uriner sistem ultrasonu

Üriner sistem ultrasonu Nedir?

Üriner sistem ultrasonu böbreklerinizi ve mesanenizi değerlendirmek için yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu tarama sırasında erkeklerde prostat , kadınlarda rahim ve yumurtalıklar gibi diğer pelvik yapılar da değerlendirilir.

Yan ağrısı, böbrek taşları, hematüri, azalmış böbrek fonksiyonu, travma, idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma ve mesane fonksiyonundaki değişikliklerin araştırılmasında renal ultrason istenebilir. 

Üriner sistem ultrasonu radyoloji  uzmanı tarafından yapılacaktır. İncelenecek alan üzerinde cilde berrak bir jel uygulanır. Ultrason probu daha sonra aşağıdaki yapıları incelemek için cilt yüzeyine hareket ettirilir. Çalışma sırasında organlarınızın en iyi şekilde görünmesini sağlamak için nefesini tutmanız ve belirli pozisyonlara geçmeniz istenecektir. 

Böbreklerin Ultrasonu

Tıpta üriner sistem, karnın tanısal bir tıbbi görüntüleme tekniğine atıfta bulunur ve böbrekler, üreterler ve mesane anlamına gelir, ancak aslında üreterler yalnızca anormal şekilde şişkinlerse görünürler. Üriner sistem ultrasonu, doktorunuz tarafından idrar yolunu (böbrekleri, üreterleri ve idrar kesesini içeren) değerlendirmek için talep edilen bir incelemedir. Erkek hastada prostat bezi de taranır.

Üriner sistem ultrasonu neden yapılır ?  

Mesane duvarındaki değişiklikleri aramak için 

Böbrek boyutu veya yapısındaki değişiklikleri aramak için

İdrar yollarında taş aramak için 

Tekrarlayan böbrek enfeksiyonunuzun nedenlerini değerlendirmek için

Renal veya pelvik ağrının nedenini belirlemek için 

Üriner sistem ultrasonunda nelere bakılır ?

Mesane hacmi ölçümleri mesane doluyken yapıldığından, mesane yalnızca dolu veya şişkin olduğunda uygun şekilde değerlendirilebilir.  

Mesane ve her iki böbrek de, tutulan idrar hacmini değerlendirmek için mesane boşaltıldıktan sonra taranır.

Erkek hastada prostat hacmi ölçülür.

Üriner sistem ultrason muayenesi sırasında, aşağıdakilerin boyutu, şekli ve durumu hakkında ayrıntılı bir çalışma yapacağız:

İdrar Kesesi, hem dolu hem de boşalttıktan hemen sonra (Mesanenizi boşaltmanız için bir tuvalete gönderileceksiniz)

Hem sağ hem de sol böbrekler ve üreterleri

Prostat bezi (Erkekler)

Bulguların yazılı bir raporu, gerektiğinde anormal bulguları göstermek için resimlerle birlikte inceleme sonunda size verilecektir.

Üriner ultrason taraması için hangi hazırlık gereklidir?

Dolu bir mesane gereklidir ve taramanızdan bir saat önce birkaç bardak su içmeniz gerekecektir. Bu süre zarfında lütfen mesanenizi boşaltmayın.

Üriner sistem ultrasonu nasıl yapılır ?

Üriner sistem  ultrason muayenesi non-invaziv ve ağrısızdır. Muayene koltuğuna sırt üstü uzanmanız ve alt karın bölgenizi açmanız  istenecektir. Nitelikli ve deneyimli radyoloji uzmanımız, gerekli görüntüleri elde etmek için ılık jel sürülmüş bir dönüştürücüyü alt karnınızın üzerinden geçirecektir. İnceleme sırasında soru sorabilirsiniz. Muayene odasına dilerseniz yanınızda birini getirebilirsiniz (lütfen çocuk olmasın) ve desteğe veya refakatçiye ihtiyacınız olursa bir Sağlık personelimiz de hazır olacaktır.

Üriner Ultrason Fiyatları 2024

İstanbulda üriner ultrason fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Üriner ultrason fiyatları hakkında bilgi almak için 02126321059 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.