penil doppler ultrason fiyatları

Penil ereksiyon, arteriyel, venöz ve sinir sistemlerinin etkileşimi ile koordine edilen karmaşık bir olgudur. Bu sistemlerin herhangi birindeki bir kusur veya koordinasyon, cinsel ilişki için yeterli penil ereksiyona ulaşamama veya bunu sürdürememe olarak tanımlanan sertleşme problemlerine neden olabilir. Sertleşme problemleri genç , orta yaş ve ileri yaş grubunda görülebilir. Yaşla güçlü bir şekilde ilişkili olup 40 ila 70 yaş arasındaki erkeklerin yaklaşık yarısını etkilediği tahmin edilmektedir. Bu tür bir işlev bozukluğu, hem fiziksel hem de psikososyal yaşamı etkileyen yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Penil Doppler  Nedir ?

Ereksiyon probleminin birçok nedeni vardır. Penil renkli Doppler Ultrason, ereksiyonun probleminin nedenini araştırmaya yönelik yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Penise kan akışını artıran ilaçlara penisin tepkisini ölçmek işlemin ana amacıdır.

Ereksiyon probleminin nedeni organik (nörojenik, hormonal, vaskülojenik veya ilaca bağlı), psikojenik veya mikst tipte  olabilir. Ereksiyon problemi en yaygın olarak hem psikojenik hem de organik bileşenleri içeren karışık bir nedene sahiptir.

Penil Doppler Ultrason Neden Yapılır  ?

Penil Doppler Ultrason , anatomiyi ve dinamik kan akışını değerlendirebildiği için penisin ilk değerlendirmesi için tercih edilen görüntüleme yöntemidir; yüksek oranda erişilebilir, minimal düzeyde invaziv; ve hasta tarafından iyi tolere edilir.

Renkli Doppler ultrason penil anatomiyi , plakları, fibrozisi, tunika albuginea defektleri, kitleler ve sıvı koleksiyonları gibi vasküler olmayan anormallikleri değerlendirmenin yanında hareketli kanın aynı anda görüntülenmesini sağlar. Kan akış hızının ve yönünün değerlendirilmesini sağlar.

Ereksiyon problemi  hastalar için görüntülemenin ana rolü vasküler ve vasküler olmayan nedenleri ayırt etmektir.

Penil Doppler US esas olarak vasküler mekanizmanın bütünlüğünü değerlendirmek ve oral tedaviye yanıt vermeyen veya zayıf yanıt veren hastalarda altta yatan arteriyel veya venöz yetmezliği dışlamak için kullanılmaktadır. Ereksiyon problemi pelvik cerrahiden sonra (esas olarak prostat, rektum veya mesane kanserleri ile ilgili) yaygın bir komplikasyondur ve  bu nedenle, penil protez cerrahisi yapılmadan önce organik erektil disfonksiyonu doğrulamak için penil Doppler US yapılabilir.

Penil Doppler ultrason ayrıca travma sonrası erektil disfonksiyon , penil fibrozis ve penil kurvatür (Peyroni hastalığı ) , penil implant adaylarının değerlendirilmesinde önerilir.

Penil Doppler Ultrason Nasıl Yapılır ? 

İnceleme hasta muayene masasında sırt üstü yatarken yapılır. Öncelikle  yapısal anormallikleri ekarte etmek için penisin tamamı incelenir. Penisin her iki yanındaki ereksiyonda ana rolü oynayan damarların çapı ve kan akım hızları ölçülür.  Daha sonra penil Doppler iğnesi diyebileceğimiz ucunda ince insulin iğnesi ucu bulunan , peniste sertleşme sağlayan enjeksiyon yapılır. Bu, penise giden kan akışının artmasıyla sonuçlanacak ve ereksiyon sağlayacaktır.

İşlem genel olarak ağrısız bir işlemdir. Enjeksiyon sırasında hastalar genellikle hafif ve kısa süreli bir sızı hissedebilirler. Çoğunlukla işlemden sonra iğneden korkunun yersiz olduğu belirtilmektedir. Enjeksiyondan sonra dakikalar içerisinde sertleşme başlamaktadır ve bu arada 5. 10. 15. ve 20. dakikalarda penisin her iki yanındaki ereksiyonu sağlayan damarlardan akım hızlarının ve akım desenlerinin kayıtları alınır.

Penil Doppler Ultrason Sonuçları

Yaygın olarak kullanılan hemodinamik parametreler şunlardır: Pik sistolik hız ( PSV ), diyastol sonu hız (EDV) ve direnç indeksi (RI).

Doppler US parametrelerinin değerlendirilmesi yoluyla, vasküler yanıt normal veya patolojik olarak sınıflandırılabilir (arteriyel yetmezlik veya venöz yetmezliği gösterir). 35 cm/sn veya daha büyük bir PSV, arteriyel yeterliliği gösterir. Venöz yeterlilik için 5 cm/s’den düşük bir EDV ve 0.8’den büyük RI değerleri gerekir.

Penil Doppler Ultrasonun Zararı Var Mı ?

Penil Doppler ultrason zararlı bir işlem değildir. Normal şartlarda işlemden yarım saat yada bir saat sonra sertleşme normale dönmektedir. Hastaların yaklaşık %1 inde sertleşmenin uzaması ve penisin normale dönmemesi gibi bir durum görülebilmektedir. Bu duruma priapizm denilmektedir. Eğer işlemden sonra 4 saate kadar devam eden ağrılı ereksiyon ile kendini gösteren böyle bir durum söz konusu olursa küçük bir iğne müdahalesi ile bu problem çözülebilmekte ve penis normale dönmektedir.

Peyroni Hastalığı

Nedeni bilinmeyen ve tipik olarak dorsal yönde tunika albuginea içinde fibröz plaklar veya nodüllerin gelişimi ile karakterize edilen, penisin kronik iyi huylu fibrotik bir değişikliğidir. Sonunda penil deformiteye neden olabilir ve ağrılı penil ereksiyonun en sık nedenidir. Peyroni hastalığı  diğer fibrotik durumlar (örn. Dupuytren kontraktürü ve Ledderhose hastalığı) ve hem arteriyel yetmezlik hem de venöz yetmezlik gibi vasküler erektil disfonksiyon  ile ilişkili olabilir.

Penil Fraktür

Penis kırığı genellikle ereksiyon halindeki bir penise, en yaygın olarak cinsel ilişki sırasında, tunika albugineanın yırtılmasına neden olan travmadan kaynaklanır. Akut durumda, hastalarda tipik olarak bir çatlama hissi, ağrı ve ereksiyon kaybı ile birlikte aniden şişmiş bir penis öyküsü vardır.

Penis travması, lokalize fibröz plak oluşumu veya korpus skarlaşması ve vasküler  ED gibi uzun vadeli komplikasyonlara yol açabilir.

Penil Doppler Ultrason Fiyatları 2024

İstanbulda Penil Doppler Ultrason Fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölge içerisinde kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Penil Doppler fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Yorumlar

  • 22 Mayıs 2022
    Emrullah yolcu

    Ben yaklaşık 2 ay önce ürolojiye gittim kasığımda aşırı ağrı ve ilişkiden sonra ağrı ve peniste şişme oluyor kasığım aşırı ağrıyor son 20 gündür cinsel ilişkim bitmiş durumda istek cok fazla ama kesinlikle sertleşme yok hiçbir şekilde yok 2 defa ultrason çektirdim bişey çıkmadı fakat hicbir ilaç dahi verilmedi bana yardımcı olursanız sevinirim saygılar.

Görüşlerinizi bildiriniz.