Otoimmün Karaciğer Hastalığı Paneli

Otoimmün Karaciğer Hastalığı Paneli Nedir?

Otoimmün karaciğer hastalığı paneli, otoimmün karaciğer hastalığını kontrol etmek için yapılan bir grup testtir. Otoimmün karaciğer hastalığı, vücudun bağışıklık sisteminin karaciğere saldırması anlamına gelir.

Bu testler şunları içerir:

Anti-karaciğer/böbrek mikrozomal antikorları

Anti-mitokondriyal antikorlar

Anti-nükleer antikorlar

Anti-düz kas antikorları

Serum IgG

Panel ayrıca diğer testleri de içerebilir. Çoğu zaman, kandaki diğer antikor seviyeleri de kontrol edilir.

En yaygın üç otoimmün karaciğer hastalığı otoimmün hepatit, primer biliyer kolanjit ve primer sklerozan kolanjittir. Bu koşullar bazı sendromlarının bir parçası olarak ortaya çıkabilir.

Otoimmün hepatit , hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir ve siroza  ve akut karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Genellikle asemptomatiktir ve karaciğer yetmezliğinden önce herhangi bir semptom görülmez. Ayrıca yorgunluk, mide bulantısı, karın ağrıları veya eklem ağrıları gibi spesifik olmayan semptomlarla da ilişkili olabilir.

Primer biliyer kolanjit , karaciğerdeki safra kanalları vücudun kendi bağışıklık hücreleri tarafından yok edildiğinde ortaya çıkar ve karaciğerin safra salgılama yeteneğini bozar. Erkekleri daha sık kadınları etkiler. Asemptomatik olabilir veya yorgunluk, kaşıntı, ağız kuruluğu, göz kuruluğu, yüksek kolesterol veya kemik hastalığı gibi semptomlarla ilişkili olabilir. Diğer otoimmün durumlarla birlikte ortaya çıkabilir. Tedavi edilmezse, primer biliyer kolanjit siroza  ve karaciğer yetmezliğine yol açabilir .

Primer sklerozan kolanjit , safra kanallarının iltihaplanması ve skarlaşması ile karakterizedir, bu da safranın geçmesini engelleyebilmektedir. Diğer otoimmün karaciğer hastalıkları gibi asemptomatik olabilir veya kaşıntı veya sarılık gibi semptomlarla ilişkili olabilir. Primer sklerozan kolanjit  hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilir ve sıklıkla inflamatuar barsak hastalığı ile birlikte görülür . Primer sklerozan kolanjit komplikasyonları arasında karaciğer, safra kesesi ve safra kanalı kanserlerinin yanı sıra biliyer enfeksiyonlar ve siroz bulunur.

İlginizi Çekebilir  Kol  Bilgisayarlı Tomografi

Otoimmün Karaciğer Hastalığı Paneli Nasıl Yapılır?

Kan örneği alınarak bu kan örneği içerisinde antikor  düzeyi ölçülerek yapılır.

Test özel bir hazırlık gerektirmez. 

İğne ile kan alındığında iğnenin battığı bölgede hafif bir ağrı veya acı hissedebilirsiniz. Kan alındıktan sonra bölgede biraz zonklama hissedebilirsiniz. Bunların tamamı kısa süre içerisinde kendiliğinden düzelecektir.

Otoimmün Karaciğer Hastalığı Paneli Testi Neden Yapılır?

Otoimmün bozukluklar, karaciğer hastalığının olası bir nedenidir. Bu hastalıkların en yaygın olanları otoimmün hepatit ve primer biliyer kolanjittir (eski adıyla primer biliyer siroz).

Bu test grubu, doktorunuzun karaciğer hastalığını teşhis etmesine yardımcı olur.

Otoimmün Karaciğer Hastalığı Paneli Normal Sonuçları

Kandaki protein seviyeleri için normal aralık her laboratuvarda değişecektir.

Tüm antikorlarda negatif sonuçlar normaldir. Normal değer aralıkları, farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. 

Yukarıdaki örnekler, bu testlerin sonuçları için ortak ölçümleri göstermektedir. Bazı laboratuvarlar farklı ölçümler kullanır veya farklı numuneleri test edebilir.

Otoimmün Karaciğer Hastalığı Paneli Anormal Sonuçları 

Otoimmün hastalıklar için kan testleri tamamen doğru değildir. Yanlış negatif sonuçlar (hastalığın var ama testin negatif) ve yanlış pozitif sonuçlar (hastalığın yok ama testin pozitif) verebilirler.

Otoimmün hastalık için zayıf pozitif veya düşük titre pozitif testi genellikle herhangi bir hastalığa bağlı değildir.

Panelde pozitif bir test, otoimmün hepatit veya diğer otoimmün karaciğer hastalığının bir işareti olabilir.

Test, çoğunlukla anti-mitokondriyal antikorlar için pozitifse, muhtemelen primer biliyer kolanjitiniz vardır. Bağışıklık proteinleri yüksekse ve albümin düşükse, karaciğer sirozu veya kronik aktif hepatitiniz olabilir.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.