abdominal aort renkli doppler ultrason

Abdominal aort renkli Doppler Ultrason 

Abdominal aort, tüm dallarına doppler akım paternini yansıtır. Bu nedenle darlık (yüksek hızlı akış) veya anevrizmal dilatasyon (düşük hızlı akış) ile ilgili aort kan akım paterni değişiklikleri dallarına iletilebilir. Bu nedenle mezenterik ve renal arter muayenelerimize her zaman abdominal aortayı plak, stenoz, anevrizma, diseksiyon veya oklüzyon açısından değerlendirerek başlarız. Anevrizmayı veya önemli aterosklerotik hastalığı saptamak için tüm abdominal arter çalışmaları sırasında aort muayenesinin dahil edilmesi iyi bir uygulamadır. Abdominal aortta belirgin aterosklerotik plak varlığı, kesinlikle altta yatan dal hastalığı şüphesini arttırır. 

Çölyak ve renal arterlerin orijinlerine yakın proksimal abdominal aorttan elde edilen Doppler dalga formları genellikle karaciğer, dalak ve böbrekler tarafından sürekli ileri diyastolik akış ihtiyacını yansıtan düşük dirençli bir akış paternine sahiptir. 

Distal abdominal aorttan iliak bifurkasyonun yakınında elde edilen dalga formları genellikle alt ekstremite arterlerinin periferik direncini yansıtan daha yüksek dirençli bir akış paternine sahiptir. Abdominal aort için ortalama hız aralığı 60 ila 100 cm/s’dir. Abdominal aortun ana dalları için benzer bir hız aralığı beklenir.

Abdominal Aortun Doppler Ultrason  Neden Yapılır ?

Abdominal aort, torasik aortun devamı ve kanı abdominal organlara ve daha sonra alt ekstremitelere dağıtan ana arterdir. Azalan sıklık sırasına göre abdominal aortayı etkileyen patolojik süreçler şunlardır: ateroskleroz (çoğunlukla hemodinamik olmayan önemli plaklar), abdominal aort anevrizması oluşumu, vaskülitin çeşitli formları, aort duvarının genetik temelli dejeneratif hastalığı ve proksimal torasik aortttaki diseksiyonların uzantısı.

 Abdominal aort renkli Doppler Ultrason anatomisi

Abdominal aort, diyafram seviyesinden ana iliak arter bifurkasyonuna kadar uzanır (yani kabaca göbek seviyesinde). Elastik bir arterdir ve elastin lifleri ona mekanik güç verir. 

Abdominal aortun ana dalları arasında çölyak arter, superior mezenterik arter, renal arterler, inferior mezenterik arter, gonadal arterler ve lomber arterler bulunur. Çölyak arter, çoğunlukla orta hatta yakın yaklaşık 12. torasik vertebral cisim ve birinci lumbar arter seviyesinde bir ön orijine sahiptir. Superior mezenterik arter, yaklaşık olarak birinci ve ikinci lomber vertebral arterlerin seviyesinden çıkar ve hafifçe soldadır. Renal arterlerin kökenleri superior mezenterik arterin hemen altında ve aortun yan tarafında bulunur. İnferior mezenterik arterin orijini aort bifurkasyon seviyesinin hemen üzerindedir ve orta hattın biraz soluna yönelmiştir. 

Normal Boyutlar

Abdominal aort, karın içinden geçerken yavaş yavaş daralır. Aortun ortalama çapı kadınlarda erkeklerden daha küçüktür. Normal değerler yaşa göre değişir ve çocukluktan yetişkinliğe doğru giderek artar. Yetişkinlerde, abdominal aortun ortalama çapı diyaframda yaklaşık 27 mm’dir ve iliak bifurkasyonda yaklaşık 21 mm’ye daralır. Kadınlar için çaplar yaklaşık 3 ila 5 mm daha küçüktür.
Abdominal aort elastik bir arterdir. Ortama yetersiz perfüzyon veya kolajen/elastin bileşenlerindeki genetik kusurlar, arteriyel duvar diseksiyonlarına yatkın hale getirir.

Normal abdominal aort, diyaframdan iliak arterlerin orijinine kadar düzgün bir şekilde incelir ve erkeklerde yaklaşık 27 mm’den ve kadınlarda 23 mm’den az olmalıdır.

Abdominal aortun Doppler dalga formu görünümü, örneklendiği seviyeye bağlıdır: renal arterlerin üzerinde düşük direnç ve aşağıda yüksek direnç. Pik sistolik hızlar 100 cm/sn veya daha az olmalıdır.

Abdominal Aort Renkli Doppler Ultrason Patolojik Durumlar

Ateroskleroz ve tıkayıcı arter hastalığı

Aterosklerotik süreç, yaşamın nispeten erken dönemlerinde aort duvarını etkiler ve erkeklerde 50’li yaşların sonlarında yaygınlaşır. Kadınlarda yaklaşık 10 yıllık bir gecikme ile ortaya çıkar. Klinik olarak, yüksek dereceli lezyonlar yavaş gelişir, renal arterlerin altında bulunur ve kollateral kanalların eşzamanlı gelişimi ile ilişkilidir. Bununla birlikte, akut aort tıkanıklıkları hızla ortaya çıkabilir ve alt ekstremite kan akışını akut olarak tehlikeye atabilir. Progresif aort tıkayıcı daralmaya yavaş yavaş artan alt ekstremite semptomları eşlik etme eğilimindedir. Semptomlar çok kısıtlayıcı olabilir ve hastalar yürüme mesafesini azaltarak uyum sağlar. Nihayetinde semptomlar istirahatte ağrıya ilerler ve erkeklerde iktidarsızlığa neden olabilir. Bu duruma Leriche sendromu denir.

Abdominal aort anevrizması

Karın anevrizmaları, torasik anevrizmalardan daha yaygındır. İnfrarenal anevrizmalar da böbrek üstü anevrizmalardan daha yaygındır. İki ana anevrizma türü vardır: fusiform ve sakküler. Açık farkla daha yaygın olan anevrizma şekli fusiform tiptir. Fusiform anevrizmalar yüksek tansiyon ve sigara gibi risk faktörleri ile ilişkiliyken sakküler anevrizmalar inflamasyon ve enfeksiyon ile ilişkilidir.

Sonografik muayene sırasında karşılaşılan abdominal anevrizmaların çoğu fusiform olacaktır.

Sakküler anevrizmayı eksantrik fuziform anevrizmadan ayırt etmek zor olabilir. Eksantrik fuziform anevrizmanın sınırları aort duvarına karışır, oysa sakküler anevrizmanın aort duvarından çıktığı yerde bir defekt veya boyun vardır.

Abdominal aort müdahalesi için çap eşikleri erkeklerde 5.5 cm ve kadınlarda 5.0 cm’dir. 

Abdominal Aorta Renkli Doppler Ultrason Muayenesi

Muayene tipik olarak diyaframdan iliak arter bifurkasyonuna kadar olan abdominal aortun tam uzunluğunu içerecektir. Abdominal aort anevrizmasının iliak artere, kommon iliyak arter anevrizmalarına ve iliak arter stenozlarına yayılması için ana iliak arter bifurkasyonu değerlendirilmelidir.

Abdominal Aorta Renkli Doppler Ultrason Fiyatları 2024

İstanbulda abdominal aort renkli Doppler ultrason fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Abdominal aort renkli Doppler ultrason fiyatları hakkında bilgi almak için 02126321059 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.