kitle lezyonu renkli doppler

Kitle lezyonu renkli Doppler 

Kötü huylu tümörlerin büyümesi büyük ölçüde yeni damarlar tarafından sağlanan kan temini üzerine tümör anjiyojenik uyarısı altında gelişir. Bu yeni damarlar lezyona nüfuz eder.

Tümör içindeki seyri ve dağılımı kaotik ve düzensizdir ve birden fazla anastomoz ve şant bulunur.  Bu damarların düzensiz seyri, renkli dopplerde  anormal akışları ile tanımlanırken,

yüksek hız ve/veya düşük dirençli, dalga formu analizi ile tespit edilebilir.

Yumuşak dokulardan kaynaklanan habis tümörlerde de anormal akış tanımlanmıştır.

Doppler ultrason cihazları kan akışının varlığı ve tanımlama yeteneği konusunda yüksek hassasiyete sahiptir.

Teorik olarak lezyon ne kadar büyükse, metabolik ihtiyaçları o kadar yüksek olur,

ve vasküler beslenme alanı ne kadar büyükse, özellikle büyük tümörlerin merkezlerinde tümör nekrozuna sıklıkla rastlanabilir.

Karakteristik Özellikleri Olan Ortak Yumuşak Doku  Kitle Lezyonları

Birkaç yaygın ve ayırt edici yumuşak doku lezyonu vardır. Bunlar arasında lipom, hemanjiyom, ganglion, PNST, tendon kılıfının GCT’si, miyozit ossifikans, hematom ve Morton nöroma yer alır. Bu lezyonlar genellikle, karakterizasyona yardımcı olan ve uygun değerlendirmeye rehberlik eden ve sıklıkla biyopsiyi önleyen spesifik klinik ve/veya görüntüleme özelliklerine sahiptir. 

Lipomlar ve Diğer Lipomatöz Lezyonlar

Lipomlar en yaygın yumuşak doku tümörüdür ve histolojik olarak yağ dokusu ile aynı dokuyu içerir.

Benign bir lipom için önemli ayırıcı tanı, aynı zamanda büyük bir yağ bileşeni de gösterebilen iyi farklılaşmış bir liposarkom içerir. Liposarkomun diğer alt tiplerinin (diferansiye, miksoid ve pleomorfik) minimal düzeyde yağ içerebileceğini veya hiç görünmediğini hatırlamak önemlidir.

Sonuç olarak, eğer bir yağ kitlesi bir lipom veya başka bir iyi huylu yağ içeren kitle olarak rapor edilemiyorsa, bir liposarkom düşünülmelidir.

Hemanjiyomlar

Hemanjiomlar, daha fazla histolojik olarak sınıflandırılabilecekleri çeşitli damarlardan oluşan iyi huylu vasküler lezyonlardır. Bebeklik ve çocukluk döneminde sık görülen tümörlerdir ancak her yaş grubunda ortaya çıkabilir. 

Gangliyon

Ganglionlar gerçek tümörler değildir; bu nedenle, yumuşak doku tümörlerinin WHO sınıflandırmasına dahil edilmezler. Bununla birlikte, ganglionlar yaygındır ve yumuşak doku kütlesinin değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır.

Periferik Sinir Kılıfı Tümörleri

PNST’ler WHO tarafından ayrı ayrı nörojenik tümörler olarak sınıflandırılır ve iyi huylu ve kötü huylu PNST’leri içerir. İyi huylu PNST’ler, birlikte iyi huylu yumuşak doku tümörlerinin %10’unu oluşturan hem schwannomları (nörilemomalar) hem de nörofibromları içerir . Her iki tümör de sinir boyunca hizalanmış, iyi tanımlanmış, düzgün sınırlı, fuziform bir kitle olarak görülebilir.

Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörü

Tendon kılıfının Dev Hücreli Tümörü , histolojik görünümü eklem içi muadili ile aynı olan pigmente villonodüler sinovitin nodüler bir formudur. Bu tümörler, adından da anlaşılacağı gibi, tendon kılıfı ile yakından ilişkilidir ve en yaygın yerleşim yeri eldir. Tipik olarak bir interfalangeal eklemin bitişiğindedirler. 

Miyozitis Osifikans

Myositis ossifikans, kasta oluşan iyi huylu kemikleşen yumuşak doku kitlesidir. Lezyonların travmayı takiben ortaya çıktığından şüphelenilmektedir; bununla birlikte, hastalar sıklıkla herhangi bir önceki travmatik olayı hatırlamazlar. Hastalar asemptomatik olabilir veya ağrı, şişlik ve bazen yüksek eritrosit sedimantasyon hızı ile başvurabilir. Çoğu lezyon, ekstremitelerin büyük kaslarında ortaya çıkar.

Hematomlar

Antikoagülan tedavi görmüş veya pıhtılaşma eksikliği olan bir hastada travma sonrası hematomlar oluşabilir. Fizik muayenede ekimoz olabilir ve hematomun görünümü yaşına göre değişir. 

Morton Nöromları

Morton nöromları, plantar dijital sinir etrafındaki fibrozis ve dejenerasyon nedeniyle ortaya çıkan benign neoplastik olmayan lezyonlardır). Çoğu lezyon, transvers metatarsal ligaman ve plantar seviyesinde transvers ligaman düzleminde veya sadece distalinde ikinci veya üçüncü boşlukta meydana gelir.

Kitle lezyonu renkli Doppler fiyatları 2024

İstanbulda kitle lezyonu renkli Doppler  fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Kitle lezyonu renkli Doppler  fiyatları fiyatları hakkında bilgi almak için 02126321059 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.