Veri sorumlusu sıfatıyla, Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi No 71 kat 1 Fatih / İstanbul konumunda faaliyet gösteren Cemteş Özel Sağlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (“Hekimoğlu ”) olarak, size ait her türlü verinin mümkün olabileceği en iyi şekilde ve seçilebilir işlenerek muhafaza edilmemesi büyük hassasiyet gösteriyoruz. Buna istinaden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları sunuyoruz.

Cemteş Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti – Hekimoğlu Görüntüleme Merkezi ( Hekimoğlu ) olarak Kişisel Verilerin korunmasının anayasal bir hak olarak düzenlenmesinin bilincinde olarak ve özel hayatın gizliliğinin gereği, sunduğumuz muayenehane faaliyetlerinde aynı zamanda bir hasta hakkı olan mahremiyet politikasının ön programında kalmayı sürdürüyoruz. Bu bilinçle sunduğumuz sağlık hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanan hastalarımız, hasta yakınları, danışanlarımız dahil (Bundan sonra “hastalar ve danışanlar” kısaca “HASTA” olarak adlandırılacaktır) merkezimiz ve hizmetleri ile saklananların elinde bulunana iletilen kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti ve insan haklarına ilişkin olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafazanın gerektirdiği gerekli standartlarda sağlanır.

İşbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Veriler elden geçirilmeden önce Hekimoğlu tarafından Veri Sahiplerine düzenlenen bilgilendirme ile KVKK’nun 10. Maddesi saklandı bilgilendirme ve aydınlatma ücreti yerine getirilerek sunduğumuz sağlık hizmetleri kapsamında edinilen kişisel bilgilerin toplandığı, nasıl toplandığı, nasıl işlendiği (ne tür kişisel olarak tutulduğu, nasıl toplandığı, nasıl Ödüller, nasıl koruduğumuz, nasıl aktardığımız, nasıl silineceği vb.) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatma yapılmaktadır. Ayrıca verilmesi gereken hallerde ilgili Veri Sahiplerinin Açık Rızası esas alınır.

KVKK kalıcı ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerin bu metinde açıklandığı ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verilebilir bir biçimde hukuka uygun işleme kurallarına dayalı olarak işlenebilecektir.

Veri sorumlusu olarak Hekimoğlu tarafından kişisel bakımın işleyişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

1- KİŞİSEL VERİLERİ NE ŞEKİLDE TOPLUYOR VE İŞLİYORUZ?

Hastalarımızdan ve/veya gerekli hallerde hastalarımızın yasal temsillerinden, hizmetlerimizin sağlık hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri çerçeve hizmet öncesi ve/veya süreci sırasında, çalışanlarımızdan ve sunduğumuz hizmet kapsamında merkezimiz ve hizmetleri ile üçüncü kişilerden ayrıca kliniğimiz girişinde ve içerisinde yapılan kamera izleme faaliyeti ile çeşitli bilgiler toplamaktayız. . Söz konusu bilgilerde, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilkesi ve şartlara uygun olarak güncellenmektedir.

Kliniğimizde kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte kliniğimizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel kullanım ömrü ile görsel ve işitselleştirilmiş veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının taranması ve takibi amacıyla KVKK’nun 5. Maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için verinin zorunlu olması” hukuki gerekçesine dayanarak otomatik olarak çalıştırılmaktadır.

Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayıları ve ne zaman izleme uygulamaları, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçlanan sınırlama olarak uygulanır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşarak ihlal sonucunu doğurabilecek alanlar (göz muayenehaneler, tuvaletler vs.) kameralarla izleme ve görüntü kaydetme faaliyeti yapılmamaktadır. Kliniğimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; KVKK’nın 10. Maddesine uygun olarak kliniğimiz www.hekimoglugoruntuleme.com internet sitesinde “ Klinikte yapılan Kamera ile İzleme Faaliyeti Hakkında Aydınlatma Metni ” yayınlanmakta ve izlenmesinin yapıldığı alanlarda görülebilecek şekilde izlenebilecek şekilde bakıma ilişkin bildirim talebi/işareti mevcutularak Veri Sahibi aydınlatılmaktadır.

Cemteş Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti – Hekimoğlu Görüntüleme Merkezi (Hekimoğlu) tarafından gerekmedikçe Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmemesi esastır. Ancak faaliyet alanı kapsamında Kliniğimiz Özel Nitelikli Veri faaliyet göstermektedir. Hasta kayıtlarının aralığı ve tedavi seçenekleriyle ilgili ayarlarda kanuni onayı Veri Sorumlusu Hekimoğlu’nun elde sağladığı Özel Nitelikli Kişisel Veriler açısından ise mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak veri işleme yapılmaktadır.

Özel bilgilerin kişisel verilerinden, ilgili kişilerin sağlık verileri, KVKK madde 6/3 gereğinin açık rızası aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tedavi teşhis ve bakım çalışmaları, sağlık hizmetleri ile eğitiminin planlanması ve yönetim özellikleriyle, sır saklanması altında tutulmaktadır. bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, KVKK madde 6/4 şartının tüm özel kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından kaydedilmiş yeterli önlemlerin hazırlanması halinde işlenebilir.

Muayenehane faaliyetlerimiz ve Danışmanlık Hizmetlerimiz kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel haklarınız; otomatik ya da otomatik olmayan programlar ile Hekimoğlu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakımın izlenmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetim amaçlarıyla; internet sitesi, anket, sosyal sorumluluk gibi sosyal medya uygulamaları dahil tüm mecralar ile sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak düzenlenmiş, düzenlenmiş satır, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK kapsamındaki veriler üzerinde saklanması her türlü işlem “kişisel verilerin kaydedilmesi” olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, hizmet sunumu için bilgi, randevu, şikayetler veya sair işlemleri ile ilgili bilgiler hattı veya internet sayfamızı kullandığınızda, merkezimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve bu sitede gezdiğinizde kişisel olarak çalıştırılamaz. 

2- HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ?   

Tarafınıza sunulan ya da sunulan sağlık hizmetlerine yahut merkezimiz ve Hekimoğlu ile hukuki ilişkilerinize (hasta, danışman, hasta yakını vs. kişilere) bağlı olarak muhteviyatı değişikliği göstermekle birlikte aşağıda bir alt madde de belirtilenler için topladığımız kişisel verilerinize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, kimlik belgesi suretiniz veya pasaport suretiniz veya ehliyet suretiniz, TC. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokolü numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik koşullarız.

Randevu’yu alırız.

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişiminizin bozulmasız, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar işlemleri ile manuel olarak geçişte elde edilen kişisel olarak yönetilmez.

Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap bilgileriniz, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturaları saklamaz gibi finansal sistemlerz.

Sağlık durumunun korunması ve sağlanması amacıyla özel sağlık korumasına uygun ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu korumasız.

merkezimiz kapsamında güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıt ediliyor görüntü

Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar arızaları, test sonuçları, muayene sağlık durumları, reçete alımız dahil olmak ve muayene edilemeyen kayıtla tıbbî teşhis, ve bakım onarımı sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel yaşamın kişisel sağlığız (tıbbî geçmişiniz, yaşayabileceğiniz sağlık ve ameliyatlarınız, alerjileriniz, kullandığınız sürekli olarak vs.)

Biyometrik Verileriniz ve sair verileri: sağlık sonuçları ile ilgili bilgiler

Uzaktan bağlantı sistemleri ile görüntülü görüşme düzenilik hizmetini kesintileri durumunda hizmetle ilgili olarak elde edilen kimlik bağlantılarız, iletişim bağlantılarız, sağlık bağlantılarız ve bununla bağlantılı cinsel hayat ile genetik bağlantılarız yanında görsel ve işitsel bağlantılarız, Danışman tarafından düzenlenen Görüşme Kayıtları / Danışan Dosyası.

Kliniğimize ait tüm web siteleri ve çevrim içi hizmetler, gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık korumasız, IP adresi, çerezler ve kişisel gizlilikleriniz aracılığıyla sağlanır.

Genel olarak; merkezimiz ve Hekimoğlu ile muhtelif mecralar ile paylaştığınız özel kaliteki ve genel kaliteki her türlü Kişisel Verilerinizin verilerinin kapsamı altındadır.

Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler;

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Edilebilen Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki işlemlerimizi yerine getirme,

Sözleşmesel sorumluluklarımızın muhafaza edilmesi,

İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

İlgili mevzuat değişiklikleri Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakımın genişletilmesi,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde mevzuat ve uygunluğu savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerinin bilgi verebilmesi,

Koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve bakım sonuçları,

Sağlık hizmetlerinin sunumu için bilişimin sağlanması ve yönetimi,

Görüntülü Danışmanlık Hizmet Sunumu,

Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari prosedürler alma,

Muayenehanenin iç yedeklemelerinin planlanması ve genişletilmesi, yazılımların eklenmesi, analiz yapılması, risk yönetimi ve kalitenin genişletilmesi,

Randevu sayısında randevu hakkında sizi haberdar edebilme,

Suistimal ve yetkisiz olarak başlatılması ve engellenmesi,

Sunulan hizmetler arası serbest meslek makbuzu organizasyonu;

Kimliğinizin doğrulanması,

Sağlık hizmetlerine yönelik her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verebilme,

Hasta bakımının sınıflandırılması ve hasta dağıtımının başlatılması, çalışanlarımızı geliştirme ve geliştirme,

İlaç veya tedavi cihazı temini,

Risk yönetimi ve kalite iyileştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

Uluslararası mekan güvenliğinin sağlanması, can ve mal güvenliğinin sağlanması,

Amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi kliniğimiz için gizli ve kişisel olarak korunmaz Cemteş Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti – Hekimoğlu Görüntüleme Merkezi (Hekimoğlu) bünyesinde ve/veya sözleşmeli kuruluşlar bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerinin hem dijital hem de dijital olarak nakledilmesiyle Fiziki verilerin değişmezliği ve niceliğine göre uygun güvenlik önlemleri, alınmak ve düzenli güvenlik denetimleri yapılmak muhafaza altında tutulabilecektir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI KAPSAMINDA AÇIK RIZAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

KVKK 5/1. ve 6/2. Maddeler kapsamında “ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez”. Ancak bu durumun istisnası olarak KVKK 5/2. Maddesinde aşağıdakiler sayılmıştır;

Kanunlarda açıkça öngörü

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayan durumda bulunan veya rızasına hukuki olarak yasal olarak tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin değiştirilmesine ait kişisel bilgilerin silinmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki kaydını yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın değişmesi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekle, veri sahibinin meşru menfaatleri için doğrulanmasının zorunlu olması.

Ancak belirtmek isterim ki; bu istisnalar özel nitelikli kişisel verilerin hepsi için geçerli değildir. KVKK madde 6/1’de belirtildiği üzere; “kişilerin ırkı, etnik köken, siyasi kesim, inanç, dini, mezhebi veya diğer inançlar, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşamı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlikle ilgili verilerle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri özel bilgilerin kişisel verileri” olup, ilgilinin açık rızası olmadan çalıştırılamaz. Kanunlarda temizleniyorsa sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerde açık rıza aranmaz.

KVKK 6/3 belgesinin saklanması Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, ve bakım tedavi bölmeleri, sağlık hizmetleri iletinin finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama kaydı altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenemez.

Bu nedenle koruyucu hekimlik ve sair sağlık hizmetlerimizi sunmamız gereken hasta sağlık sistemine ait ve bununla bağlantılı ise gerekli bolluğun cinsel yaşam koşullarını açık rıza almadan işliyoruz.

Kanunda düzenlenen da sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel verilerdeki verileri açık rıza almadan işliyoruz.

Diğer tüm özel nitelikteki ve kişisel bilgilerinizi açık rızanızı alarak işliyoruz.

kısaca kişisel verileriniz; hukuka ve kurallara uygunluk kurallarının öngördüğü biçimde, işlenme sistemleri ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru işlemler ile ve gereken hallerde açık rızanız alınarak işlenecektir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ ve ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel Verilerin saklanması ve imhasına ilişkin usul ve esaslar ile saklama koşulları Klinik tarafından kopyalanabilen “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda” yer almaktadır. Verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi Kliniğimiz için gizlidir. Bu değişimin kalitesi ve güzelliğine göre uygun güvenlik önlemlerinin alınması sağlanmakta ve düzenli güvenlik denetimleri yapılmaktadır.

Klinik tarafından mevzuata uygun olarak işlenen Kişisel Veriler, mevzuatta kayıt ve/veya işlenmelerini içeren amaca uygun süre boyunca saklanmakta olup işbu süre sonunda re’sen veya ilgili Veri Sahibi’nin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Veri fiziksel ya da dijital ortamda muhafaza edilebilmekte, ülkelerde mevcut ve mevcut olan Üçüncü Kişi hizmet sağlayıcılarından bu konuda hizmet alınabilmektedir.

6- KİŞİSEL VERİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU VERİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

Kişisel kişilerin, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Edilen Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın izin verilmesi kurumu veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimler, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve diğer kolluk kuvvetleri, Savcılık makamları, Mahkemeler, Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler, özel sigortanızı kullanabileceğiniz şekilde üye olabileceğiniz özel sigorta şirketiyle, sevk edilmeniz ilişkileriyle ilgili sağlık bölgeleriyle, yetkilendirilmiş sağlanan kanuni temsilcilerle, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatlarımız, danışmanlar, denetçiler, iş ortakları, sağlık hizmetleri için iş birliği içerisinde bizim laboratuvarımız, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet sorumluluğu, işbirliği içinde olduğumuz, yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler fizyolojik ve sağlık durumunun korunması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım performansının arttırılması, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi” hukuki açıklamasına dayanarak sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet verilebilirliği KVKK’ gerekliliği olan tüm teknik ve idari işlemler alacaklarına ilişkin taahhütnamelerin hazırlanması ön dahiliyle aktarılır.

Kamu kurumu ve sistemlerinin ilgili mevzuatı kapsamında talep edilen Kişisel Veriler, KVKK’nın 8/2-a maddesinde yer alan “Kişisel veriler” Kişisel Verilerin kamu tüzel kişilikleri ile paylaşılması KVKK 5/2-ç parçası olarak saklanabilen Veri Yöneticisinin hukuki kayıtnü yerine getirmesi zorunludur, Kişisel Verilerin kamu tüzel kişilikleri ile paylaşımının herhangi bir bozulmadığı kabul edilir.

Kliniğimiz, Kişisel Verilerin aktarımı konusunda mevzuat, Kurul kararları ve ilgili düzenlemelere uygun olarak hareket ettirmekle sağlanır.

Verilerin Klinik’in rejimi için zorunlu olmadıkça, erişim zorunlu olan Klinik kullanıcılar hariç olmak üzere Kişisel Verilerin Klinik kullanıcıları ve Üçüncü Kişilerle paylaşılması esastır.

KVKK’nın 5.ve 6. türde sayılı ilgilinin rızası olmaksızın Kişisel Verilerin aktarımının mümkün kılınması ile ilgili bilgilerin saklanması amacıyla, Kişisel Verilerin KVKK veya ilgili mevzuat gereği idari ve adli kurum ve kuruluşlarına aktarımını zorunlu kıldığı koşullar dışında Kişisel Veriler Veri Sahibi’nin Açık Rızası haricinde başka kişilere aktarılmaktadır.

7- SOSYAL MEDYA VE REKLAM / TANITIM FAALİYETLERİ NEDENİYLE İŞLEME YAPARIZ

Biliyoruz ki bu işleme faaliyeti açık rıza vermemeniz durumunda asla gerçekleştirilmez. Fotoğraf, video gibi görsel ve işitsel kayıtlarınız açık rızanızın alınması durumunda sosyal medya hesaplarımızda işlenebilir. Sosyal medya hesaplarımızda açık rızanız durumunda görsel ve işitsel kayıtlarınızın açılması risk teşkil etmektedir. Açık rızanızın geri alınması durumunda işlenen bu kayıtlı üçüncü taraf uygulamaları ya da diğer arama motorları tarafından isteğimiz dışında kalan durumlarda tamamen kadınların takibi yapılabilir. Açık rızanızın tamamen özgür iradenize dayalı olarak verildiğinden ve aydınlatmayı iyi okuduğunuzdan emin olun.

8- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AÇIK RİZANIZA DAYANILARAK AKTARILDIĞI HALLER

Cemteş Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti – Hekimoğlu Görüntüleme Merkezi (Hekimoğlu) hastalarının tıbbı teşhis ve tedavi için test veya örnek verme durumu bu testlerin sonuçları hakkında hastaların her zaman yüz yüze bilgilendirmek istemekte ve bu amaçlanan kontrol randevularından oluşmaktadır. Ancak hastalarının devam ettiği dönemde test sonuçları veya sağlık sorunları ile ilgili sorularla ilgili sözlü bilgilendirmeleri e-posta, telgraf, WhatsApp, Signal vb. uygulamalar üzerinden de kullanıcılardan açık rıza almak ile gerçekleştirilebilmektedir. Hekimoğlu tarafından bu raporlamada yapılan bilgilendirmelerde söz konusu uygulamaların sunucularının saklandığı şekilde özel muhafazaların kişisel bölümlerinin yurtdışına dağıtımı gerçekleşmektedir. Bu nedenle Hekimoğlu e-posta, WhatsApp, Signal vb. uygulamalar üzerinden bilgilendirilmek isteyen hastalardan KVKK da yer alan 9.1 “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası dışında yurtdışına aktarılamaz”, madde kapsamında kişisel yedekleme ve özel bilgilerin kişisel bilgilerini aktarabilmek için açık rızanızı içermektedir. Ayrıca Hekimoğlu tarafından kişisel olarak tutulanz fiziksel ya da dijital ortamda muhafaza edilebilmekte, ülkelerde bulunabilmekte ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarından bu konuda hizmet alınabilmektedir. Bu hizmetin alınması sırasında Üçüncü Kişi Hizmet sağlayıcılarının sunucularının çalıştırılması halinde yine KVKK da yer alan 9.1 “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası dışında yurtdışına aktarılamaz”, madde kapsamında kişisel bilgiler ve özel tutulan kişilerin Üçüncü Kişi Hizmet sağlayacılarında muhafaza edilmesi için açık rızanızı saklı tutar.

9- KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ DEĞİŞİRSE NE YAPMALISINIZ?

Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarımızı güncelleyebilmemiz için bize söylemeniz gerekir. Ayrıca kurulumumuzun uygunluğu iletişim ve adres bağlantısız gibi kişisel bakımın doğru ve güncelliğini kontrol etmek amacıyla boyutlardan onay talep edilmesi.

10- ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında 18 yaşını dolduran kişilere ait kişisel verileri açık rızası gereken hallerde küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işleyebiliyoruz.

11- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

6698 sayılı KVKK 11.maddenin gerekliliği, Kişisel Veri Sahibinin hakları aşağıdaki gibidir:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuata uygun olarak başvurularak,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerin kesilmesine ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilmesini,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların bilgilerini istememe,

KVKK’nın 7. maddesinde dosya çerçevelerinin kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmemesini isteme (sağlık kapsamındaki kişisel kayıt mevzuatı kapsamında saklanmak kaydının bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik saklanmaya değer)

Kişisel verilerin korunması, silinmesi, yok edilmesi halinde bu ayırma, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesinin istememesi, (sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuatı kapsamında saklanmak kaydının içeriğinden silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik saklanmaya değmez)

İşlenen kayıtlı münhasıran otomatik sistemlerin analiz edilmesini sağlayarak kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasının itiraz etmesi,

Kişisel verilerin kaydedilmesi kanuna aykırı olarak çalıştırılmasının zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına faydalar.

Yukarıda sıralanan haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit ederek gerekli bilgileri iletme taleplerinizi hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “ Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi no 71 kat 1 Fatih/ İstanbul” komutunu kullanarak yapabilir veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz veya talebinizin imzalı bir suretini info@ hekimoğlugoruntuleme.com mail ile güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Başvuru sırasında kimlik bilgilerinin doğrulanması amaçlanarak kimlik ibrazının talep edilmesi hakkı saklıdır.

Talepleriniz, talebinizin kaydedilmesine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kaydedilen tarifedeki ücret alınır. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu bilgiye sahip olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizin doğruları diğer belgelere başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.