parotis bezi ultrasonu

Parotis bezi ultrasonu, ultrason başlıca tükürük bezleri dahil olmak üzere baş ve boyundaki lenf düğümleri ve yumuşak doku hastalıklarının değerlendirilmesinde ilk görüntüleme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Tek başına ultrason  incelemesinin sonuçları nihai teşhisi önerebilir veya önemli ayırıcı tanısal veriler sağlayabilir.

Baş ve boyun bölgesi karmaşık bir anatomik yapıya sahip olduğundan, sonografik anatomi ve uzamsal ilişkiler hakkında sağlam bir bilgi, incelemenin güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için çok önemlidir. Ayrıca, bu alandaki en yaygın hastalıkların sonografik özelliklerinin bilinmesi de bir gerekliliktir.

Normal Anatomi

Parotis bezi, kulak ve sternokleidomastoid kasın önünde, retromandibular fossada bulunur.  Yüzeysel ve derin parotis lobları arasındaki sınır, fasial siniri ve dallarının bulunduğu bir düzlem tarafından oluşturulur. Fasial sinirinin dalları ultrasonda görünmez. Derin parotis lobu yalnızca kısmen ultrasonda görüntülenebilir. 

Parotis bezi de dahil olmak üzere tüm büyük tükürük bezlerinin normal ekojenitesi genellikle homojendir ve bitişik kaslara kıyasla çok parlak ve belirgin şekilde hiperekoik ile  hafif hiperekoik arasında değişir.

Parotis bezinin ekojenitesi, intraglandüler yağ dokusu miktarına bağlıdır. Yüksek yağ içeriğine sahip tükürük bezleri, çevreleyen kaslara kıyasla hiperekoiktir. Stenon kanalının uzunluğu genellikle 3 ile 5 cm arasında değişmektedir. Ultrason muayenesi sırasında, dilate olmamış kanal genellikle görünmez.

Parotis bezinin parankiminde lenf düğümleri bulunabilir. Esas olarak bezin üst ve alt kutuplarında lokalizedirler. Hiperekoik hilus varlığı parotid lenf düğümlerinin normalliği için önemli kriterlerden biridir. 

Parotis Bezi Ultrasonu

Akut inflamasyon

Akut iltihap, tükürük bezinin genellikle iki taraflı olarak ağrılı şişmesine neden olur. Akut enflamasyonda tükrük bezleri genişler ve hipoekoiktir. Heterojen olabilir; çok sayıda küçük, oval, hipoekoik alan içerebilir. Tükürük bezlerinin akut iltihaplanmasında merkezi kan akımının arttığı genişlemiş lenf düğümleri görülebilir.

Apse

Akut sialadenit sırasında apse oluşumu gerçekleşebilir. Ultrasonda , abseler  posterior akustik güçlenme ve belirsiz sınırları hipoekoik veya anekoik lezyonlardır.

Kronik Sialadenit

Kronik sialadenit, klinik olarak, gıdayla ilişkili olabilen veya olmayan, genellikle ağrılı, bezin aralıklı şişmesi ile karakterizedir. Kronik enflamasyon ise, tükürük bezleri normal büyüklükte veya daha küçük, heterojen hipoekojen ve genellikle ultrasonda kan akışında artış yoktur.

Neoplazmlar

Tükürük bezi neoplazileri nispeten nadirdir. Çoğu iyi huyludur (% 70-% 80) ve parotis bezlerinde (% 80-% 90) bulunur. 

Benign Neoplazmlar

Başlıca tükürük bezlerinin en yaygın benign neoplazmaları pleomorfik adenomlar ve Warthin tümörleridir. Klinik olarak yavaş büyüyen ağrısız kitleler şeklinde kendini gösterirler.

Bununla birlikte, ultrasonda tesadüfen küçük lezyonlar tespit edilebilir. Ultrason görünümleri analiz edildiğinde birçok ortak özellik bulunabilir, ancak US ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler arasında bile kesin ayırıcı tanı genellikle mümkün değildir.

parotis ultrasonu hakkında bilgi veriyor

Pleomorfik adenom

Malign Neoplazmalar

Tükürük bezlerinde ortaya çıkan en yaygın malign neoplazmalar, mukoepidermoid karsinom ve adenoid kistik karsinomdur. Skuamöz hücreli karsinom, asinik hücreli karsinom ve adenokarsinom daha az yaygındır. 

İyi huylu tükürük neoplazmlarından farklı olarak, kötü huylu tümörler, hızlı gelişen, elle muayene de hassas veya ağrılı, olarak tespit edilebilir ve  fasial sinirde paralizi ya da pareziye neden olabilir.

Tükürük bezlerinin kötü diferansiye veya azgelişmiş malign neoplazmlarının klasik US özellikleri, diğer organ veya dokulardakine benzer. Ultrasonda habis neoplazmların özellikleri ,  düzensiz şekilli,  düzensiz sınırlı, bulanık kenarlı ve hipoekoik heterojen bir yapıdadır. 

Bununla birlikte, kötü huylu tümörler, homojen ve iyi sınırlı da olabilir.  Ultrasonda kötü huylu bir tümörün iç yapısı sadece katı değil, kistik veyaduvarında nodülü buunan kist şeklinde olabilir. Kötü huylu tümörler, pleomorfik adenomlara benzer şekilde lobüle bir şekle sahip olabilir.

Parotis Bezi Ultrasonu Fiyatları 2024

Parotis bezi ultrasonu fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Ücreti Ne Kadar ?
Dr.Abdullah Cevahir
Radyoloji Uzmanı
Hekimoğlu Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.