çöliak trunkus renkli doppler

Çölyak Trunkus Renkli Doppler Ultrason

Çölyak gövdesi veya çölyak trunkus olarak da adlandırılan çölyak arter, abdominal aortun ilk büyük viseral dalıdır. Diyafragmatik krus  arasındaki ön aortik yüzeyden kaynaklanır. Daha sonra, orijininden yaklaşık 1 ila 3 cm uzakta, ultrasonla kolayca görüntülenen ortak hepatik ve splenik arterlere doğru çatallanır. Çölyak arter ayrıca genellikle sonografik olarak görünmeyen sol gastrik arter dalınıda verir. Çölyak arterinin dallanma düzeni oldukça sabittir ve bireylerin yaklaşık %93’ünde görülür. En yaygın varyasyonlarda, bir veya daha fazla çölyak dalı, aortadan veya superior mezenterik arterden (SMA) ayrı olarak ortaya çıkar. Bireylerin %1’den azında çölyak arter ve SMA ortak bir gövde olarak aortadan çıkar. Bu gibi durumlarda, ortak gövde, aorttan 1 veya 2 cm içinde çölyak artere ve SMA’ya ayrılır.

Çölyak Trunkus Renkli Doppler Ultrason Nasıl Yapılır ?

Çölyak arterin renkli doppler ultrason muayenesi genellikle proksimal abdominal aortun enine taraması ile başlar. Enine yaklaşım, genellikle bir T veya “martı” görünümüne benzeyen hepatik ve dalak dallarının çatallanmasının gösterilmesine izin verir. Çölyak arter orijininin değerlendirilmesinde longitudinal yaklaşım tercih edilir. Bu görünüm aynı zamanda çölyak arterin hemen altında bulunan SMA’nın değerlendirilmesine de izin verir.

Çölyak Trunkus Renkli Doppler Ultrason Normal Değerleri 

Çölyak arterinin karakteristik Doppler dalga biçimi, düşük dirençli bir akış modeli gösterir. Daha önce bahsedildiği gibi, karaciğer ve dalağın yeterli perfüzyonu için diyastol boyunca sürekli ileri akış gereklidir. Hepatik ve dalak Doppler dalga formları da bu düşük direnç modeline sahiptir. Çölyak arterdeki normal kan akış hızı aralığı 98 ila 105 cm/s’dir.  

Mezenterik dolaşım, geniş arter anastomozları ve zengin bir kollateral ağ için dikkate değerdir. Bu ağ, mezenterik dalların darlığı veya tıkanması durumunda splanknik organlara sürekli dolaşıma izin vererek, son organ iskemisinden kaçınır. Çölyak arterin tıkanması ile pankreas ve duodenumu çevreleyen küçük damarlardan oluşan bir ağ olan pankreatikoduodenal arter arkadından kollateralizasyon oluşur. Bu damarlar genişler ve gastroduodenal arteri besler. Proksimal çölyak arter tıkandığında, ana hepatik artere kan sağlamak için gastroduodenal arterden geriye doğru akış olur. Böylece karaciğere ve dalağa kan temini sağlanabilir.

Splenik arter

Splenik arter , pankreas gövdesinin ve kuyruğunun posterosuperior kenarı boyunca dolambaçlı bir yol izler ve dalak hilusunda  bir dizi dallara ayrılarak sona erer. Yol boyunca, splenik arter birkaç pankreatik dal, gastrik dal ve sol gastroepiploik arter dalını verir. Bu damarlar genellikle doppler ultrasonda görülmez. 

Hepatik arter

Hepatik arter çölyak arterin  hastanın sağına doğru giden dalıdır. Pankreas başının üst sınırı boyunca kısa bir mesafe katettikten sonra, ana hepatik arter, pankreas başının anterosuperior sınırında ultrasonla sıklıkla görülebilen gastroduodenal arter dalını verir. 

Hepatik arterler genellikle anterior abdominal yaklaşımdan sonografik olarak iyi görüntülenebilir. Ortak hepatik arter, çölyak arterden çıktığı yerde kolaylıkla tanımlanır. Sağ ve sol hepatik arter dalları porta hepatis’ten karaciğere kadar takip edilebilir. Daha önce belirtildiği gibi, hepatik arter sistemi, diyastol boyunca sürekli ileri akış ile düşük dirençli akış özelliklerine sahiptir. Uygun hepatik arterdeki ve portal vendeki kan akışının her ikisinin de hepatopetal olduğunu ve kan akışını karaciğere ilettiğini not etmek önemlidir. Bu, eşlik eden arter ve venin aynı yönde kan akışını gösterdiği tek yer olabilir.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.