karotis vertebral arter renkli doppler ultrason rdus

Karotis vertebral arter renkli doppler ultrason incelemesi karotisteki darlığın  hemodinamik olarak anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için mükemmel bir tarama aracıdır. Anjiyoplasti , endarterektomi ve stent yerleştirme işleminden  önce yapılması gereken görüntüleme yöntemidir.

İnme, kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü önde gelen ölüm nedenidir. İnmenin en yaygın tanımlanabilir nedeni kalpten gelen tromboembolik pıhtılar. Bir diğer nedeni

Karotid bifurkasyon düzeyinde internal karotid artere uzanan karotis darlığına neden olan aterosklerotik plaklardır.

Kuzey Amerika Semptomatik Karotis Endarterektomisi Çalışması, hemodinamik olarak önemli  karotis arter darlıklarının düzeltilmesinde  ameliyatın faydasını gösterdi.

İnternal karotid arterde % 70 ila% 99 oranında semptomatik darlığı olan uygun hastalarda endarterektominin faydasını gösterdi. Asemptomatik Karotis Aterosklerozu

Çalışmasında  asemptomatik olan ve % 60’tan fazla karotis arter stenozu olan hastalarda  endarterektominin etkinliğini değerlendirdi ve bu hastalarda inme riskinin azaldığını gösterdi.

ECST ve NASCET

İki büyük çalışma, önemli darlıkları olan semptomatik hastalar için endarterektominin, morbidite ve mortaliteyi azaltma açısından tıbbi tedaviye göre önemli bir avantaj sağladığını göstermiştir. Avrupa Karotis Cerrahisi Çalışması (ECST)  verileri, takip süresi boyunca, darlığı >% 80 olan cerrahi hastalarda aynı taraf  majör inme riskinde % 18.6 azalma olduğunu göstermiştir.

Kuzey Amerika Semptomatik Karotis Endarterektomi Çalışmasıi (NASCET)  için eşdeğer rakam ,>% 70 daralma olan hastalarda cerrahi girişim yapıldıysa aynı taraf  inme riskinde % 17 azalma olmuştur.

Cerrahiye bağlı ölüm veya inme riski ECST’de % 7 ve NASCET’te % 5,4’tür ve bu küçük ama gerçek risk nedeniyle, daha düşük dereceli stenoz için endarterektomi veya stenozu olan asemptomatik hastalarda daha dikkatli düşünülmelidir.

Daha az şiddetli derecede darlığı olan semptomatik hastalar için endarterektomi marjinal fayda sağlar ve % 50-70 darlığı (NASCET) olan hastalar için % 4,6’lık bir mutlak risk azalması sağlar, ancak daha düşük dereceli darlık için fayda sağlamaz. Asemptomatik darlıkları >% 60 (NASCET) olan hastalar için, endarterektomiden kaynaklanan mutlak risk azalması 3 yılda sadece% 3 olmuştur. 

Karotis vertebral arter renkli Doppler  ultrasonun endikasyonları

Ekstrakraniyal serebral dolaşımın ultrasonu, ağırlıklı olarak karotis arterlerdeki amarozis fugax ve geçici iskemik ataklar (TIA) gibi karotis arter hastalıklarından kaynaklanabilecek semptomları olan hastaların değerlendirilmesinde, önemli karotis stenozu olan ve ameliyattan fayda görebilecek  hastaları belirlemek için kullanılır. 

Belirli bir arteryel segmente odaklanmadan önce karotid arterdeki  aterosklerotik hastalık miktarı ve karotid arter dallarının lokalizasyonunu belirlemek için genel bir degerlendirme öenmlidir.

Bu ilk analizde kullanılır transvers düzlem kullanılır.  Proksimal ortak karotid ( CCA )arterden  taramaya başlanır bifurkasyon düzeyine, sonra iç ve dış karotid arterlere (ICA ve ECA, sırasıyla) geçilir.  ECA yüzü beslediği için genellikle daha medial ve önde daha küçük çaplı bir arter ve ICA, ECA’dan biraz daha geniş çaplı olma eğilimindedir, ECA ya göre arkaya ve laterale açılanma gösterebilir.

Daha sonra plak oluşumu varlığını araştırmak için CCA , ECA ve ICA uzunlamasına taranır. 

Karotis Vertebral Arter Renkli Doppler Ultrason Fiyatları 2024

Karotis vertebral arter renkli doppler ultrason fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

  • 02 Ocak 2020
    funda ozdemir

    renkli doplere randevu almak ıstiyom

  • 02 Ocak 2020
    Hekimoğlu Görüntüleme

    Merhaba karotis vertebral arter renkli Doppler için 02126321060 veya 05359214295 nolu telefonlardan randevu alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.