tüm batın abdomen ultrasonu

Ultrasonun  iç organların değerlendirilmesinde benzersiz bir rolü vardır.  Kistik yapıları solid  kitlelerden ayırt etme yeteneği, ultrasonu operatif girişimden önce karındaki patolojik değişiklikleri değerlendirmede kritik bir araç haline getirmiştir. Ultrasonografi, zararlı yan etkileri olmayan güvenli, taşınabilir ve invaziv olmayan bir tekniktir.

Kist ultrason muayenesinde, karakteristik olarak anekoik  ince duvarlı bir yapı olarak görünür. Komplike  kist  duvarı kalındır ve internal ekojeniteler içerebilir.

Arka gölgelenme, taşla ilişkilidir. 

Solid  kitlelerin ultrasonografide grinin tonları olarak bulunabileceğini hatırlamak önemlidir. Hepatomlar heterojen görünebilirken, metastatik tümörler hipoekoik veya hiperekoik görünebilir.

Abdominal ultrason endikasyonları

Akut karın 

Kullanım kolaylığı, düşük riski ve nispeten düşük maliyeti nedeniyle ultrason, karın ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde BT, MR ve diğer minimal invaziv yaklaşımlara güvenli ve erişilebilir bir alternatif haline gelmiştir.

Abdominal ultrason bulguları genellikle fiziksel muayeneyi tamamlar ve daha ileri teşhis çalışmalarına veya operatif müdahalelere rehberlik edebilir. Fıtıklar, akut kolesistit, apandisit, bağırsak tıkanıklığı, bağırsak iskemisi ve divertikülit, ultrasonografi ile yapısal olarak değerlendirilebilen akut karın ağrısı ile ortaya çıkan birçok durum arasındadır. 

Akut karın durumunda ultrasonografi hasta sırtüstü yatarken yapılır. Teknik, standart ultrasonografiden farklı değildir. İnceleme karaciğer ve safra kesesinin değerlendirilmesiyle başlar ve bunu ortak safra kanalı izler. Retroperiton, sağ ve sol böbrekler , pankreas ve üst karın organları düzenli bir şekilde görüntülenir.

Değerlendirme, pelvisin görüntülenmesi ve karın içi sıvının varlığının araştırılmasıyla tamamlanır. Sonraki adımlar, bildirilen ağrı alanını incelemeye odaklanır. 

İltihaplı bir apendiks, daha büyük olması ve sıvı ile şişkinliği nedeniyle normal apendiksten daha kolay görüntülenir. Çekum tabanından çıkan lamine duvarlı kör uçlu boru şeklinde bir yapı olarak görünür; özellikle sıkıştırılamaz ve 6 mm’den daha büyük bir çapa sahip aperistaltiktir. 

İnce bağırsak tıkanıklığı 

Ultrasonografi , direk radyografik filmlerle birlikte ileus veya bağırsak tıkanıklığı tanısını desteklemede faydalıdır. Olası bağırsak tıkanıklığı muayenesi, karın boşluğunun sistematik uzunlamasına ve enine taramaları ile başlar.

Lümen 3 ile 5 mm arasındadır ve kademeli sıkıştırma sırasında kolayca sıkıştırılabilir. Teşhis amaçlı sonografik işaret, enine görünümde bağırsağın “hedef” görünümü ve ince bağırsağın 10 ila 20 mm arasında,  kolonun ise 30 mm genişlemiş enine çapı görülebilir.

Tıkanmış bir bağırsak şişmiş, sıvı dolu duvarlarla dolu görünür; peristaltizm yoktur. Bilgisayarlı tomografi, bağırsak tıkanıklığının nedenini ve yerini belirlemede ultrasonografiden üstündür. Bununla birlikte, ultrasonografi, intussepsiyonu teşhis etmek için tercih edilen yöntem olarak kabul edilir. 

Fıtıklar ve karın duvarı kitleleri

Abdomen ultrasonu, fıtıkları, seromaları, apseleri ve diğer karın duvarı kitlelerini tanımlamak ve ayırt etmek için kullanılabilir. Ayrıca, bu tür lezyonların aspirasyonunu veya biyopsisini yüksek doğruluk ve hasta için minimum morbidite veya riskle yönlendirmek için kullanılabilir.

Abdominal aort anevrizması 

Abdominal aort anevrizması, nedeni bilinmeyen karın ağrısı ile gelen her hastada düşünülmelidir. Stabil olmayan hastalarda BT taraması çok zaman alır ve kesin tedaviyi geciktirebilir. Yatak başı transabdominal ultrason, rüptüre veya rüptüre olmayan AAA’nın varlığını ve boyutunu% 100’e yaklaşan bir hassasiyetle hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilir. 

Solid organ yaralanması

Ultrason, acil servis ortamında ve akut travmalı hasta bakımında vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Travma ultrasonu ile odaklanmış değerlendirme, tek amacı serbest intraperitoneal veya perikardiyal sıvının varlığını belirlemek olan sınırlı bir ultrason değerlendirmesidir. Hızlıdır, yatak başında gerçekleştirilebilir ve ameliyatsız olarak tedavi edilen bir travma hastasının takibine yardımcı olabilecek tekrar seri tarama seçeneği sunar. 

Safra kesesi ve safra yolu patolojisi

Kolelitiyazis ve safra kanalı taşlarının bulgusu daha ileri tedaviye yardımcı olacağından, kolesistit ve koledokolitiazis şüphesi vakalarında tercih edilen ilk tanı yöntemi abdomen ultrasonudur.

Normal safra kesesi tipik olarak, karaciğerin sağ lobunun hemen altında, portal venin lateralinde yer alan anekoik, oval şekilli, ince duvarlı bir yapıdır. Bazen karaciğer parankimi içinde sarılır veya sağ iliak fossaya doğru daha aşağı yerleşir. En iyi açlık sırasında değerlendirilebilir. 

Safra kesesi taşları, safra kesesinin lümeninde yuvarlak, hareketli ekojenik odaklar olarak görünecektir. 1 mm’den büyük taşlar genellikle akustik gölge oluşturacaktır. Akut kolesistitin tipik bulguları arasında safra kesesi duvarının 4 mm’den fazla kalınlaşması, safra kesesi çevresindeki dokuların hipoekojenik kalınlaşması, perikolekistik sıvı ve safra kesesinin hafif kompresyonla görüntülenmesi sırasında lokalize ağrı, “sonografik Murphy işareti” olarak adlandırılır.

Ultrason ayrıca safra kesesi ve safra ağacındaki adenomiyomatoz, polipler, malign neoplazmalar ve safra tıkanıklığı olan koledokolitiyazis dahil olmak üzere diğer patolojik bulguları saptamak için de kullanılabilir. 

Ultrasonografi, ortak safra kanalı içindeki taşların tespitinde% 75 hassasiyete sahiptir. Normal ekstrahepatik safra kanalı, sağ hepatik arterin geçtiği seviyede 6 mm’den az olmalıdır. Tıkayıcı semptomların varlığında genişlemiş bir kanal, yüksek oranda koledokolitiazisi düşündürür ve ultrasonografide distal akustik gölgeli ekojenik taşların varlığı ile doğrulanabilir. 

Karaciğer patolojisi 

Normal karaciğer, renal korteksten daha ekojen, ancak dalağa göre daha az ekojen olan homojen bir yapıya sahiptir. Anatomik olarak, karaciğer parankimi içinde sonolusent tübüler yapılar olarak görünen portal yapıların ve hepatik venlerin dallanmasına göre sekiz segmente ayrılır. 

Karaciğer en iyi şekilde, hastalar hafifçe sol tarafına çevrilerek değerlendirilir, bu da karaciğerin daha iyi bir görünüm için aşağıya doğru kaymasını sağlar. Hasta diyaframa baskı yapan nefesini tutmalıdır. 

Abdominal ultrason genellikle karaciğerdeki iyi huylu veya kötü huylu neoplazmları, metastazları, kistleri, hemanjiyomları ve apseleri tespit etmek ve lokalize etmek için kullanılır. Hepatik adenomlar tipik olarak ultrasonda değişken ekojeniteye sahip iyi sınırlı, izole lezyonlar olarak görünür.

Fokal nodüler hiperplaziyi bir adenomdan ayırt etmek zordur. Karaciğer metastazları, kökenlerine bağlı olarak değişken bir görünüme sahiptir ve onları birincil hepatoselüler karsinomdan rutin olarak ayıran özellik yoktur.

Gastrointestinal sistemden kaynaklanan tümörler daha çok multifokal, hiperekoiktir ve ultrasonda “hedef” görünümü oluşturan hipoekoik bir kenara sahiptir. Hepatoselüler karsinom, posterior eko artışı veya “halo” etkisi ile çevreleyen karaciğer parankimine göre daha sıklıkla hipoekoiktir.

Dalak genellikle 12 cm kraniokaudal boyuta ve üçgen şekle sahiptir. Dalak boyutu  portal hipertansiyon , lenfoma veya enfeksiyon gibi durumlardaartabilir. Boyut artışı dalağa yuvarlak kenarlı dolgun bir görünüm verecektir.

Dalakta kistler ve hemanjiyomlar gelişebilir. En yaygın kötü huylu dalak  anormalliği lenfomadır

Pankreas görüntüleme, midede hava içeriği veya transvers  kolondaki bağırsak gazına bağlı olarak zor olabilir.  Pankreatitin doğrulanması veya dışlanması istendiğinde, semptomların kaynağı ve ultrasonun anormallikleri gösterme yeteneği dikkate alınmalıdır. Anormal kan biyokimyasına rağmen, ilk günlerde ultrasonda hiç  bulgu olmayabilir.

Pankreatik bir kitle veya pankreas kanalının açıklanamayan genişlemesinden şüphelenildiğinde, ek analiz için BT veya MR incelemesi endikedir.

Ultrason sırasında pankreas başı karsinomu için oldukça şüpheli olan işaretler:

Hepatik hilum / pankreas başı bölgesinde kitle.

Hem koledok kanalının hem de pankreas kanalının genişlemesi (= çift kanal işareti).

Klinik olarak ağrısız bir sarılık olması.

Böbrekler

Rutin görüntüler, uzun eksen ve enine görüntülerden oluşur. Normal böbrek uzunluğu yaklaşık olarak 11 ila 12 cm . Normal genişlik yaklaşık 4 ila 5 cm. Renal korteks ekojenite kontur ve kalınlık açısından değerlendirilmelidir.

Normal böbrek korteksi karaciğer ve dalağa göre izo veya hipoekoik görünümdedir. Bazen sol böbrek orta kısımda kortekste hörgüç şeklinde bir çıkıntı görülür. Bu dalağın sol böbreğe basısına bağlı oluşur ve normal parankim özelliği gösterir.

Böbrekler atrofi, skar dokusu , kalsifikasyon , hidronefroz ve  kitleler yönünden değerlendirilmelidir.

Renal medulla kortekse göre hipoekoik olan piramitleri içerir. Renal sinüs daha merkezi  konumdadır ve yağlı dokuya ikincil ekojenik görünür. Renal sinüs şunları içerir: renal arter ve venin ana dalları, toplayıcı sistemi ve lenfatikler.

Hidronefroz mevcut olduğunda, etkilenen toplayıcı sistem her zaman karşı taraf ile karşılaştırılmalıdır. Bu hidronefrozun tek taraflı mı çift taraflımı , obstrüksiyonun seviyesi ve lokalizasyonu hakkında bilgi verir. Hidronefroz bulgusunun olduğu durumlarda varsa önceki çalışmalarla böbrek boyutu karşılaştırılabilir. 

Böbrek taşlarının ultrasonla tesbit edilebilmesi şunlara bağlıdır: öncelikle taşın boyutu ve yeri primer faktörlerken, böbrek taşının bileşimi, hidrasyon durumu, hidronefroz, böbrek ve  vasküler hastalık varlığı ikincil faktörlerdir.

Böbreklerdeki en yaygın anormalliklerden biri kistlerdir. Kistler genellikle asemptomatiktir. Komplike olmayan kistler ince cidarlıdır, anekoik içeriğe ve  artmış ses iletimine sahiptir.

Kistlerin boyutları önemli ölçüde değişkenlk gösterebilir. Kist duvarını dikkatlice değerlendirmek ve solid bileşeni dışlamak önemlidir. Solid bileşenler veya septasyonlar olması durumunda, abdominal BT kullanılarak ek karakterizasyon endikedir.

Böbrekte en sık görülen kötü huylu lezyonlardan biri renal hücreli karsinomdur (RCC). Bu genellikle heterojen eko  paternine ve damarlanmaya sahip solid bir kitledir.

Mesane 

Yeterli mesane duvarı değerlendirmesi için mesane dolu olmalıdır. Mesane genellikle duvarı düzgün anekoik içeriğe sahiptir.

Travma durumunda, kan pıhtıları mesanede  mobil ekojenik içerikle şeklnde görünür. 

Duvar düzensizlikleri mesane tümörüne işaret edebilir. Anormalliğin hareketliliğini değerlendirmek için hastanın muayene sırasında sol / sağ tarafına dönmesi faydalıdır. Tümör hareket etmeyecek, çamur / taşlar ve pıhtılar hareket edecektir. 

Tüm Abdomen Ultrasonu Fiyatları 2024

İstanbulda tüm abdomen ultrasonu testi fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Tüm abdomen ultrasonu fiyatları hakkında bilgi almak için 02126321059 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Yorumlar

 • 02 Mayıs 2023
  cihan demir

  tüm batın usg sgk lihasta ucreti?

 • 10 Kasım 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba görüntüleme merkezimizde tüm batın ultrason incelemesi yapılmaktadır. Tüm batın ultrason fiyatı ve randevu hakkında detaylı bilgiyi 05359214295 nolu whatsapp hattımızdan alabilirsiniz.

 • 31 Ocak 2024
  Öznur köktas

  Tüm batın ultrason kac tl

 • 20 Mart 2024
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba merkezimizde tüm batın ultrasonu yapılmaktadır fiyat ve randevu bilgisini 05359214295 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.