erken gebelik renkli doppler

Erken Gebelik Renkli Doppler Ultrason Nedir

Pelvik renkli Doppler  ultrasonografi (RDUS) ve β-hCG serum düzeylerinin test edilmesi, erken gebeliğin teşhisi için anahtar rol oynar. Erken gebelikte renkli Doppler  görüntüleme öncelikle transvajinal olmalıdır.  Bu testler erken gebeliğin tanısal olasılıkları arasında ayrım yapılmasına izin verir ve ektopik gebelikten kaynaklanan mortalitede belirgin düşüşe katkıda bulunmuştur. 

4-8 Haftalık Gestasyonel Yaş Arasında Erken Gebeliğin Normal Gelişimi

Gebelik yaşı, son adet döneminin ilk gününden itibaren hesaplanır; ancak, son adet döneminden yaklaşık 2 hafta sonra, yumurtlama sonrasına kadar gebe kalmanın gerçekleşmediğini bilmek gerekir. Bu, klinik ve histolojik gebelik yaşı arasındaki 2 haftalık farkı açıklar. Bir gebelik kesesi ilk olarak endovajinal ultrasonda 4.5-5.0. gebelik haftasında 2-3 mm’lik yuvarlak intrauterin sıvı koleksiyonu olarak görüntülenebilir. Ortalama kese çapı ( MSD ) büyüme hızı günde 1,13 mm’dir ancak genellikle değişkendir. 

Sıvı kolleksiyonunun gerçek bir gebelik kesesi olduğunu doğrulamak için yolk kesesi veya embriyonun görülmesinden önce, iki işaret kullanılabilir. İntradesidual işaret, ekojenik desidua içinde eksantrik yerleşimli bir gebelik kesesi olarak tanımlanan, nispeten bozulmamış bir çökmüş uterin kavite ile ince bir ekojenik çizgi olarak görülebilir, yüksek oranda intrauterin gebeliği düşündürür.

Çift kese işareti , sıvı toplanmasını çevreleyen ve endometriyal sıvıdan oluşan ince bir hilal ile ayrılan iki eş merkezli ekojenik halkanın bulunması, kesin intrauterin gebeliğin bir işaretidir. Dış ekojenik halka desidua parietalis’i, iç halka desidua kapsüler ve koryonu temsil eder. İntradesidual işaret, çift kese işaretinden önce görülebilir, çünkü intradesidual işarette, gebelik kesesi uterus kavitesinin konturunu deforme edecek kadar büyük değildir, çift kese işaretinde ise gebelik kesesi endometriyal boşluk içine doğru çıkıntı yapacak kadar büyümüştür.  

Erken gebelik keselerinin ultrason görünümü değişkendir ve bu iki işaret erken intrauterin gebeliği oldukça düşündürürken , gebelik keselerinin en az %35’inde bulunmaz. Bu nedenle, bu işaretlerin olmaması intrauterin gebeliği dışlamaz. Gebe bir hastada görülen spesifik olmayan, boş, yuvarlak bir intrauterin sıvı koleksiyonunun gebelik kesesini temsil etme olasılığı %99,5’ten fazladır. 

Yolk kesesi ultrasonda görülebilen en erken gestational kese içi yapıdır. gebelik kesesi yaklaşık 5.5 gebelik haftasında , genellikle eksantrik olarak yerleşmiş, yuvarlak 3-5 mm’lik bir yapı olarak görülebilir.

 5.0-5.5 haftalık gebelik keselerinde, yolk kesesi bazen ayrı bir daire yerine ön kenarı ve arka duvarı temsil eden iki paralel çizgi olarak görünebilir.

Embriyo ilk olarak yolk kesesinin komşuluğunda 1-2 mm’lik bir yapı olarak yaklaşık 6. gebelik haftasında görülür . Embriyonun uzunluğu baştan -popoya kadar ölçülür, bu nedenle ilk 12 hafta boyunca gebelik yaşının en doğru ölçümü olan baş -popo uzunluğu ( CRL ) terimi kullanılır. MSD en az 25 mm olduğunda embriyo görülebilmelidir.

Embriyo amniyotik boşlukta bulunur ve yolk kesesi koryonik boşlukta bulunur. Amniyotik membran yolk kesesinden daha incedir ve 7 haftadan sonra daha kolay görülse d 6.5 haftalık gebelik haftası kadar erken görülebilir. 

Gebeliğin 6.5 ile 10 hafta arasında amniyon ortalama çapı ile CRL arasında  doğrusal bir ilişki var amniyotik boşluğun çapı CRL den % 10 daha büyüktür. Normal gebelikte koryonik boşluk, amniyotik boşluk ve CRL yaklaşık 10. haftada fetal idrar üretiminin başlamasına kadar orantılı olarak büyür. Fetal idrar, amniyon boşluğunu orantısız bir şekilde genişletir, 14-16 haftada amniyon ve koryonun nihai füzyonu ile birlikte , amniyon boşluğu daha sonra koryonik boşluktan daha hızlı büyür.

Erken Gebelik Renkli Doppler Ultrasonda Kalp Gelişimi 

Çift endokardiyal kalp tüpündeki kardiyak nabız yaklaşık olarak gebeliğin 6. haftasında başlar; böylece 1-2 mm kadar küçük embriyolarda kardiyak aktivite gözlemlemek mümkündür. Bununla birlikte, 4 mm’den küçük embriyolarda kardiyak aktivitenin olmaması da normal olabilir. Kardiyak aktivitenin bulunması gereken CRL 7 mm ve daha büyük olarak belirlendi. Bu nedenle, ancak embriyonun en az 7 mm olması ve kardiyak aktivitenin olmaması durumunda başarısız gebelik kesin tanısı konulabilir.

Embriyonik kalp hızı, 6. gebelik haftasında dakikada 100 atım ve 7. gebelik haftasında dakikada 120 atımdır. 6. gebelik haftasından önce dakikada 135 ve daha yüksek kalp hızı veya 7.0. haftalarda dakikada 155 ve daha yüksek kalp hızı olarak tanımlanan embriyonik taşikardinin, yüksek olasılıkla iyi bir prognoza sahip olduğu gösterilmiştir. 

Embriyonik morfoloji, omurganın görüntülenebildiği 7-8 haftaya kadar oldukça özelliksizdir. Yaklaşık 8. gebelik haftasında, kafa  vücuttan ayrılabilir ve dört uzuv tomurcuğu belirgin hale gelir. Gelişmekte olan arka beyin olan rhombencephalon, 8-10. gebelik haftalarında belirgin bir dönüm noktasıdır , başın içinde yankısız yuvarlak bir yapı olarak ortaya çıkar. Embriyonun içsel hareketi 8,0-8,5 hafta gibi erken bir tarihte görülebilir. 

Anormal Erken Gebelik Renkli Doppler Bulguları

Erken gebelik işaretlerinin görüntülenmesi – yaklaşık 5 haftalık gebelikte gebelik kesesi, 5.5 haftada yolk kesesi ve ±0.5 haftalık varyasyonla embriyo 6. haftadadır. Bu nedenle, bu beklenen zaman sürecinden herhangi bir sapma, başarısız bir hamileliğin göstergesi olabilir. CRL’nin endovajinal US ölçümlerindeki gözlemciler arası değişkenlik nedeniyle, %100’lük bir özgüllük ve pozitif tahmin değeri elde etmek için 7 mm’lik bir CRL gereklidir.

Gebelik başarısızlığı için bir kriter olarak embriyo olmayan 25 mm’lik bir MSD geçerlidir; ve gebelik başarısızlığı şüphesinin bir göstergesi olarak embriyo olmadan 16-24 mm’lik bir MSD aralığıdır.

Gebelik başarısızlığı için şüpheli olan ek bulgular arasında boş amniyotik kese, genişlemiş  yolk kesesi ve embriyo boyutuna göre küçük gebelik kesesi boyutu yer alır. Normal gebelikte 6,5-10 haftalar arasında amniotik boşluk ve  CRL orantılı olarak büyür. Yolk kesesi bitişik bir embriyo tesbit edilemeyen  “boş amniyon” varlığı, kötü prognozun bir göstergesi olup Doppler ultrason takibi istenmelidir. Düzensiz gebelik kesesi , anormal intrauterin gebeliği düşündürür. Kalsifiye yolk kesesinin mevcudiyeti , embriyonik ölümün muhtemelen 2 hafta veya daha uzun bir süre önce olduğunu göstermektedir. Genişlemiş amniyon kesesi , dakikada 85 atım veya daha az embriyonik bradikardi , koryonik villuslarda dejeneratif hidropik değişiklikler ve 7-8. gebelik haftasında embriyonun amorf şekli de kötü prognozun işaretleridir ve US takibini gerektirir.

Erken Gebelik Renkli Doppler Fiyatları  2024 

İstanbulda erken gebelik renkli Doppler fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurudan kuruma farklılık göstermektedir. Erken gebelik renkli Doppler fiyatları hakkında bilgi almak için 05378576593 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.