transkranial transfontanel ultrason

Transkranial ve transfontanel ultrason, kranial ultrason, beynin ve beynin derin kısımlarında bulunan beyin omurilik sıvısı ile dolu ventriküllerin ses dalgalarını kullanarak görüntülerini elde eder.

Bu görüntüleme tetkiki en çok bebeklerde yapılır. Erken doğumdan kaynaklanan sorunları ve 18 aya kadar olan bebeklerde ventrikülleri kontrol etmek için kullanılabilir.

Ultrason dalgaları kemiklerden geçemez. Bundan dolayı transkranial  ultrason, kafatasının kemikleri tam anlamıyla olgunlaştıktan sonra yapılamaz. 

Ultrason, yaygın olarak bulunan, kullanımı kolay ve diğer birçok görüntüleme yönteminden daha ucuzdur.

Ultrason görüntüleme son derece güvenlidir ve radyasyon kullanmaz.

Ultrason taraması, x-ışını görüntülerinde iyi görünmeyen yumuşak dokuların net bir görüntüsünü sunar.

Bebekler için transkranial / trasfontanel kranial  ultrason ne için yapılır ?

Periventriküler lökomalazi (PVL) , ventriküllerin etrafındaki beyin dokusunun hasar gördüğü bir durumdur. Doğumdan önce, doğum sırasında veya doğum sonrasında oluşabilecek oksijen veya kan akışı olmamasından dolayı beyin dokusu hasar görmüş olabilir.

Beyin  kanaması; ventrikül içine kanama ve periventriküler lökomalazi bebeğin  sakatlık riskini arttırır. Bunlar hafif öğrenme veya motor beceri gecikmelerinden serebral palsi veya zihinsel bir engelliliğe kadar değişebilir.

Ventrikül içine kanama  prematüre bebeklerde normal zamanında doğmuş  dönem bebeklerden daha sık görülür. Oluştuğunda en sık doğumdan sonraki ilk 3 ila 4 günde gerçekleşir.

Ventrikül içine kanama  vakalarının çoğu doğumdan sonraki ilk haftaya kadar transkranial ultrason ile bulunabilir. Ancak PVL’nin tespit edilmesi birkaç hafta sürebilir. PVL’den şüpheleniliyorsa, kranial ultrason doğumdan 4 ila 8 hafta sonra tekrar edilebilir. 

Bebeğin kafa çevresi normalde olması gerekenden büyükse bunu  kontrol etmek için kranial ultrason yapılabilir. transkranial ultrason ayrıca beyindeki veya etrafındaki (ensefalit veya menenjit gibi) enfeksiyonu tesbit etme içinde yapılailir. Ya da doğuştan gelen (konjenital hidrosefali gibi) beyin problemlerini kontrol edebilir.

Kranial ultrasonunun avantajları 

Ulaşılabilirlik, hareketlilik, yenidoğan koğuşunda başucu taraması, sedasyon gerektirmeyen, 

örneğin beyin olgunlaşmasını ve/veya lezyon gelişimini değerlendirmek için seri taramaların etkinleştirilmesi, iyonlaştırıcı radyasyon yok.

Kranial ultrasonunun dezavantajları

Tüm ultrason çalışmalarında olduğu gibi, kranial ultrason da büyük ölçüde operatöre bağımlıdır. Bu gerçek bir dezavantaj değildir, ancak muayeneyi yapan radyografın elde etme tekniği konusunda iyi eğitimli olmasını, mevcut ultrason cihaz(lar)ını nasıl kullanacağını bilmesini ve kafa içi anatomi ve patoloji konusunda bilgili olmasını gerektirir. 

Kranial ultrasonunun doğal bir sınırlaması, akustik pencereleri oluşturan yapıların hepsinin sonunda kapanmasıdır.

Kranial Ultrason Endikasyonları 

tüm prematüre yenidoğanlar için rutin kranial ultrason, antenatal ultrasonda beyin anomalisi şüphesi, beyin patolojisinin karıştığı herhangi bir yenidoğan, doğum öncesi taranmamış bir yenidoğan.

Kranial Ultrason Tekniği 

Rutin bir tarama için ön  fontanel akustik pencere görevi görür. Spesifik kafa içi yapıları görüntülemek için kullanılan ilave akustik pencereler: posterior  fontanel,  mastoid fontanel , temporal kemiğin skuamozal kısmı  (yani temporal pencere),  foramen magnum ,  koronal sütür ve skuamozal sütürler.

Ön fontanel yoluyla temel bir rutin tarama gerçekleştirilir. Emin olmak için, prematüre bir yenidoğanın beyni (yani 28 hafta veya daha kısa), daha az kıvrımlı giruslar ve daha sığ sulkuslar dahil olmak üzere, term bir yenidoğanınkinden daha az gelişmiş görünecektir; Aşağıdakiler yalnızca kabaca bir kılavuz görevi görmelidir.

Bir koronal (enine) taramada, dönüştürücü önce öne doğru açılır, sonra kademeli olarak arkaya döndürülür.

Transkranial ve Transfontanel Ultrason Fiyatları 2024

Transkranial ve transfontanel ultrason fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.