submandibuler bez ultrasonu

Submandibuler Bez Ultrasonu; Submandibuler bez, submandibuler üçgenin arka kısmında yer alır. Submandibular üçgenin kenarları, digastrik kasın ön ve arka karınları ve mandibula gövdesi tarafından oluşturulur. Submandibuler bezin önündeki boşluk, bağ dokusu ve lenf düğümleri tarafından işgal edilmiştir. 

Submandibuler boşaltım kanalı (Wharton kanalı), mylohyoid kas sınırında submandibuler bez hilum bölgesinden uzanır, daha sonra mylohyoid kasın serbest kısmı etrafında bükülür ve mediali boyunca dil altı karunküldeki ağzına kadar uzanır. 

Bazı hastalarda (obez hastalar, boyun ışınlaması geçirenler), submandibuler parankim ultrason dalgalarını o kadar baskılayabilir ki, sadece daha derin yapıları değil, aynı zamanda submandibuler bezin alt hatlarını da göstermek mümkün değildir.

Akut inflamasyon

Akut iltihap, tükürük bezinin genellikle iki taraflı olarak ağrılı şişmesine neden olur. 

Akut enflamasyonda tükrük bezleri genişler ve hipoekoiktir. Homojen olmayabilir; birden çok küçük, oval, hipoekoik alan içerebilir. Tükürük bezlerinin akut iltihaplanmasında merkezi kan akımının arttığı genişlemiş lenf düğümleri görülebilir.

Apse

Akut sialadenit sırasında apse oluşumu gerçekleşebilir. Ultrasonda , abseler  posterior akustik güçlenme ve belirsiz sınırları hipoekoik veya anekoik lezyonlardır.

Sialolithiasis

Tükürük taşları en sık submandibuler bezde bulunur (vakaların% 60 -% 90’ı) ve birden çok sayıda  olabilir.

Klasik radyografilerde, intraglandüler ve küçük taşlar gözden kaçabilir ve sialolitlerin sadece yaklaşık% 20’si radyoopaktır. Bilgisayarlı tomografi büyük taşların görüntülenmesine izin verir. Ultrason invazif olmayan bir yöntem olup, taşın klinik şüphe durumlarda köklü ve  görüntüleme birincil yöntemi olarak kullanılmaktadır. 

Sialolitiazis tükrük bezi kanalında total yada parsiyel tıkanıklığa neden olur buda   yemek sırasındatekrarlayan tükürük bezi şişmesi ile  sonuçlanır.  

Submandibuler kanalın (Wharton kanalı) distal kısmındaki sialolitler ağız tabanında palpe edilebilir. Bununla birlikte, kanalın proksimal kısmındaki veya tükürük bezlerinin parankimindeki sialolitler sadece radyolojik olarak gösterilebilir. 

Sialolithiasis’in ultrason özellikleri, taşları temsil eden hiperekoik çizgiler veya distal akustik gölgeli odaklar görülür. Kanal tıkanıklığı olan semptomatik olgularda genişlemiş boşaltım kanalları görülür.

Hastaların yaklaşık % 50’sinde sialolithiasis inflamasyonla birlikte bulunur. Tükürük ile karıştırılmış hiperekoik hava kabarcıkları Wharton kanalındaki taşları taklit edebilir ve bu nedenle tanısal bir tuzak olabilir .

Submandibuler Bez Ultrasonu Fiyatları 2024

Submandibuler bez ultrasonu fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Ücreti Ne Kadar ?
Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.