venöz doppler hakkında bilgi veriyor

Çoğu zaman, bacaklardaki şişliğin nedenini araştırmak için alt ekstremite venöz renkli Doppler yapılmaktadır.  Bacaklardaki şişmenin başta gelen nedenlerinden biri olan derin ven trombozundan başka birçok farklı nedeni olabilir. 

Normalde ekstremite venlerinde solunum  fazisitesi  veya kardiyak pulsatilite dediğimiz dalga formu vardır . Doppler incelemede bu dalga formunu görüyorsak dolaylı olarak venöz yapıların lümen açıklığına kanıt sağlar.   Proksimaldeki venöz yapılarda normal pulsatil dalga formu görülürken distaldeki venöz yapılarda pulsatil olmayan akım formu var ise aradaki bölümdeki venöz yapı tromboz açısından araştırılmalıdır.   

Derin ven trombozunun tespiti için, renkli Doppler özelliğine sahip yüksek frekanslı prob kullanılır. Hasta muayene masasının üzerine uzanır; bacak dışa döndürülür ve diz hafifçe bükülür. Kasıktan kaudale ilerleyen damarlar, trombüsü dışlamak için  lümenin renkle tam dolup dolmadığı değerlendirilir. Popliteal ven hasta yüzüstü veya lateral dekübit pozisyonunda incelenir. Daha sonra çalışma, tercihen bacak muayene masasından  sarkıtılarak, üç çift tibial damarı değerlendirmek için baldırdan aşağı doğru devam ettirilir. 

Venöz yetmezlik veya varis şüphesi olan hastaların değerlendirilmesi için benzer ekipmanlar kullanılır. Ancak bu çalışma hasta ayakta ve karşı bacağına ağırlık vererek yapılır. Bacak dizde hafifçe bükülür. Vena safena magna  kasıktan en düşük varis seviyesine kadar takip edilir. Damar çapları ölçülür ve varisleri besleyen kolların yeri not edilir. Manuel baldır kompresyonu ve serbest bırakılmasını takiben, renkli görüntüleme ve Doppler dalga formu analizi ile yüzeyel inguinal venlerin periferik perforan damarlar yoluyla birleştiği yerden venöz reflü aranır. Venöz reflünün olmazsa olmazı, belirli bir süre boyunca akışın tersine dönmesidir. Son olarak, vena safena parva  ve ilişkili kolları kruris posteriorunda incelenir.

Derin venöz sistem 

Derin venler  bir arter eşliğinde kas planları arasında bulunur. Görevleri, kanı kalbe geri taşıyan ana kanallar olarak hareket etmektir. Derin damarlardaki pıhtıların klinik olarak anlamlı pulmoner emboli oluşturma olasılığı daha yüksektir çünkü bu pıhtılar genellikle yüzeysel sistemdekilerden daha büyüktür. Ayrıca, kaslarla çevrili oldukları için, kas kasılması sırasında pıhtının yerinden çıkma olasılığı, yüzeysel damarlardaki bir pıhtıdan daha yüksektir. Bu nedenlerle alt ekstremite venöz renkli Doppler  muayenesinde esas odak derin sistemdir.

Yüzeyel venöz sistem 

Yüzeyel venler, cilt altında kas planlarının yüzeyinde bulunur. Ana yüzeyel damarlar genellikle fasyayı kastan ayıran doku içinde yanında eşlik eden bir arter olmadan bulunur. Görevleri, kanı kalbe geri döndürmek için birincil kanallar olmak değil, damarların vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olabilmesi için kanı cilt yüzeyine yaklaştırmaktır. Vücut ısısını korumaya yardımcı olmak için ortam soğuk olduğunda daralırlar. Vücudun soğuması gerektiğinde, ısının vücuttan kaçması için cilde büyük miktarda sıcak kan göndermek için genişlerler.

Yüzeyel damarlardaki pıhtıların pulmoner emboli oluşturma tehdidi daha az olsa da, pıhtılar yüzeysel damarlardan kopabilir ve pulmoner arterlere gidebilir. Yüzeyel sistemdeki bu pıhtıların majör, klinik olarak anlamlı pulmoner embolilere neden olma olasılığı daha düşüktür, çünkü bunlar genellikle derin damarlarda bulunan pıhtılardan daha küçüktür ve kasla çevrili olmadıkları için yerinden çıkma olasılıkları daha düşüktür. Yüzeyel venöz renkli Doppler muayenesi hala alt ekstremite venöz renkli Doppler değerlendirmesinin önemli bir parçasıdır çünkü yüzeyel pıhtılar büyüyebilir ve önemli rahatsızlığa neden olabilir. 

Perforan venöz sistem 

Perforatör damarlar derin damarları yüzeysel damarlarla birleştirir. Görevleri, kanın yüzeysel sistemden derin sisteme geçmesini sağlamaktır. Düzgün çalıştıklarında kanın cilt seviyesinde birikmesini engellerler. İyi çalışmadıklarında kan cilt seviyesinde birikebilir ve kronik staz değişiklikleri ve ülserler meydana gelebilir. DVT varlığı için alt ekstremitenin tam muayenesi perforan venlerin  ayrıntılı bir değerlendirmesini içermek zorunda olmasa da, kronik şişlik veya venöz staz değerlendirilirken bunlara daha fazla dikkat edilir.

Alt ekstremite damarlarının muayenesi genellikle kasık kıvrımında başlar. Kasık kıvrımı hemen üstünde, ana venöz yapıya eksternal iliyak ven denir. Kasık kıvrımını geçerken ana femoral ven haline gelir.

Ana femoral ven ve vena safena magna ( VSM )

Ana femoral ven, inguinal ligamanın hemen altında yüzeyel bir dal verir. Bu, büyük safen venidir. Büyük safen ven uyluğun medial yönüne doğru (cilt çizgisine yakın) uzanır  ve sonunda ön medial baldırda ayağa kadar devam eder.

Femoral ven ve derin femoral ven 

Bu damarların isimleri (femoral ve derin femoral) kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. Daha önce yüzeyel femoral olarak adlandırılan damar, son zamanlarda femoral ven olarak yeniden adlandırılmıştır, çünkü yüzeyel femoral ven terimininin yüzeysel bir damar olan büyük safen ven ile karıştırılma ihtimali vardır. Femoral ven, uyluğun iç tarafından  geçen ana derin vendir.

Femoral ven, uylukta derin femoral ven ile femoral arter boyunca uyluktan aşağı doğru uzanır. Femoral ven, hastaların yaklaşık %25’inde bifid veya duplikedir. Venöz drenajın birincil yolu olarak hizmet eder, ta ki adduktor kanalın proksimal ucunda derine dalar ve popliteal ven haline gelene kadar uyluktan aşağı doğru devam eder.

Derin Ven Trombozu venöz Doppler değerlendirmesi

Kan pıhtılaşması, bir kan damarı yaralandıktan sonra kanamayı durdurmak için kan hücrelerinin ve fibrin iplikçiklerinin bir araya toplandığı doğal bir süreçtir. Sonunda pıhtı, iyileşen bir yara üzerinde koruyucu bir kabuk oluşturur. 

Bazen bir kişi yaralanmasa bile kan pıhtıları oluşur. Çoğu, herhangi bir sorun olmadan kendi kendine çözülme eğilimindedir, ancak bazen kan pıhtıları tıbbi sorunlara neden olabilir. Kan pıhtıları, bir arter veya vende  kan akışını engellediklerinde tehlikeli hale gelir. Bir kan pıhtısı, kalp veya beyindeki bir atardamara giden kan akışını durdurduğunda, kalp krizi veya felç meydana gelebilir. Kan pıhtıları ayrıca vücudun diğer bölgelerindeki damarları tıkayarak varisli damarlar veya pulmoner emboli (akciğerlerde yaşamı tehdit eden bir kan pıhtısı) gibi durumlara neden olabilir.

Bir kan pıhtısı oluştuğunda ve oluştuğu yerde kaldığında buna trombüs denir. Gevşeyen veya oluştuğu yerden hareket ederek vücutta başka bir yere giden trombüs emboli olarak adlandırılır. Bazen bir plak parçası, küçük tümör parçaları, yağ globülleri, hava veya amniyotik sıvı bir emboli gibi davranabilir – gevşeyip kan akışını engellemek için bir yere hareket  edebilir.

Derin ven trombozu (DVT), esas olarak alt bacak ve uyluktaki damarları etkiler. Trombüs bu bölgedeki dolaşımı bozabilir ve koparak kan dolaşımına geçebilir (embolize olabilir). Emboli beyne, akciğerlere, kalbe veya başka bir bölgeye yerleşerek o organda ciddi hasara neden olabilir.

DVT için risk faktörleri arasında uzun süreli oturma, yatak istirahati, hareketsizlik (uzun bir uçakta veya araba yolculuğunda olduğu gibi), yakın zamanda geçirilmiş ameliyat veya travma (özellikle kalça, diz veya jinekolojik yaralanma veya ameliyat), kırıklar, son altı ay içinde doğum ve doğum kontrol hapı gibi östrojen içeren ilaçların kullanımı. Diğer hastalık süreçleri de kan pıhtılaşması riskini artırır; bunlara kötü huylu tümörler, polisitemi vera ve kalıtsal veya edinilmiş kan pıhtılaşma bozuklukları dahildir. DVT, 60 yaş üstü erişkinlerde daha sık görülür ancak her yaş grubunda ortaya çıkabilir.

Semptomlar bacak ağrısı, bacakta hassasiyet, şişlik , sıcaklık ve  ten rengindeki değişiklikleri içerebilir. Doktor genellikle venleri değerlendirmek  ve pıhtıyı görmek için bacağın Venöz Doppler ultrason muayenesini isteyecektir.

venöz doppler hakkında bilgi veriyor

Trombüs varlığının venöz Doppler ile belirlenmesi

Damar lümeninde ekojenik materyal tanımlandığında ve damarın tam kompresyonu sağlanamadığında damar içinde trombüs mevcuttur . Damardaki trombüsün kesin teşhisini yapmak için bu iki durumun birlikte olması gerektiğine dikkat etmek çok önemlidir. Bu ikisi arasında bağlantı kurulamaması, damarların sıkıştırılmasının zor olduğu durumlarda, trombüs varlığından değil, başka faktörden dolayı yanlış pozitif sonuçlara neden olacaktır. Örneğin, damarın pelvik kitle veya adenopati tarafından proksimal kompresyonu, durgunluğa ve kan akışının artan ekojenitesine neden olması, intralüminal trombüsü simüle edebilir. Damar lümeninin tam olarak sıkıştırılması, trombüsü dışlar. Venin yanındaki arter sıkışır ve ven sıkışmazsa, pıhtı nispeten anekoik olmasına veya doğrudan görüntülenememesine rağmen damar içinde trombüs bulunması muhtemeldir. Bu manevra kısmen tıkayıcı bir pıhtıyı dışlamasa da, sıkıştırılamayan segment boyunca akışın artması da açıklığı gösterebilir.

Tromboflebit

Yüzeyel tromboflebit, cildinizin yüzeyine yakın damarlarda oluşan bir pıhtıdır. Pıhtılaşma, yaralanmadan sonra veya eski varisli damarlarda meydana gelebilir. Yüzeyel tromboflebit genellikle lokal tedaviye çok iyi yanıt verir.

Venöz tromboz (bazen flebit olarak adlandırılır), derin bir damardaki kan pıhtısıdır ve bu damardaki kan akışının kısmen veya tamamen tıkanmasına neden olur. Bu derin ven trombozunun belirtilerinden biri olabilir. Ağrı, şişlik ve kızarıklık genellikle bulunur.

Venöz Yetersizlik değerlendirmesi

Genellikle muayene safenofemoral bileşkeden başlar. Ana femoral ven obstrüksiyon ve reflü açısından değerlendirilir. Daha sonra, VSM  herhangi bir anormal damarla ilişkisi, seyri ve anormal damarlara yol açabilecek kolların seyri izlenerek değerlendirilir. Ön  aksesuar VSM en yaygın olan varyanttır.  Bu damar, safenofemoral bileşkenin hemen altındaki VSM den köken alır ve daha sonra ön uyluğun aşağısına doğru ilerler. Genellikle ön uyluk varislerinden sorumludur. Uyluk distal kısımda VSM ye  yeniden katılabilir.

Daha sonra VSM nin  kalibrasyonu  değerlendirilir, çünkü kalibrasyondaki değişiklikler rahatsızlık için önemli ipuçları sağlayabilir. Normalde VSM çapı  ≤ 4 mm dir. 7 mm’den büyük damarlarda yüksek reflü insidansı vardır. Reflü daha küçük damarlarda da ortaya çıkabilir, ancak genellikle klinik olarak önemsizdir. VSM nin  kalibrasyonu  genellikle önemli derecede yetersiz perforatör ven seviyesinde artar. Bu önemli reflü kaynağı için VSM  dilatasyon noktalarında dikkatli bir araştırma yapılmalıdır.

Boyutuna veya varisli damarlarla ilişkisine göre reflü olduğundan şüphelenilen herhangi bir damar segmenti daha sonra akış yönünü için değerlendirilir. VSM nin distal segmenti  kompresyonla sıkıştırılmasından sonra antegrad akış ve ardından retrograd akış aranarak geri akım kolayca tesbit edilebilir. Genel olarak, VSM  değerlendirilirken baldırın kompresyonu antegrad venöz akımın artmasına yol açmalıdır. Kompresyonun serbest bırakılması üzerine, retrograd akış varsa not edilmelidir. Patolojik reflüyü tanımlamak için ≥ 0,5 saniye retrograd akım kriteri kullanılmış olsa da, tipik olarak yetmezliği olan hastalarda birkaç saniyelik retrograd akım görülür.

Daha sonra VSP değerlendirilir. Değerlendirme süreci VSM ninkine benzer. Burada VSP nin  seyrini izlenir, boyutunu ve herhangi bir varisli damarla ilişkisi değerlendirilir ve ayrıca popliteal damar  değerlendirilir. VSP nin anatomisi ve sefalik sonlanması oldukça değişkendir. Vakaların ~%50-70’inde, VSP popliteal kıvrımın ~2 cm yukarısında popliteal vende sonlanır. Bununla birlikte, bu damarın daha fazla sefalik uzanımı yaygındır. Sıklıkla, perforan bir damarda sonlanmak üzere arka uyluğa kadar birkaç santimetre uzanır. Bazen perforan bir vene sonlanmadan önce kalça kıvrımına doğru daha da fazla uzanır. Nispeten yaygın bir varyant olan Giacomini veni, VSM ve VSP arasındaki bir bağlantıdır.

Femoral ven ve popliteal venlerin reflü ve obstrüksiyon açısından değerlendirilmesi muayeneye dahil edilmelidir. Hastanın önceden derin ven trombozu öyküsü yoksa, ciddi derin ven tıkanıklığını dışlamak için femoral ve popliteal damarların safen bileşkelerine yakın muayenesi yeterlidir.

Alt Ekstremite Venöz Renkli Doppler Ultrason Fiyatları 2024

Alt ekstremite venöz renkli doppler ultrason fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz. 05359214295

Yorumlar

 • 14 Eylül 2020
  Sena demir

  Bilateral alt extremite ultrason dopler fiyatı nedir

 • 14 Eylül 2020
  Hekimoğlu Görüntüleme

  merhaba bilateral alt ekstremite venöz renkli doppler ultrason fiyatımız ve randevu hakkında bilgiyi 02126321060 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz

 • 06 Aralık 2021
  Davut Akçay

  Merhabalar
  Doktorumuzun bizden istediği
  Alt Ekstremite Venöz Sistem Rdus, tek taraflı ve
  Alt Ekstremite Arteriel Sistem Rdus, tek taraflı çekim fiyatları hakında bilgi verebilir misiniz?
  İyi Çalışmalar

 • 13 Aralık 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba görüntüleme merkezimizde Alt Ekstremite Venöz Sistem Rdus, tek taraflı ve Alt Ekstremite Arteriel Sistem Rdus, tek taraflı çekimi yapılmaktadır. Fiyat ve detaylı bilgiyi 02126321059 ve 05359214295 nolu telefonlarımızdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.