tiroid renkli doppler ultrason

Tiroid renkli Doppler ultrason nedir ?

Renkli Doppler ultrason, vücudunuzun bölümlerinin kan damarlarının  görüntülerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanan ağrısız bir işlemdir. 

Tiroid bezini kistler, nodüller, tümörler gibi anormallikler yönünden incelemek için bir tiroid ultrasonu kullanılır. 

Tiroid renkli Doppler ultrason neden yapılır ?

Tiroid fonksiyon testleri anormal ise veya doktorunuz boynunuzu muayene ederken tiroidinizde bir büyüme hissederse tiroid renkli Doppler ultrason istenebilir. Doppler cihazı ile hipoaktif  veya hiperaktif tiroid bezini kontrol edebilir.

Genel bir fizik muayenenin bir parçası olarak bir tiroid Doppleri yapılabilir. Doppler ultrasonlar, doktorunuzun genel sağlığınızı daha iyi anlamasına yardımcı olabilecek organlarınızın yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayabilir. Doktorunuz ayrıca herhangi bir anormal şişlik, ağrı veya enfeksiyon fark ederse, bu semptomlara neden olabilecek altta yatan koşulları ortaya çıkarmak için Doppler ultrason isteyebilir.

Doktorunuz mevcut herhangi bir durumu test etmek için tiroidinizden veya çevresindeki dokulardan biyopsi alması gerekiyorsa da Doppler ultrason cihazı kullanılabilir.

Tiroid Doppler Ultrason İçin Nasıl Hazırlanılır ve Nasıl Yapılır  ? 

İncelemeden önce boyun bölgenizi kapatabilecek  kolyeleri ve diğer aksesuarları çıkarın. Geldiğinizde, gömleğinizi çıkarmanız ve sırt üstü yatmanız istenecektir.

Başınızı geriye yatırmak ve boğazınızı açığa çıkarmak için boynunuzun arkasına bir yastık veya ped yerleştirilir. Bu pozisyonda rahatsız olabilirsiniz, ancak genellikle ağrılı değildir. Bazı durumlarda, Doppler ultrason incelemesi oturur haldeyken de yapılabilir. 

Tiroid renkli Doppler ultrasonu herhangi bir riskle ilişkili değildir. Normal günlük aktivitelerinize işlem biter bitmez devam edebilirsiniz.

Tiroid renkli Doppler ultrasonu tanıya nasıl yardımcı olabilir?

Renkli Doppler ultrason, doktorunuza aşağıdakiler gibi birçok değerli bilgi verebilir:

Tiroid nodulu kistik mi solid mi , nodul sayısı, nodullerin yerleşmi, nodullerin sınırları düzenlimi düzensiz mi , noduldeki kan akımı ve tiroid bezindeki guatr adı verilen difüz büyüme konusunda bilgi edinilebilir.

Tiroid renkli Doppler ultrason sonuçlarını anlama

Bazı durumlarda, renkli Doppler  ultrason kanserle ilişkili mikrokalsifikasyonlar içeren nodülleri tesbit edebilir. Ama güvenilir bir çalışma da, 111 ultrason incelemesinin  sadece 1’inde kanser bulundu ve sonuçlarında  tiroid nodülü tesbit edilen kişilerin yarısından fazlasında kanser yoktu. Boyutu küçük nodüller büyük olasılıkla kanserli değildir.

Doktorunuz tiroid bezinde şüpheli bir nodulden biyopsi isteyebilir. Daha ileri tanı için ince  iğne aspirasyon biyopsisi kullanılabilir. Bu prosedür sırasında doktorunuz, patolojik inceleme yapılmak üzere nodulden bir miktar hücre örneği alır.

Ultrasonda herhangi bir anormallik tesbit edilmez ise , herhangi başka  bir ek tetkike  ihtiyacınız olmayabilir. Ailenizde tiroid anormallikleri veya ilgili durumlar varsa, doktorunuz tiroidle ilgili herhangi bir durumun semptomlarını erkenden tespit etmek için sizden tiroid ultrasonu yaptırmanızı isteyebilir.

Renkli Doppler ultrasonunuz anormallikler ortaya çıkarırsa, doktorunuz bu anormalliklere neden olabilecek koşulları daraltmak için takip testleri isteyebilir. Bu durumlarda, tiroidinizi daha net incelemek için başka bir görüntüleme tetkikine ihtiyacınız olabilir. Bir kist, nodül veya tümörünüz varsa, doktorunuz onu çıkarmak için ameliyat veya başka tedavi önerebilir.

Doppler ultrasonlar hızlı, ağrısız, prosedürlerdir ve kanserlerin koşullarını veya erken evrelerini tespit etmenize yardımcı olabilir. 

Birçok araştırmacı tiroid nodüllerindeki vaskülaritenin derecesini ve modelini analiz etmiştir. Çoğu, intranodüler vaskülaritenin, malign nodüllerde tespit edilmesinin, benign nodüllere göre istatistiksel olarak daha olası olduğunu göstermiştir. Ne yazık ki, malign nodüllerin  vasküler paterninin yanı sıra  vaskülarite derecesine sahip olduğunu da göstermişlerdir. Ek olarak, iyi huylu nodüllerin, hipervasküler iç akış dahil olmak üzere çok çeşitli vasküler patern ve derecelere sahip olduğu gösterilmiştir. İyi huylu ve kötü huylu nodüllerin vaskülaritesindeki örtüşme miktarı, bu nodüllerin farklılaşmasında vaskülaritenin değerini büyük ölçüde sınırlar.

Tiroid renkli Doppler ultrason fiyatları 

Tiroid renkli Doppler ultrason fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Tiroid renkli Doppler ultrason fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

 

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.