Transrektal Renkli Doppler Ultrasonografi (TRUS)

Prostat, erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Erkeklerde mesanenin altında ve rektumun önünde bulunan ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Üretrayı (idrar ve meniyi vücuttan dışarı taşıyan tüp) çevreler. Prostat dokusu, seminal sıvının (spermle birleşerek meni oluşturan sıvı ) bir kısmını üretir. Prostat spesifik antijen (PSA), prostat dokusu tarafından yapılan ve kanda bulunan bir proteindir. Üç durum prostatı etkileyebilir ve bu durumlarda , idrara çıkma ve PSA’nın yükselmesi ile ilgili sorunlara neden olabilir. Bunlar  prostat enfeksiyonu, prostatit olarak bilinen bir durum, prostatın iyi huylu büyümesi, BPH (iyi huylu prostat hiperplazisi) olarak bilinen bir durum ve prostat kanseri dahildir. 

Prostat renkli Doppler ultrason olarak da adlandırılan TRUS, doktorun prostat büyüklüğünü değerlendirmek için bezi incelemesine olanak tanıyan ayrıntılı görüntüler oluşturan yöntemdir. 

Transrektal renkli Doppler ultrasonografi gerçek zamanlı görüntüleme sağlaması ve kısmen ucuz olması gibi avantajları olmasına rağmen özgüllüğü özellikle deneyimsiz kullanıcılarda düşüktür.  

Transrektal renkli Doppler Ultrason niçin yapılır ? 

Prostat bezinin genel değerlendirilmesi

Prostat kanserini düşündürecek rektal muayeneye bulguları

Prostat kanserine işaret edebilecek kan testi bulguları

Bazı kanserlerin teşhisi

Anüs veya rektumdaki bir tümörün yerini saptamak ve boyutunu incelemek

Tümörün vücuttaki lenf düğümlerine veya diğer dokulara yayılıp yayılmadığının değerlendirilmesi

Prostat kistleri  gibi benign durumların değerlendirilmesi

Erkeklerde biyopsi için prostat doku örneklerinin alınmasına yardımcı olmak

Prostat kanseri gri skalada daha çok hipoekoik olup yaklaşık %30’u izoekoik ve %1’i

hiperekoik görünümdedir. Birçok prostat kanseri standart ultrason incelemede görülemez. Prostat kapsülünde görülebilecek düzensizlik veya taşma ekstrakapsüler uzanım olarak yorumlanmaktadır. Kapsüler invazyon hakkında edinilen bilgi TRUS evreleme sisteminde anlamlı bir belirleyici olmakla birlikte hastalığın yayılımı ve diferansiyasyonu açısından sınırlı bilgi verir. Bununla birlikte yapılan biyopsi sonucu negatif gelse bile prostat kanseri tamamen dışlanamaz.

transrektal renkli doppler hakkında bilgi veriyor

Transrektal ultrasonografi eşliğinde randomize biyopsi tetkiki prostat kanserinin histolojik tanısında altın standart metoddur. TRUS eşliğinde biyopside günümüzde 10-12 örnek alınması önerilmektedir. Prostat kanseri %85’den daha fazla olguda multipl fokus şeklinde görülebilmesi ve yapılan gereksiz biyopsiler sonucu artan komplikasyonlar gibi bir çok dezavantajı bulunmaktadır. TRUS eşliğinde yapılan biyopsi negatif olsa da (%35’e kadar kanser olgusu atlanabilir) klinik şüphenin devam etmesi durumunda prostat kanseri tamamen ekarte edilemez. Bu sebepler dolayısıyla prostat kanserini saptamada biyopsi sayısını arttırmaktansa inceleme kalitesini arttıracak araştırmalar yapılmakta ve böylece gereksiz kör biyopsi sayısının azaltılması amaçlanmaktadır.

Benign prostat bulguları, transizyonel zonda düz kas ve epitelyal hücrelerin proliferasyonu ile karakterize olup alt üriner sistem semptomlarına yol açan bir patolojidir. Transabdominal ultrasonografi (TAUS) prostatın mesaneyeprotrüde olduğu durumların tespitinde ve prostat volümü hesaplanmasında faydalıdır.Prostat hacmi 40 gr’ın üstüne çıkan olguların %95’inde basınç-akım çalışmasıyla mesane çıkış obstrüksiyonu saptanmıştır . TRUS prostat hastalıkları için en sık kullanılan ve cerrahi planlanan hastalarda prostat hacmi ölçümünde

kullanılabilecek en iyi görüntüleme yöntemi olup TAUS’a göre daha doğru veriler sağlar. Prostat glandı üretral ve kapsüler arterlerden beslenir. BPH’da genişlemiş transizyonel zonun basısına bağlı olarak TRUS Doppler inceleme ile kapsüler arterin rezistiv indeksinde 0,75’in üstünde olması mesane çıkış obstrüksiyonu için sınır değer olarak bildirilmiştir. TRUS elastografi ile prostat kanseri normal prostat dokusundan daha sert olması ile ayırt edilebilir. Bilgisayarlı tomografiyle prostatın zonal anatomisi görülemez. Prostatta büyüme ve mesane tabanına protrüzyon görülebilir ancak BPH ile prostat kanseri ayrımı yapılamaz.

Transrektal renkli Doppler fiyatları 2024

Transrektal renkli Doppler fiyatları bölgesel farklılıklar göstermektedir. Hatta aynı bölgede bir özel merkezden diğerine göre bile farklılıklar bulunmaktadır. Fiyatlar hakkında detaylı bilgiyi biri arayarak alabilirsiniz. 02126321060

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.