büyüme hormonu an testi fiyatları

Büyüme hormonu testi, kandaki büyüme hormonu miktarını ölçer.

Hipofiz bezi, çocuğun büyümesine neden olan büyüme hormonu üretir. Bu bez beynin tabanında bulunur.

Büyüme Hormonu Testine  Nasıl Hazırlanılır ?

Doktorunuz, testten önce ne yiyip yiyemeyeceğiniz konusunda size özel talimatlar verebilir.

Kan almak için iğne yerleştirildiğinde, bazı insanlar orta derecede ağrı hissederler. Diğerleri sadece batma hisseder. Daha sonra, biraz zonklama veya hafif bir morluk olabilir. Bu kısa sürede ortadan kalkar.

Büyüme Hormonu Testi Neden Yapılır?

Bu hormon, bir kişinin büyüme paterni anormal ise veya başka bir durumdan şüpheleniliyorsa kontrol edilebilir.

Çok fazla büyüme hormonu , anormal şekilde artan büyüme modellerine neden olabilir. Yetişkinlerde buna akromegali denir. Çocuklarda buna devlik denir.

Çok az büyüme hormonu çocuklarda yavaş veya sabit bir büyüme hızına neden olabilir. Yetişkinlerde bazen enerji, kas kütlesi, kolesterol seviyeleri ve kemik gücünde değişikliklere neden olabilir.

Büyüme hormonu testi, akromegali tedavisine yanıtı izlemek için de kullanılabilir.

Büyüme Hormonu Kan Testi Normal Sonuçları

Büyüme hormonu seviyesi için normal aralık tipik olarak:

Yetişkin erkekler için – mililitrede 0,4 ila 10 nanogram (ng/mL) veya litre başına 18 ila 44 pikomol (pmol/L)

Yetişkin dişiler için — 1 ila 14 ng/mL veya 44 ila 616 pmol/L

Çocuklar için — 10 ila 50 ng/mL veya 440 ila 2200 pmol/L

Büyüme hormonu pikler halinde salınır. Piklerin boyutu ve süresi günün saatine, yaşa ve cinsiyete göre değişir. Bu nedenle rastgele büyüme hormonu ölçümleri nadiren faydalıdır. Pik sırasında kan alındıysa daha yüksek bir seviye normal olabilir. Kan bir pikin sonunda alınmışsa daha düşük bir seviye normal olabilir. Büyüme hormonu, bir stimülasyon veya baskılama testinin parçası olarak ölçüldüğünde en kullanışlıdır.

Normal değer aralıkları, farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. Bazı laboratuvarlar farklı ölçümler kullanır veya farklı numuneleri test eder. 

Büyüme Hormonu Anormal Sonuçları Ne Anlama Geliyor?

Yüksek bir büyüme hormonu seviyesi şunları gösterebilir:

Erişkinlerde çok fazla büyüme hormonu, akromegali olarak adlandırılır. Çocukluk döneminde aşırı büyüme hormonuna bağlı anormal büyüme, gigantizm olarak adlandırılır. Özel bir test bu teşhisi doğrulamak için yapılır.

İlginizi Çekebilir  Anti HBs Testi

Büyüme hormonu direnci ve hipofiz tümörü durumlarında da büyüme hormonu yüksektir.

Düşük büyüme hormonu seviyesi şunları gösterebilir:

Düşük büyüme hormonu seviyelerinin neden olduğu bebeklik veya çocukluk döneminde fark edilen yavaş büyüme görülür.

Hipopituitarizm(hipofiz bezinin düşük işlevi)

İnsan formunda insan büyüme hormonu ( hGH veya HGH ) olarak da bilinen büyüme hormonu ( GH ) veya somatotropin , insanlarda ve diğer hayvanlarda büyümeyi, hücre çoğalmasını ve hücre yenilenmesini uyaran bir peptit hormonudur . Bu nedenle insan gelişiminde önemlidir. Büyüme hormonu ayrıca IGF-1 üretimini uyarır ve glikoz ve serbest yağ asitlerinin konsantrasyonunu arttırır.

Sadece reseptörlere özgü bir mitojen türüdür. Belirli hücre türleri üzerinde büyüme hormonu, ön hipofiz bezinin yan kanatlarındaki somatotropik hücreler tarafından sentezlenen, depolanan ve salgılanan 191 amino asitlik , tek zincirli bir polipeptittir.

Hipofizde büyüme hormonunun (GH) salgılanması , hipotalamusun nörosekretuar çekirdekleri tarafından düzenlenir. Bu hücreler, büyüme hormonu salgılayan hormon (GHRH veya somatokrinin ) ve büyüme hormonu inhibe edici hormon (GHIH veya somatostatin ) peptitlerini hipofizi çevreleyen hipofiz portal venöz kanına bırakır. Hipofizdeki GH salımı, öncelikle bu iki peptidin dengesi tarafından belirlenir ve bu da sırayla birçok fizyolojik uyarıcıdan (örneğin egzersiz, beslenme, uyku) ve GH sekresyonunun inhibitörlerinden (örneğin serbest yağ asitleri) etkilenir.

Büyüme hormonu (GH) salgılanmasının uyarıcıları şunları içerir:

Peptit hormonları ; büyüme hormonu salgılayan hormon reseptörüne (GHRHR) bağlanma yoluyla GHRH ( somatokrinin ) 

Ghrelin , büyüme hormonu salgılatıcı reseptörlerine ( GHSR ) bağlanma yoluyla 

Seks hormonları , ergenlik döneminde artan androjen salınımı (erkeklerde testislerden ve kadınlarda adrenal korteksten),Testosteron ve DHEA, 

Estrojen ;GHRH salınımını uyararak 

Klonidin ve L-DOPA ; α4β2 nikotinik agonistleri , nikotin de dahil olmak üzere klonidin ile sinerjistik olarak hareket eder . 

Hipoglisemi , arginin ve propranolol somatostatin salınımını inhibe ederek 

Derin uyku , insülin, glukagon, Nikotinik asit olarak niasin (B3 vitamini ), oruç, güçlü egzersiz 

GH sekresyonunu azaltan durumlar şunları içerir:

Periventriküler çekirdekten GHIH ( somatostatin ) , dolaşımdaki GH ve IGF-1 konsantrasyonları ( hipofiz ve hipotalamus üzerinde negatif geri besleme ), hiperglisemi, glukokortikoidler, dihidrotestosteron, fenotiyazinler

Endojen ve uyarıcı süreçlerle kontrole ek olarak, bir dizi yabancı bileşiğin ( ilaçlar ve endokrin bozucular gibi ksenobiyotikler ) GH sekresyonunu ve fonksiyonunu etkilediği bilinmektedir.

İlginizi Çekebilir  HBsAg Testi

Çocuklarda ve ergenlerde boy uzamasına ek olarak, büyüme hormonunun vücut üzerinde başka birçok etkisi vardır:

Kalsiyum tutulumunu artırır, kemiğin mineralizasyonunu güçlendirir ve artırır, sarkomer hipertrofisi yoluyla kas kütlesini arttırır, lipolizi teşvik eder. Protein sentezini artırır.

Beyin hariç tüm iç organların büyümesini uyarır. Homeostazda rol oynar. Karaciğer glukoz alımını azaltır. Karaciğerde glukoneogenezi destekler. Pankreas adacıklarının bakımına ve işlevine katkıda bulunur. Bağışıklık sistemini uyarır. T4’ün T3’e deiyodinasyonunu artırır.

Büyüme hormonu fazlalığı 

Büyüme hormonu fazlalığının en yaygın hastalığı, ön hipofizin somatotrof hücrelerinden oluşan bir hipofiz tümörüdür. Bu somatotrof adenomlar iyi huyludur ve yavaş yavaş büyür, giderek daha fazla büyüme hormonu üretir. 

Başlıca klinik problemler GH fazlalığıdır. Sonunda, adenom baş ağrısına neden olacak kadar büyüyebilir, optik sinirlere baskı yaparak görüşü bozabilir veya yer değiştirme ile diğer hipofiz hormonlarının eksikliğine neden olabilir.

Uzun süreli büyüme hormonu fazlalığı, çene, el ve ayak parmaklarının kemiklerini kalınlaştırır, bu da çenenin ağırlığına ve akromegali olarak adlandırılan parmak boyutlarının artmasına neden olur. Eşlik eden sorunlar arasında terleme, sinirler üzerinde baskı (örneğin karpal tünel sendromu ), kas zayıflığı, aşırı seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG), insülin direnci veya hatta nadir görülen bir tip 2 diyabet formu ve cinsel işlevde azalma sayılabilir.

Büyüme hormonu salgılayan tümörler tipik olarak yaşamın beşinci on yılında tanınır. Böyle bir tümörün çocuklukta ortaya çıkması son derece nadirdir, ancak meydana geldiğinde aşırı GH, geleneksel olarak hipofiz devliği olarak adlandırılan aşırı büyümeye neden olabilir.

GH üreten tümörler için genel tedavi cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bazı durumlarda, tümörü küçültmek veya işlevi bloke etmek için odaklanmış radyasyon veya pegvisomant gibi bir GH antagonisti kullanılabilir. 

Oktreotid (somatostatin agonisti) ve bromokriptin ( dopamin agonisti ) gibi diğer ilaçlar , hem somatostatin hem de dopamin , ön hipofizden GHRH aracılı GH salınımını negatif olarak inhibe ettiğinden, GH sekresyonunu bloke etmek için kullanılabilir. 

Büyüme Hormonu Eksikliği

Büyüme hormonu (GH) eksikliğinin etkileri, ortaya çıktıkları yaşa bağlı olarak değişir. Somatomedindeki değişiklikler, bilinen iki mekanizma ile büyüme hormonu eksikliğine neden olabilir ; dokuların somatomedine yanıt vermemesi veya karaciğerin somatomedin üretememesi.  Çocuklarda GH eksikliğinin başlıca belirtileri büyüme geriliği , kısa boy gelişimi ve gecikmiş cinsel olgunluktur. Yetişkinlerde, somatomedin değişikliği osteoklast aktivitesinin artmasına katkıda bulunur, bu da patolojik kırılma ve osteoporoza daha yatkın olan daha zayıf kemiklerle sonuçlanır. 

İlginizi Çekebilir  Karın MR Taraması

Bununla birlikte, yetişkinlerde eksiklik nadirdir ve en yaygın neden hipofiz adenomudur 

Diğer yetişkin nedenleri arasında bir çocukluk sorununun devamı, diğer yapısal lezyonlar veya travma ve çok nadiren idiyopatik büyüme hormonu eksikliği yer alır. 

Büyüme hormonu eksikliği olan yetişkinler “yağ kütlesinde nispi bir artışa ve kas kütlesinde nispi bir azalmaya ve birçok durumda enerji ve yaşam kalitesinde azalmaya sahip olma eğilimindedir”.

GH eksikliğinin teşhisi, hastanın hipofiz bezinin çeşitli uyaranlar tarafından tahrik edildiğinde bir GH piki salıp salmadığını görmek için genellikle GH stimülasyon testleriyle sonuçlanan çok aşamalı bir teşhis sürecini içerir.

Yaşam kalitesi 

Öncelikle GH eksikliği olan hastaları içeren birçok çalışma, GH’nin hem zihinsel hem de duygusal refahta ve yüksek bir enerji seviyesinin korunmasında çok önemli bir rolü olduğunu öne sürmüştür. GH eksikliği olan yetişkinler, genellikle olmayanlara göre daha yüksek depresyon oranlarına sahiptir . 

GH eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan depresyonu tedavi etmek için GH replasman tedavisi önerilmiş olsa da, böyle bir tedavinin uzun vadeli etkileri bilinmemektedir. 

Büyüme Hormonu Yerine Koyma Tedavisi 

GH, çocukluk veya erişkin başlangıçlı (genellikle edinilmiş hipofiz tümörünün bir sonucu olarak) GH eksikliği olan yetişkinlerde yerine koyma tedavisi olarak kullanılır. Bu hastalardaki faydalar arasında, yağ kütlesinin azalması, yağsız kütlenin artması, kemik yoğunluğunun artması, lipid profilinin iyileşmesi, kardiyovasküler risk faktörlerinin azalması ve psikososyal refahın artması yer almaktadır. 

Uzun etkili büyüme hormonu (LAGH) analogları artık hem çocuklarda hem de yetişkinlerde büyüme hormonu eksikliğinin tedavisi için mevcuttur. Bunlar, günlük enjeksiyonlar olarak alınması gereken geleneksel büyüme hormonuna kıyasla haftada bir kez enjeksiyonlardır. Ayda 4 kez LAGH enjeksiyonunun günlük büyüme hormonu enjeksiyonları kadar güvenli ve etkili olduğu bulunmuştur.

 

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.