skrotal ultrason hakkında bilgi veriyor

Skrotal ultrason, skrotum değerlendirmesinde US, anatomik detayı iyi göstermesi nedeniyle halen vazgeçilmez tanı yöntemidir. Nispeten hızlıdır, nispeten ucuzdur, hastanın belirti ve semptomları ile hızlı bir şekilde tanıya ulaştırabilir ve en önemlisi iyonlaştırıcı radyasyon içermez.

Normal Skrotal Anatomi ve İnceleme Tekniği

Her iki testis spermatik kord sayesinde skrotum içerisinde asılı durur. Tunika vajinalisin visseral yaprağı testisi örterken, pariyetal yaprağı skrotum duvarını oluşturur. İki yaprak arasında normalde 2-3 mL kadar sıvı bulunur.

Testis sırası ile uzunluk, ön-arka çap ve genişlik olarak 3-5 cm, 3 cm ve 2-4 cm boyutlarında ve yaklaşık 12-19 gram ağırlığındadır. Epididim başı testisin üst-lateralinde, üçgen şeklinde ve 1 cm’den küçük çaptadır. Epididim toplamda 6-7 cm uzunluktadır ve en geniş yeri  baş kısmıdır. 

Skrotumun sonografik incelemesi yüksek frekanslı lineer problar ve doğru kullanıcı ayarları ile gerçekleştirilmelidir. Sonografik olarak normal testis hafif ekojen ve homojen iç yapıdadır (Resim 1). Tunika albuginea intraskrotal sıvı varlığında hafif ekojen,mediastinum testis ise daha ekojen görünümdedir. Epididim, testis ile eş ekoda homojen görünüme sahiptir.

sktoral ultrason hakkında bilgi veriyor

Resim 1. Aksiyel planda homojen hafif ekojen testis parankimi ve testise göre ekojen mediastinum testisin (ok) sonografik görünümü.

Skrotal Travma

Skrotal travma anatomik lokalizasyonundan dolayı yaralanma ile seyreden travmaların %1’inden azını oluşturmaktadır. En sık görüldüğü yaş aralığı 10-30’dur. Travmalar künt, penetran, termal ve deri yaralanmaları şeklindedir.

Travma skrotal veya testiküler ödeme, hematoma, hematosele, hidrosele, torsiyona, fraktüre veya rüptüre neden olabilir . Travma durumunda testis içeriğini, kan akımını, skrotal hematom veya diğer sıvı birikimlerini ve yabancı cisimleri noninvaziv olarak gösterebilmesi nedeni ile US ideal bir yöntemdir. 

İnfertilite

İnfertilite değerlendirmesinde testis boyutları ve yerleşimi ile atrofiyle birlikte seyreden subklinik varikosel tespitinde US kullanılmaktadır.

İnmemiş testiste US, özellikle en sık yerleşim yeri olan inguinal kanal içinde veya kanalın eksternal orifisi yerleşimi durumunda testisin gösterimi açısından yararlı olup bu  lokalizasyonlarda ilk tercih görüntüleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Sonografik olarak inmemiş testis normal testise göre daha küçük ve ekosu azalmıştır. Süre ne kadar uzarsa atrofi miktarı ve hipoekoik görünüm belirginleşmektedir.

Mikrolityazis

Testiküler mikrolityazis 17-35 yaş aralığında toplumun %5’inde izlenir. İnfertilite, kriptorşidizm ve testiküler kanserlerle sıklıkla birliktelik gösterir. İntratübüler 1-2 mm boyutlu kalsifikasyonlardır. Her bir US görüntü alanında 5 ve 5’ten fazla kalsifikasyon varlığı patolojik olarak kabul edilmektedir.

Skrotal Kitleler

Ekstratestiküler Kitleler

Epididimin basit kisti ve spermatosel en sık görülen ekstratestiküler kitleler olup genellikle asemptomatiktir. Epididim kisti sıklıkla epididim başında lokalize olmakla birlikte gövde ve kuyrukta da görülebilir. Spermatosel genellikle epididim kistlerinden daha büyüktür. 

İntratestiküler Kitleler

Kistik lezyonlar

Neoplastik olmayan kistik lezyonlar rutin testis incelemesinde sıklıkla saptanmakta olup büyük bir kısmı benign karakterdedir. Bu lezyonların US incelemede görünümleri, yerleşimleri ve kistik yapıları nedeniyle tanınmaları kolaydır. Tunika albuginea kisti, testisin basit kisti, rete testis ektazisi, intratestiküler varikosel, intratestiküler abse ve epidermiod kist bu grupta incelenebilir.

Solid Lezyonlar

Fizik muayenede fark edilen skrotal bir kitlede öncelik bu kitlenin intratestiküler mi yoksa ekstratestiküler mi olup olmadığının anlaşılmasıdır. Ekstratestiküler kitlelerin büyükçoğunluğu benign kitleler iken; intratestiküler solid kitlelerin çoğu aksi ispat edilene kadar malign kabul edilmelidir.

Bu sebepten görüntüleme yöntemlerinin primer amacı bu kitlelerin yerleşimine (testis içi-dışı) ve natürüne (kistik- solid) karar vermektir. Malign karakterde testis kitleleri komşu parankime göre genellikle hipoekoiktir. Kitle içi kanama ve kalsifikasyon varlığında hiperekoik görünüm oluşabilir.

Tümör Benzeri Lezyonlar

Testis içerisinde saptanan kitle her zaman için tümör varlığını göstermez. Orşit, kanama, iskemi ya da enfarkt testis tümörünü taklit eden ve neoplastik olmayan patolojilerdir. Testis kitlelerine göre sınırları belirsizdir ancak kitle ile örtüşen bulgular verebilirler.

Skrotal Ultrason Fiyatları 2024

Skrotal ultrason fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Ücreti Ne Kadar ?
Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

 • 27 Ekim 2021
  Berkcan

  Skrotal ultrason fiyatlarınızı öğrenebilir miyim?

 • 27 Ekim 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba skrotal ultrason fiyat ve randevu hakkında detaylı bilgiyi 02126321059 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz.

 • 29 Ekim 2021
  AHMET Acar

  Testis ultrason fiyatı öğrenebilirmiyim

 • 15 Kasım 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba merkezimizde testis ultrasonu işlemi yapılmaktadir. Testis ultrasonu fiyatı ve detaylı bilgiyi 02126321059 ve 05359214295 nolu telefonlarımızdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.