byun ultrasonu hakkında bilgi veriyor

Boyun Ultrasonu, ultrason boyun bölgesinde klinik muayeneden sonraki ilk görüntüleme yöntemidir. 

Yüksek derecede teşhis doğruluğu ile değerli teşhis bilgileri sağlar. 

Lenf Bezleri Ultrason Bulguları

Keskin sınırlı ve oval konfigürasyonda homojen hipoekoik görünürler. Santral ekojenik hilus yapıları vardır. Genellikle  kısa aksı 1 cm den küçüktür. Kıs aksın uzun aksa oranı 0,7  den küçüktür. 

Tiroid bezi 

Çevre dokulara göre hafif hipoekoik homojen iç yapıda parankim içerisinde  damarları temsil eden tübüler anekoik  yapılar görülür.  Parankim ekojenitesi yaşla birlikte biraz artar.

Anterolateral sınır dışbükey şekilli (içbükey şekil, boyutta artış olduğunu gösterir ve yalnızca yerel infiltrasyonda bölgesel olarak ortaya çıkabilir):

Daha büyük çocuklarda normal olarak bazı hafif kistik değişiklikler ve nodüler-yamalı parankimal düzensizlikler olabilir.

Her bir lob için elipsoid denklemi (Uzunluk  ×  Genişlik  ×  Kalınlık × 0.48) kullanılarak hesaplanan boyut : tüm hacim = sol + sağ lobun toplamıdır.

Tiroid hacmi yaşla birlikte değişir  ve coğrafi bölgesel varyasyon gösterir. 

Tiroid parankim lezyonları, basit kist ultrasonda anekoik ince duvarlı yapıdadır. Komplike kist kalın duvarlı internal ekojeniteleri bulunan septalı kistik yapılar şeklindedir. Adenom gibi benign özellikte solid noduller daha çok ekojen olma eğiliminde homojen iç yapıdadır.  Malign özellikteki nodullerin ana ortak noktaları hızlı büyümeleri  daha çok hipoekoik ve heterojen iç yapıda olma eğiliminde düzensiz silik sınırlı zaman zaman mikrokalsifikasyon içerebilir.

boyun ultrasonu hakkında bilgi veriyor

Tiroglossal kanal kistleri 

Boynun orta hattına yakın, dil kökü ile tiroid bezi arasında uzanan kanaldır. Çoğu durumda kist ile hyoid kemik arasında bir bağlantı vardır. Ultrasonda tiroglossal kanal kisti

anekoik  tipik bir kistik lezyon olarak görünür.  Bazen multikistiktirler ve ekojenik tiroid dokusunun bileşenleri içerebilir.  Enfeksiyon durumunda kist ağrılı hale gelir ve kistteki sıvı irin kaynaklı heterojen eko yapısı gösterir. Tiroglossal kanal kistlerinin% 1’inde karsinom gelişebilir, genellikle papiller adenokarsinom. Böyle olgularda kist büyür ve katı tümör dokusu kistik lümeni doldurur.

Parotis, Submandibular ve Sublingual Bezler

Parotis bezi : hafif düzensiz, biraz heterojen, lobüller ve hiler vasküler beslenen ekojenik parankime sahiptir.  Parotis kanalı yalnızca tıkanıp genişlediğinde  görülebilir.

Submandibular / sublingual bez : parotise benzer ekojenite, ancak lobüller yoktur, potansiyel olarak daha az düzensizdir. Hilar yapılar parotide göre daha az belirgindir. 

Brankial Yarık Kistleri

En sık karotis bifürkasyonunun lateral bölgesinde ventrolateral bulunur. Değişken ekojeniteye sahip birinci veya ikinci brankiyal yarıklardan gelişirler. Anekoik  olabilirler,

ancak kistlerin çoğu orta derecede ekojen ve homojendir. Kist içindeki hücresel artıklar veya kolesterol kristallerinin neden olduğu granüler eko paterni mevcuttur.  Birlikte inflamasyon var olduğunda sıvı içeriği heterojen ve ekojeniktir. 

Boyun Ultrasonu Fiyatları 2024

Boyun ultrasonu fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Ücreti Ne Kadar ? 
Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.