renal ultrason

Renal Ultrason Nedir ?

Renal ultrason, böbreklerinizin görüntülerini elde etmek için ultrason dalgalarını kullanan invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir.

Bu görüntüler doktorunuzun böbreklerinizin yerini, boyutunu ve şeklini ve ayrıca böbreklerinize kan akışını değerlendirmesine yardımcı olabilir. Böbrek ultrasonu genellikle üriner sistem ultrasonu olarak mesane ile birlikte değerlendirilir. 

Ultrason veya sonografi, cildinize bastırılan bir prob  tarafından gönderilen yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanır. Ses dalgaları vücudunuzda hareket ederek organlara çarpar ve proba geri döner. Geri dönen ses dalgaları  kaydedilir ve dijital olarak incelenmek üzere seçilen doku ve organların görüntülerine veya videolarına dönüştürülür.

Ultrason tehlikeli değildir ve bilinen zararlı yan etkisi  yoktur. Röntgen  incelemelerinden  farklı olarak, ultrasonda radyasyon kullanılmaz.

Böbrekler nasıl çalışır?

Vücut besinleri alır ve bunları enerjiye dönüştürür. Vücut ihtiyaç duyduğu besinleri sindirdikten sonra bunların  atık ürünleri bağırsakta ve kanda kalır.

Böbrekler ve üriner sistem potasyum ve sodyum gibi mineralleri ve suyu dengede tutar ve üre adı verilen atıkları kandan uzaklaştırır. Üre, et, kümes hayvanları ve bazı sebzeler gibi protein içeren yiyecekler vücutta parçalandığında üretilir. Üre kan dolaşımı yoluyla böbreklere taşınır. Böbrekler ayrıca kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olan bir hormon olan eritropoietin üretir ve kan basıncını düzenler.

Renal ultrason hangi durumlarda yapılır ?

Doktorunuz, böbrekleriniz ile ilgili  sorun olduğunu düşünüyorsa ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsa, renal ultrason isteyebilir. 

Renal ultrason ile tesbit edilebilecek başlıca durumlar  böbrek apsesi, idrar yolu tıkanıklığı, böbrek kisti , enfeksiyon , böbrek taşı , böbrek tümörü 

Böbrek ultrasonuna ihtiyacınız olabilecek diğer nedenler arasında şunlar vardır:

Böbreğe yönelik iğne  biyopsisi için , böbrek apsesi veya kistinden sıvı aspirasyonu sırasında  rehberlik etmek

Böbreğinize drenaj tüpü yerleştirmesine rehberlik etmektir. 

Rutin görüntüler, uzun eksen ve enine görüntülerden oluşur. Normal böbrek uzunluğu yaklaşık olarak 11 ila 12 cm . Normal genişlik yaklaşık 4 ila 5 cm. Renal korteks ekojenite kontur ve kalınlık açısından değerlendirilmelidir. 

Normal böbrek korteksi karaciğer ve dalağa göre izo veya hipoekoik görünümdedir. Bazen sol böbrek orta kısımda kortekste hörgüç şeklinde bir çıkıntı görülür. Bu dalağın sol böbreğe basısına bağlı oluşur ve normal parankim özelliği gösterir. 

Böbrekler atrofi, skar dokusu , kalsifikasyon , hidronefroz ve  kitleler yönünden değerlendirilmelidir.

Renal medulla kortekse göre hipoekoik olan piramitleri içerir. Renal sinüs daha merkezi  konumdadır ve yağlı dokuya ikincil ekojenik görünür. Renal sinüs şunları içerir: renal arter ve venin ana dalları, toplayıcı sistemi ve lenfatikler.

Hidronefroz mevcut olduğunda, etkilenen toplayıcı sistem her zaman karşı taraf ile karşılaştırılmalıdır. Bu hidronefrozun tek taraflı mı çift taraflımı , obstrüksiyonun seviyesi ve lokalizasyonu hakkında bilgi verir. Hidronefroz bulgusunun olduğu durumlarda varsa önceki çalışmalarla böbrek boyutu karşılaştırılabilir. 

Böbrek taşlarının ultrasonla tesbit edilebilmesi şunlara bağlıdır: öncelikle taşın boyutu ve yeri primer faktörlerken, böbrek taşının bileşimi, hidrasyon durumu, hidronefroz, böbrek ve  vasküler hastalık varlığı ikincil faktörlerdir.

Böbreklerdeki en yaygın anormalliklerden biri kistlerdir. Kistler genellikle asemptomatiktir. Komplike olmayan kistler ince cidarlıdır, anekoik içeriğe ve  artmış ses iletimine sahiptir.

Kistlerin boyutları önemli ölçüde değişkenlk gösterebilir. Kist duvarını dikkatlice değerlendirmek ve solid bileşeni dışlamak önemlidir. Solid bileşenler veya septasyonlar olması durumunda, abdominal BT kullanılarak ek karakterizasyon endikedir.

Böbrekte en sık görülen kötü huylu lezyonlardan biri renal hücreli karsinomdur (RCC). Bu genellikle heterojen eko  paternine ve damarlanmaya sahip solid bir kitledir.

Renal Ultrason Fiyatları 2024

Renal ultrason fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Renal ultrason fiyatları hakkında bilgi almak için 02126321059 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Yorumlar

  • 26 Ağustos 2023
    Ayşegül Can

    oğlum 15 yaşında Tansiyonu genellikle 12/9_ 13 /9 oluyor bu sebeple böbreklerinde sıkıntı olup olmadığını öğrenmek için geniş kapsamlı USG yaptırmak istiyorum fiyat ne olur

  • 10 Kasım 2023
    Hekimoğlu Görüntüleme

    Merhaba görüntüleme merkezimizde renal ultrason incelemesi yapılmaktadır. Renal ultrason fiyatı ve randevu hakkında detaylı bilgiyi 05359214295 nolu whatsapp hattımızdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.