arterial doppler hakkında bilgi

Alt Ekstremite Arteriyel Doppler Muayenesi

Bacak ( alt ekstremite ) Arter Doppler Ultrason Nedir?

Bacakların arterial Doppler  incelemesi, bacak damarlarında herhangi bir tıkanıklık veya daralma  olup olmadığını değerlendirmek için  kan dolaşımını görüntüleme yöntemidir.

Periferik Dolaşım

Kan dolaşımının işlevi ulaştırmaktır. Vücudun hücrelerine ve organlarına besin  ve oksijen getirir. Kalp kanı pompalarken, atardamarlar kanı kalpten uzaklaştırmak için otoyol görevi görür. Vücut hücrelerinin canlı ve sağlıklı kalması için atardamarların açık olması gerekir. “Periferik”, kollar ve bacaklar boyunca uzanan arterler anlamına gelir.

Ateroskleroz

Sağlıklı bir atardamarın iç duvarı pürüzsüz ve sağlamdır, kanın serbestçe akmasına izin verir. Yaşlandıkça, atardamarlar aterosklerozdan veya “atardamarların sertleşmesinden” etkilenebilir. Arterlerin iç yüzeyi , borudaki pas gibi kolesterol veya yağ birikmesiyle kalınlaşır ve pürüzlü hale gelir. Bu birikime “plak” denir ve arterin daralmasına veya hatta tamamen kapanmasına neden olarak kan akışını azaltabilir veya durdurabilir. Ateroskleroz tüm arterlerde ortaya çıkabilir, ancak kalp, boyun ve bacaklardakiler en sık etkilenenlerdir.

Belirtiler

Semptomlar, hastalıklı atardamarların işini üstlenmek için gelişen kollateral atardamarların miktarına bağlıdır. Bu kollateral arterler, insanların trafik sıkışıklığından kaçınmak için kullandıkları ana otoyolun dışındaki kısa yollara veya toprak yollara benzer.

Kladikasyo ağrısı – Alt ekstremite bölgesinde bulunan damarların tıkanıklığı yoğun ağrı hissine neden olmaktadır. Özellikle yürüme sırasında gelişen ağrılar bir süre dinlenildiği taktirde geçmektedir. Kişide hareket kısıtlılığına neden olan Kladikasyo; halk arasında yürüme ağrısı olarak tanımlanmaktadır. Bu problem genellikle; baldır, kalça, ayak ve uyluk bölgesinde hissedilmektedir. En büyük özelliği yürüme sırasında başlaması, dinlenince geçmesi olan yürüme ağrısı; özellikle merdiven ve yokuş inip çıkarken daha da şiddetlenmektedir.

Bacak bölgesinde bulunan damar tıkanıklıklarının bir sonucu olarak açığa çıkan yürüme ağrısı; tıkanıklığın bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Kasık bölgesinin yukarısında bulunan damarlarda tıkanıklık olması durumunda uyluk çevresinde ve baldırda hissedilirken, diz bölgesinde bulunan atardamarlarda bulunan tıkanıklıklarda ayak bölgesinde  ağrı hissedilmektedir. Bunların yanı sıra aorta ve iliak atardamarlarda tıkanıklık bulunuyorsa ağrı kalça bölgesinde hissedilmektedir.

Dinlenme ağrısı (istirahatte ağrı) – genellikle ileri arter hastalığı anlamına gelir. Ayak parmaklarında, topukta veya ayakta şiddetli veya sabit bir ağrı veya yanma hissi çok acı verici olabilir.  Bacak ve ayağı kısa bir süre aşağı bir konumda tutmak geçici bir rahatlama sağlayabilir(yerçekiminin etkisi kan akışına yardımcı olur).

Doku nekrozu (kangren) – arter hastalığının en ciddi aşaması. Hastalık kötüleştikçe yaralar ve yaralanmalar iyileşmeyebilir ve cilt kolayca yaralanır ve parçalanmaya başlayarak kangrene yol açar.

Risk faktörleri

Kalp hastalığı, yüksek kan basıncı, sigara kullanımı, şeker hastalığı, yüksek kolesterol , ailede damar hastalığı öyküsü, egzersiz eksikliği

Teşhis

Doktorunuz periferik arter tıkayıcı hastalığınız olabileceğini düşünürse, tanıyı doğrulamak için arteriyel renkli Doppler incelemesi isteyebilir.

Anatomi ve Periferik Arter Hastalığı  Patofizyolojisi

Periferik arter hastalığında  lezyonun seviyesi şu şekilde gruplandırılır: aortoiliyak, femoropopliteal ve krural (tibiopedal) . Aortoiliak hastalık karın infrarenal segmentini içerir aort, ortak iliak arterler, iç iliak arterler, ve dış iliak arterler, inguinal ligamanın proksimalinde veya derin sirkumfleks iliak arterde bulunur.

Femoropopliteal hastalık alanına  ana femoral arterler, derin femoral arterler ve devamında  yüzeyel femoral arterler ve  popliteal arterler girer.  Krural hastalık ise ön tibial, arka tibial, peroneal, dorsalis pedis ve plantar arterleri içerir.

Stenoz alanlarından kan akışı sınırlaması ile ilişkili belirti ve semptomlara neden olur.Akış hızı ve darlığın derecesi, bir lezyonun akışı sınırlayıcı olup olmadığını belirler. Diğer tüm faktörler eşit olduğunda, damar yarıçapını %50 oranında azaltan bir stenoz akımda 16  kat azalmaya neden olur. Dinlenme durumunda, femoral arterdeki akım hızı 20 cm/sn kadar düşük olduğu tahmin edilmektedir. Darlığın hemodinamik olarak önemli olması için lümen çapında %90’lık bir azalma gereklidir. Egzersiz sırasında, femoral arterin akım hızı 150 cm/sn’ye kadar artabilir. Sadece %50 oranında bir stenoz  arterin akımını  önemli ölçüde bozduğu tahmin edilmektedir. Hafif kladikasyona  tipik olarak tek segment hastalığı ile birlikte  kollateral  sirkülasyon gelişimi neden olur. Şiddetli kladikasyon ve kritik uzuv iskemisi çok seviyeli hastalık ile ilişkilidir.

 Arteriyel Doppler Dalga Formu

Sürekli dalga Doppler hız dedektörü hareketli kırmızı kan hücrelerinden sıçrayan yansıyan ses dalgalarının Doppler kaymasını algılar. Dubleks ultrasonografinin B mod bileşeni 30° ile 70° arasındaki doğru açı yerleşimini sağlar. Normal bir alt ekstremite arteriyel Doppler akım formu trifaziktir. Bunlar  keskin bir yukarı vuruş ve tepe sistolik bileşen, akımın  tersine döndüğü erken diyastolik bileşen ve ileri akımlı geç diyastolik bileşenden oluşur. Damar ağacı boyunca trifazik dalga formundan bifazik dalga formuna  net bir geçiş varsa  anormal kabul edilir. Monofazik dalga biçimleri her zaman anormal kabul edilir. Başlangıçta, ateroskleroz geliştikçe, damar duvarınki kasın elastikiyeti ve geri tepmesi kaybolur, bu da geç diyastol sırasında ileri akım kaybına neden olarak , bifazik bir dalga formu yaratır. Şiddetli periferik arter hastalığına bağlı vasküler direnç kaybı ile geri akımında kaybıyla  sonuçlanır ve monofazik dalga formuna neden olur. Ek tıkanıklık yoksa anormal dalga formu distalde normalleşebilir. Darlık derecesine göre Doppler dalga formundaki bozulma  (Şekil 2) de görülmekte . 

arterial doppler hakkında bilgi

Periferik Arter Hastalığının  Dağılımı

Periferik arter hastalığı  aortoiliak, femoropopliteal veya krural damar sisteminin izole bir segmentini etkileyebilir veya çok segmentli bir şekilde tutulum olabilir. Diyabetik hastalarda  krural segmentlerde daha yüksektutulum olurken , sigara kullanım öyküsü olanlarda aortoiliak hastalık daha sık görülmektedir. 

arterial doppler hakkında bilgi

Aortoiliak hastalık

Çoğunlukla infrarenal abdominal aortu, ana iliak , iç ve dış iliak arterleri  tutan aterosklerotik hastalığı tanımlar.

Klinik değişken olmasına rağmen  aortoiliak hastalıkta kalça veya uyluk düzeyinde kladikasyo şeklinde karşımıza çıkar. Hastalar genellikle ağrı ve güçsüzlük  nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeker. Fizik muayenede femoral nabızlar azalır. Aortoiliak hastalıkta  için femoral Doppler dalga biçimleri tipik olarak bifazik veya monofaziktir. Aortoiliak hastalığın bir formu olan Leriche sendromunun klasik üçlüsü,  kalça veya uyluk kladikasyo, erektil disfonksiyon ve azalmış veya kaybolmuş femoral nabızdır.

Femoropopliteal Hastalık

Femoropopliteal hastalıkta  ana femoral arter , derin femoral arter, yüzeyel femoral arter ve popliteal arter tutulur. Yüzeyel femoral arter adduktor kanaldan çıkışına kadar devam eder ve buradan sonra popliteal arter adını alır. Popliteal arter anterior tibial arter çıkış yerinde son bulur. Femoropopliteal hastalık tipik olarak uyluk ve kruris düzeyinde kladikasyo şeklinde karşımıza çıkar. Fizik muayenede bu hastaların femoral nabızları normalken, distal nabızlar azalmıştır. Kruris düzeyinde kladikasyo çoğunlukla yüzeyel femoral arter stenozuna bağlıdır ve üçte iki proksimal kruris düzeyinde ağrıya neden olur. Kruris alt üçte birinde ağrı popliteal hastalık ile ilişkilidir. Femural Doppler dalga formları lezyonun seviyesine bağlı olarak trifazik, bifazik veya  monofazik olabilir. Popliteal, posterior tibial ve dorsalis pedis Doppler dalga formları anormaldir. 

Krural hastalık

Krural hastalıkta anterior tibial, posterior tibial, peroneal, dorsalis pedis ve plantar arterler tutulur. Periferik arter hastalığında  ayak klodikasyonu nadir olmakla birlikte, tipik olarak tibial ve peroneal arterler ile ilişkilidir.Krural hastalıkta, Doppler dalga formları popliteal seviyeden aşağıya doğru bozulur. Posterior tibial, dorsalis pedis veya dijital seviye dalga formları anormaldir.

Alt Ekstremite Arteriyel Renkli Doppler Ultrason Fiyatları 2024

Alt ekstremite arteriyel renkli doppler ultrason fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz. 05359214295

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.