir hastalığa bağlı olup olmadığı araştırılmaktadır. Her hangi bir hastalık gözlenmediğinde bulgular normal insanlarda da görülen kişisel farklılıklar olarak değerlendirilmektedir.

Ultrason cihazı ile bebeğin uluslararası yönergelerde belirlenen bazı standart görüntüleri elde edilmekte ve bu görüntü kesitlerinde normal dışı bulguların olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Elde edilen bulguların bazıları bebeğinizde ileri inceleme yaptırma gereksinimi doğuracak kadar önemli, bazıları ise normal bebeklerde de görülen tipte, tek başlarına oldukları takdirde çok da önemli olmayan bulgulardır.

Ultrasonografiyle muayene yönteminin bebekteki tüm hastalıkları, bozuklukları veya anormallikleri saptaması mümkün değildir.Önemli olan doktorunuzun geçerli standartlarda bir muayene gerçekleştirmiş olmasıdır.

Genetik hastalıkların bazıları önemli ultrason bulgularıyla birlikte olurken, aynı hastalık bazen hiçbir ultrason bulgusu vermeksizin de var olabilir. Dolayısıyla bu muayene yöntemiyle genetik hastalıkların tanısını koymak imkânsızdır.

Ancak önemli bulguların görülmesi durumunda veya normal bebeklerde de görülebilen ama aynı zamanda hastalık belirtisi de olan bulguların birkaçının bulunduğu durumlarda genetik hastalıklardan şüphelenilip tanı koydurucu tetkikler-girişimler (amniosentez, kordosentez ve genetik tetkik) yapılabilir.

Fetal kalbin oldukça ayrıntılı biçimde incelenmesi de bu muayene sırasında gerçekleştirilir.

Bebeğin yanı sıra, amnion sıvısı, rahmin yapısı, bazen rahim boynunda açıklık veya kısalma olup olmadığı, plasenta (bebeğin eşi )  sonu yerleşimi, göbek kordonu gözden geçirilir.

Saptanan bazı bulgular, tarama testlerinde Down sendromu gibi genetik hastalıkların olasılığının az olduğu durumlarda bile amniyosentez veya kordosentez gibi bazı girişimlerin yapılmasını gerektirecek kadar önemli olabilir.

Genişletilmiş Fetal Kalp Muayenesi:

Kalp muayenesinde belirli standart kesitlerde kalbin dört odacığına ait özellikler, ana damar çıkışları ve dönüşleri muayene edilmektedir.

Fetal kalbin incelenmesi; hareketli bir organ olması, fetusun pozisyonunun her zaman doğru muayeneye izin vermemesi ve annenin yapısal özelliğiyle (aşırı kilolu olmak gibi) tanı gücü çok yüksek olmayan bir inceleme olarak değerlendirilir.

Bu muayene çerçevesinde yaklaşık % 70 oranında kalp anomalileri tanınabilmektedir.

Uterin Arter Doppler Muayenesi

Anne rahmini besleyen damarlardan olan rahim atardamarları sağ ve sol tarafta iki tane bulunur. Bu damarlardaki kan akımının özellikleri “Renkli Doppler” ve “Pulsed Doppler” yöntemleriyle muayene edilir. İleride bebekte gelişme geriliği, annede gebelik zehirlenmesi meydana gelme ihtimali hakkında bize bilgi verir.

Ayrıntılı ultrason ile her anomali kesin saptanır mı?

Ultrason ile bebeğin anatomik yapıları kontrol edilmektedir. Duyu organlarının çalışıp çalışmadığı, bir çok kas hastalıkları, otizm, her hangi bir nedene bağlanamayan zekâ problemleri, kalbin doğumdan sonra yeni doğan döneminde de zor tanınan bazı anormallikleri, konuşma bozuklukları gibi fonksiyonel bozukluklar, kan hastalıkları ve benzeri durumlar saptanamazlar.

Ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason , renkli ultrason , İkinci basamak ultrason , 2. düzey ultrason ) alanında uzman olan kişiler ile en donanımlı merkezlerde bile, bebekteki anomalilerin tamamı tespit edilemez. En fazla %70 oranda anomali tespit edilebilir. Bunun nedeni birtakım anomaliler ultrasonografide tespit edilecek semptomlar vermemektedir. Bir takım anomaliler, ultrason çekildikten sonraki aylarda gelişmektedir. Genel olarak hamileliklerin ortalama %2-3’ünde doğumsal kusur (anomali) bulunmaktadır. Bu oran akraba evliliklerinde ve tek yumurta ikizlerinde yaklaşık %4-5 olarak görülmektedir.

Detaylı Ultrason Güvenli mi?

Ultrason, gebelikleri izlemek için 40 yıldır kullanılmaktadır. Şimdiye kadar kanıtlar, ultrasonun anne ve bebek için güvenli olduğunu gösteriyor. Ancak, yalnızca iyi bir neden olduğunda taramanın ve ALARA ilkesine dayalı olarak minimum miktarda ses dalgasını kullanmanın akıllıca olduğunu düşünüyoruz.

Detaylı Ultrason İncelemesi Nasıl Yapılır  ?

Tarama görüntüsü en iyi şekilde loş ışıklı bir odada görüntülenecektir. Tarama, özellikle bebeğiniz aktifse çok fazla konsantrasyon gerektirir. Bu nedenle tarama sessiz, karanlık bir odada yapılır.

Bir sedyeye uzanmanız, üst giysilerinizi göğsünüze kadar kaldırmanız ve karın bölgenizi açmanız istenecektir.  Doktor daha sonra prob adı verilen bir el cihazını cildinize hafif bir baskı uygulayarak karnınız üzerinde gezdirerek görüntü alır.

Çoğu muayene 30 ila 40 dakika sürer, ancak bazen bebeğinizin daha uygun bir pozisyona geçmesine izin vermek için daha uzun süre beklemeniz istenecektir.

Doktor ayrıntılı bakmadan önce bebeğinizin kalp atışlarını ve vücudunun yüzü ve elleri gibi kısımlarını gösterecektir.

Bebeğinizin organlarını ayırt etmeniz zor olabilir çünkü doktor onlara çeşitli açılardan ve bölümlerden bakacaktır.

Bebeğinizin kemikleri taramada beyaz, yumuşak dokuları gri ve benekli görünecektir. Bebeğinizi çevreleyen amniyotik sıvı siyah görünecektir.

Detaylı Ultrason Taramasında Neler Görülebilir ?

En ciddi anormallikler bir taramada tespit edilebilir. Ancak tüm sorunları görmek mümkün değildir ve bazıları ancak doğumdan sonra bulunur. Serebral palsi ve otizm gibi bazı durumlar bir taramada asla görülmeyecektir.

Tarama görüntüsünün kalitesi, bebeğin konumu ve annenin boyutu dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Örneğin anne kilolu ise bebeği net görmek daha zor olacaktır. Kötü bir görüntü, sorunları görme yeteneğimizi etkileyecektir.

Tarama sırasında doktor, ne kadar iyi büyüdüğünü görmek için bebeğinizin vücudunun bazı kısımlarını ölçecektir. Doktor bebeğinizin şunları ölçecektir:

baş çevresi (HC)

karın çevresi (AC)

femur veya uyluk kemiği (FL)

humerus veya kol kemiği

Tahmini doğum  tarihi göz önüne alındığında, ölçümler bebeğiniz için beklenen doğum tarihi ile eşleşmelidir.

Plasenta, rahminizin boynuna (serviksinize) ulaşırsa veya onu kaplarsa, aşağı yerleşimli plasenta  olarak tanımlanacaktır. Plasenta alçaktaysa, sekizinci ayda pozisyonunu kontrol etmek için başka bir tarama yapacaksınız. O zamana kadar, muhtemelen plasenta rahim ağzınızdan uzaklaşmış olacaktır.

Doktor daha sonra bebeğin kafasına, yüzüne, omurgasına, karın duvarına, kalbine, midesine, böbreklerine, göbek kordonuna, ellerine, ayaklarına, amniyotik sıvısına detaylı olarak bakacaktır.

Bazı kalp kusurları ve bağırsak tıkanıklıkları dahil olmak üzere bazı durumlar hamileliğinizin ilerleyen zamanlarına kadar görülmeyebilir. Bebeklerin büyük çoğunluğu sağlıklı doğduğundan, anomali taramanız büyük olasılıkla tüm bu koşulları ekarte edecektir.

Detaylı Ultrasonda  Down sendromu veya kromozomal anormallikler görülebilir mi?

Bu tarama aynı zamanda Down sendromu vakalarının %50 ila %60’ını da tanımlayabilir, ancak İlk Üç Aylık Tarama (FTS) testi bunun için kesinlikle daha iyidir. Down sendromu vakalarının %30 ila %50’si ultrasonda normal göründüğünden, yalnızca amniyosentez (bebeği çevreleyen sıvının kromozomlarını test etmek) size bu bilgiyi kesin olarak verebilir.

Bazen kromozom anormallikleri olan bebeklerde ultrason belirteçleri adı verilen işaretler bulunur. Bunlar arasında önem sırasına göre boyun arkasında kalın deri (ense kıvrımı), burun kemiği yokluğu, beynin ventriküllerinde hafif sıvı, boyunda anormal subklavyen arter, bazen kısa kollar veya bacaklar, bebeğin kalbinde veya karnında beyaz lekeler bulunur. veya beyindeki koroid pleksus kistleri.

Kromozomal anormallikleri olan bazı bebeklerde bu belirteçler bulunurken, birçok normal bebekte de bu belirtiler olduğu unutulmamalıdır. Bir kromozom problemini kesin olarak teşhis etmenin veya dışlamanın tek yolu amniyosentez yaptırmaktır.

Renkli Ultrason Fiyatları 2024

Renkli Ultrason fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

 • 21 Şubat 2021
  Tuğçe Çakan

  13.haftalık gebeyim doktorumun önerisi ile detaylı ultrason çektirmek istiyorum.fiyat rica edeceğim.

 • 21 Şubat 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Detaylı ultrason fiyat ve randevu hakkında bilgiyi 02126321059 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz.

 • 12 Kasım 2021
  Yasemin Birinci

  Detaylı ultrason fiyatınızı öğrenebilir miyim?

 • 15 Kasım 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba merkezimizde Detaylı ultrason işlemi yapılmaktadir. Detaylı ultrason fiyatı ve detaylı bilgiyi 02126321059 ve 05359214295 nolu telefonlarımızdan alabilirsiniz.

 • 21 Kasım 2021
  Nuray akdag

  Anomali testi ve 4 boyutlu ultrason aynimidir acaba

 • 01 Aralık 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba anomali taraması ve 4 boyutlu ultrason aynı şeyler değildir ancak aynı inceleme içerisinde ikisi birlikte yapılabilmektedir.

 • 12 Mayıs 2022
  AYŞENUR AYTAÇ AKKURT

  Merhaba, detaylı ultrason ve renkli ultrason aynı mıdır ? Fiyatı nedir ?

 • 12 Mayıs 2022
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba detaylı ultrason ve renkli ultrason aynı işlemi ifade etmek için kullanılmaktadır. Detaylı ultrason fiyatı hakkında bilgiyi 02126321059 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz.

 • 16 Mart 2023
  Zeynep tekin

  Bebeğim karnındayken gitmemiştim bebek dünyadayken bunları başk bi işlem ile yapabilirmiyiz

 • 26 Mart 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Malesef ayrıntılı gebelik ultrasonunu bebek doğduktan donra yapamıyoruz.

 • 09 Nisan 2023
  Asli kaya

  Merhaba, sadece renkli ulturason için gelsek ücret aynı mıdır ? Detaylı bakmicak yaptırdım çünkü . Yaptırdıgim yer resim vermedi. Sizden sadece yüzünü görmek için gelebilir miyim ?

 • 10 Kasım 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba sadece renkli ultrason için gelebilirsiniz.

 • 28 Mayıs 2023
  Sevgi güleç

  Merhaba ayrıntılı ultrason fiyatı ne kadar

 • 10 Kasım 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba görüntüleme merkezimizde ayrıntılı ultrason incelemesi yapılmaktadır. Ayrıntılı ultrason fiyatı ve randevu hakkında detaylı bilgiyi 05359214295 nolu whatsapp hattımızdan alabilirsiniz.

 • 06 Eylül 2023
  Ahmet

  Fiyat nedir detaylı ultrason (perinatoloji)

 • 09 Kasım 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba görüntüleme merkezimizde detaylı ultrason çekimi yapılmaktadır fiyat ve randevu bilgisini 05359214295 nolu whatsapp hattımızdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.