yuzeyel doku ultrasonu

Yüzeyel doku ultrasonu, vücudun herhangi bir bölgesindeki  elle palpe edilen şişliklerin / yumruların ultrason cihazı yardımıyla incelenmesine denmektedir. 

Yüzeysel doku lezyonlarının araştırılmasında ultrason  ilk tarama aracıdır. US, diğer görüntüleme yöntemlerine kıyasla güvenli (iyonlaştırıcı radyasyon içermeyen), taşınabilir, kolayca tekrarlanabilir ve ucuz bir görüntüleme şeklidir.  Ultrason, kitle lezyonunun (kistik veya solid) doğasını ve komşu yapılarla anatomik ilişkisini belirlemek için mükemmel bir görüntüleme yöntemidir. 

Yüzeysel tümoral olmayan lezyonlar

En sık görülen tümör dışı lezyonlar iyi huylu kistler, travma sonrası, reaktif ve inflamatuvar lezyonlardır. Bu lezyonlar arasında sinoviyal kistler, ganglion kistleri, tenosinovit, epidermoid kistler ve kistik dönüşüm gösteren kitleler (apse, nekroz, hematom) bulunur.

İyi huylu kistler

İyi huylu kistik kitleler sıklıkla eklem yakınında veya bitişiğinde lokalize şişlik şeklinde ortaya çıkar. Sinovyal kistler sıklıkla eklemlerle ilişkilidir. En sık görülen sinovyal kistler popliteal veya Baker kistleridir. 

yüzeyel ulyrason hakkında bilgi veriyor

Baker kisti

Ganglion kistleri her yerde ortaya çıkabilir. Sıklıkla el, el bileği, ayak ve ayak bileğinde görülürler. El ve bilekte ele gelen kitlenin en sık nedeni ganglion kistidir. Sıklıkla genç kadınlarda görülürler ve hastaların yaklaşık% 10’unda travma öyküsü vardır. Gangliyonlar ince bir boyun ile eklem boşluğuna uzanabilir. Gangliyonlar sıklıkla ultrasonda anekoiktir. Renkli Doppler ultrasonda  damarlanma göstermez.

yüzeyel ultrason hakkında bilgi veriyor

Ganglion kisti

Epidermoid kistler klinik olarak en çok insan vücudunun saç taşıyan bölgelerinde ortaya çıkan epitel kaplı kistler olarak görülür. Sonografide epidermoid kistler en sık hipoekoiktir. Lamellar sonografik patern epidermoid kistlerde tanısaldır.

Travma sonrası kitleler

Kas yırtılmaları, hematomlar ve tendon yırtılmaları genellikle klinik öykü ve fizik muayene ile tanımlanır. Kasların kısmi yırtılması ayrı bir kitle olarak gösterilebilir; sekonder kas hipertrofisi kronik vakalarda görülebilir. Romatoid artritli (RA) hastalarda ve kronik sinoviti olan diğer romatolojik hastalıklarda tendon rüptürleri kendiliğinden veya travmaya bağlı olarak gelişebilir. 

Miyozitis ossifikans travma veya cerrahiye sekonder ortaya çıkabilir. Miyozitis ossifikansta kalsifikasyonlar ultrason görüntülerinde hiperekoiktir ve periferik yerleşimlidir.  

Reaktif ve inflamatuar kitleler

Enflamatuar kitleler, köken olarak enfeksiyöz veya non enfeksiyöz olabilir. Enfeksiyöz olmayan reaktif ve enflamatuar kitleler nöromalar, tendon kılıflarının dev hücreli tümörleri, yabancı cisim granülomları ve romatoid nodüllerdir. Enfeksiyöz inflamatuar kitleler apseler, piyomiyozit veya selülittir.

Nöromlar, sinir hasarına karşı proliferatif bir yanıttır. Ultrasonda nöromlar hipoekoik nodüller olarak görünürler ve renkli Doppler ultrasonda tipik olarak minimal vaskülarite gösterirler.

Tendon kılıfı  dev hücreli tümörleri eldeki ganglion kistlerinden sonra en sık görülen ikinci kitledir. Parmakların volar tarafında görülme eğilimindedirler. Ultrasonda eklemlere komşu hipoekoik kitlelerdir ve Doppler ultrasonda oldukça vasküler yapılardır.

Yabancı cisim granülomları sert ve ağrılı şişlikler olarak ortaya çıkar. Radyolusent yabancı cisimlerin (örneğin ağaç kısımlarının) gösterilmesinde US, geleneksel radyografiden üstündür. Yabancı cisimler genellikle hiper-ekoiktir ve hiperemik hipoekoik halo ile çevrilidir. Renkli Doppler yabancı cismi çevreleyen artmış damarlanma olduğunu gösterir. 

Romatoid nodüller hastaların yaklaşık% 20’sinde bulunur ve tendonlara komşu veya tendon içinde uzun hipoekoik nodüller olarak görülür.

Apseler ve selülit benzer klinik bulgularla kendini gösterir. Doppler US ile ayırıcı tanı kolaylıkla yapılabilir. Apseler sıklıkla düzensiz duvarlı, bölmeli, içinde debris veya internal ekojeniteler bulunan püy içeren kompleks kistik lezyonlar olarak görülür.

 Tenosinovit, çeşitli etiyolojilere bağlı olarak tendon kılıfının iltihaplanmasıdır. Romatoid artrit, tenosinovite neden olan en yaygın inflamatuar hastalıklardan biridir. Akut süpüratif tenosinovit genellikle penetran yaralanma durumunda görülür. Tenosinovit, tendon kılıfını genişleten sıvı ve / veya kılıfın kalınlaşması ile sonografik olarak teşhis edilebilir. 

yüzeyel ultrason hakkında bilgi veriyor

Skar (karın duvarı) endometriozis

Sezaryen ameliyatı veya pelvik cerrahi ameliyatı geçiren hastalarda skar (karın duvarı) endometriozisi öyküye dayalı olarak kolaylıkla teşhis edilebilir. Adet döneminde operasyonun gerçekleştiği bölgedeki kitle daha belirgin hale gelir. Ultrasonda, endometrial implantlar genellikle hipoekoik görünür, ancak Doppler US’de hiper-vasküler veya avasküler de görünebilir.

Yüzeysel neoplastik kitleler

Ultrason ve Doppler ultrason ile yüzeyel yumuşak doku tümörleri ekojenite, boyut, vaskülarite, miktar ve komşu yapılarla ilişki açısından değerlendirilebilir. 

İyi huylu neoplastik kitleler

Lipomlar

Lipomlar, sıklıkla deri altı, kas içi ve kaslar arası yerleşimli iyi huylu yumuşak doku kitleleridir. Ultrasonda hipovasküler, homojen ve çevreleyen yağ dokusuyla ağırlıklı olarak hiper izoekoik görünürler. Deri altı yağ dokusu içinde kapsüllenmiş kitleler olarak görülebilirler. 

Fibromatoz

Yüzeyel fibromatoz, tipik olarak yavaş büyüyen deri altı lezyonlar olan fibröz proliferasyonlarla karakterize iyi huylu bir durumdur. Ultrasonda hipoekoik görünürler ve değişken damarlanma gösterirler. 

Ekstra abdominal desmoid tümörler

Ekstra-abdominal desmoid tümörler, kasın bağ dokusundan ve bunun üzerine gelen aponevroz veya ekstra abdominal kasların fasyasından kaynaklanan lokal agresif fibroblastik tümörlerdir. Ultrasonda infiltratif, sert ve heterojen kitleler olarak görünürler. 

Miksomalar

Yumuşak doku miksomaları, fibröz dislazi ile birlikte görülebilir. Ultrasonda yumuşak, dalgalanan hipoekoik kitleler olarak görünürler. Kapsüllenirler ve sıklıkla kistik bileşen içerirler.

Sinir kılıfı tümörleri

İyi huylu sinir kılıfı tümörleri schwannomlar ve nörofibromlardır. Schwannomalar, ultrasonda distal olarak daralan ve eksantrik bir kistik bileşene sahip hipoekoik, yuvarlak ve iyi tanımlanmış kitleler olma eğilimindedir. 

Vasküler malformasyonlar

Hemanjiyomlar sıklıkla görülen vasküler malformasyonlardır ve tüm yumuşak doku kitlelerinin% 7’sini oluşturur. Kadınlarda daha sık görülürler. Pediatrik yaş grubunda en sık teşhis edilen yumuşak doku tümörleri hemanjiyomlardır. Ultrasonda belirgin vasküler kanallar, flebolitler ve yağ görülebilir.

Kötü huylu kitleler

Kötü huylu yüzeysel yumuşak doku kitleleri birincil veya metastatik neoplazmalardır ve sarkom insidansı yaşla birlikte artar. Ultrasonda malign yumuşak doku tümörleri genellikle hipoekoik ve hipervasküler görünür ve iyi tanımlanabilir. Kistik bileşenler, nekroz alanları ve distrofik kalsifikasyonlar da görülebilir.

Yüzeyel Doku Ultrasonu Fiyatları 2024

Yüzeyel doku ultrasonu fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Ücreti Ne Kadar ?
Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

 • 04 Kasım 2019
  bothayna Güner

  Merhaba;
  Koltuk altı bir bez için doktorum ultrason istedi. ücreti ne kadar olur?
  teşekkürler

 • 05 Kasım 2019
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba koltuk altına yönelik yüzeyel ultrason incelemesi ve fiyatı hakkında detaylı bilgiyi 02126321060 ve 05359214295 nolu telefonlarımızdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.