beyin mr fiyatları

Beyin MR Nedir?

Beynin manyetik rezonans görüntülemesi yani beyin mr beyninizin ve beyin sapınızın ayrıntılı görüntülerini üreten ağrısız, invazif olmayan bir görüntüleme yöntemidir. MR cihazı, görüntüleri manyetik alan ve radyo dalgaları kullanarak oluşturur. Bu MR çekimi aynı zamanda kranial MR olarak da bilinir. Beyin MR’ı çekmek için bir hastaneye veya radyoloji merkezine gideceksiniz.

MR çekimi, görüntü oluşturmak için radyasyon kullanmaması bakımından BT çekiminden veya röntgenden farklıdır. MR çekimi, beyin yapılarınızın 3 boyutlu görüntülerini oluşturur. Bu nedenle, hipofiz bezi ve beyin sapı gibi beynin küçük yapılarındaki anormallikleri tespit etmede diğer görüntüleme yöntemlerinden daha etkilidir. Bazen belirli yapıları veya anormallikleri daha iyi görüntülemek için intravenöz (IV) bir kanülden kontrast madde verilebilir.

Beyin Emarı Neden Çekilir ?

Beyin MR, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi beyin durumunu tespit etmek için yararlı bir araçtır:

Anevrizmalar veya beynin kan damarlarında şişkinlik, multipl skleroz, hidrosefali , beyin boşluklarında omurilik sıvısı birikmesi , inme, enfeksiyonlar, tümörler, kistler , ödem, akromegali ve Cushing sendromu gibi hormonal bozukluklar, kanama , gelişim veya yapı ile ilgili sorunlar ( Chiari malformasyonu gibi ), kan damarı sorunları, önceki kafa travmasından kaynaklanan bir sorunlar.

Beyin MR ı, inme veya kafa yaralanmasından beynin herhangi bir hasar alıp almadığının belirlemesine yardımcı olabilir. Doktorunuz ayrıca aşağıdaki gibi semptomları araştırmak için beyin MR isteyebilir:

Baş dönmesi, zayıflık, nöbetler, düşünce veya davranıştaki değişiklikler, bulanık görme, kronik baş ağrıları

Bu semptomlar, bir MR çekiminin tespit etmeye yardımcı olabileceği bir beyin sorununa bağlı olabilir.

Beynin fonksiyonel MRG’si (fMR), beyin ameliyatı geçirmesi gerekebilecek kişiler için faydalıdır. Bir fMR, beynin konuşma ve dilden ve vücut hareketinden sorumlu bölgelerini saptayabilir. Bunu, belirli görevleri yerine getirdiğinizde beyninizde meydana gelen metabolik değişiklikleri ölçerek yapar. Bu test sırasında, temel soruları yanıtlamak veya parmak uçlarınızla başparmağınıza dokunmak gibi küçük görevleri gerçekleştirmeniz gerekebilir.

Ek olarak, beyindeki kan damarlarını daha iyi inceleyen manyetik rezonans anjiyografi (MRA) adı verilen bir MR türü vardır.

Beyin MR’ına Nasıl Hazırlanılır ?

MR teknisyeninin vücudunuzda aşağıdakiler dahil herhangi bir metal olup olmadığını bilmesi gerekecektir:

iç kulak implantları, yapay eklemler, bir defibrilatör veya kalp pili, belirli kalp kapakçıkları türleri, damar stentleri, beyin anevrizması klipsleri, Ayrıca, metal şarapnel ile yaralanıp yaralanmadığınızı soracaklar. Bütün bunlar, MR’dan ne kadar güvenli bir şekilde geçebileceğinizi etkileyebilir. İmplantlar ve kalp pilleri söz konusu olduğunda, MR ın güçlü manyetik alanı nedeniyle bu implantlar  düzgün çalışmayı durdurabilir.

Takı veya güneş gözlüğü gibi metal içeren herhangi bir şey varsa, bunlarıda çıkarmanız gerekecektir. Metal, MR makinesinin net bir görüntü üretme kabiliyetine müdahale eder. Diş telleri ve diş dolguları tipik olarak bir sorun oluşturmaz, ancak çakılar, kalemler, iğneler ve bazı dişçilik aletleri müdahale edebilir.   MRI odasında elektronik cihazlar bulunduramazsınız. Hamileyseniz tıbbi personele söyleyin.

Ek olarak, klostrofobiniz olup olmadığını personele bildirmeniz önemlidir. Eğer öyleyse, muayene sırasında sakinleştirici almanız veya Açık MR çektirmeniz gerekebilir. Açık MR makineleri, klostrofobik hastalar için daha tolere edilebilir olma eğiliminde olan daha geniş ve ferah cihazlardır.

Beyin MR Çekimi Nasıl Yapılır ?

İnceleme sırasında, en net görüntüleri elde etmek için hareketsiz kalmak önemlidir. Hareketsiz kalmakta güçlük çeken çocukların, ağızdan veya damar yoluyla uygulanan sedasyona ihtiyacı olabilir. Sedasyon, klostrofobisi olan yetişkinler için de yararlı olabilir.

MR cihazının içine giren bir masaya uzanacaksınız. Masa, büyük bir mıknatısın içinden geçer. Başınızın etrafına plastik bir koil yerleştirilir. Masa makineye girdikten sonra, bir teknisyen beyninizin görüntülerini çekecek ve her biri birkaç dakika sürecektir. Makinede personel ile iletişim kurmanızı sağlayan bir mikrofon bulunacaktır.

Test normalde 20 ila 30 dakika sürer. MR makinesinin beyninizin belirli kısımlarını, özellikle kan damarlarınızı daha kolay görmesini sağlamak için IV yoldan bir kontrast madde, genellikle gadolinyum alabilirsiniz. MR cihazı çekim sırasında yüksek sesle çarpma sesleri çıkaracaktır. 

MRG’nin kendisiyle ilişkili hiçbir risk yoktur. Kontrast solüsyona alerjik reaksiyon gösterme olasılığınız çok düşüktür. Böbrek fonksiyonunuzda azalma varsa tıbbi personele söyleyin. Bu durumda kontrast madde kullanmak güvenli olmayabilir.

Baş Ağrısı

Baş ağrıları çoğu insanın düşündüğünden daha karmaşık olabilir. Farklı türlerin kendi semptomları olabilir, benzersiz nedenlerle ortaya çıkabilir ve farklı tedavilere ihtiyaç duyabilir.

Sahip olduğunuz baş ağrısının türünü öğrendikten sonra, doktorunuz en olası tedaviyi bulabilir ve hatta onları önlemeye çalışabilir.

Yaygın Baş Ağrısı Türleri

150’den fazla baş ağrısı türü vardır, ancak en yaygın türleri şunları içerir:

Gerilim Baş Ağrıları

Gerilim baş ağrıları, yetişkinler ve gençler arasında en sık görülen baş ağrısı türüdür. Hafif ila orta şiddette ağrıya neden olurlar ve zamanla gelip giderler. Genellikle başka semptomları yoktur.

Migren baş ağrıları

Migren baş ağrıları genellikle zonklayıcı, zonklayıcı ağrı olarak tanımlanır. 4 saatten 3 güne kadar sürebilir ve genellikle ayda bir ila dört kez olur. İnsanlarda ağrının yanı sıra ışığa, gürültüye veya kokulara karşı hassasiyet gibi başka semptomlar da vardır; mide bulantısı ya da kusma; iştah kaybı; ve mide veya karın ağrısını bozar. Bir çocuğun migreni olduğunda, solgun görünebilir, baş dönmesi hissedebilir ve bulanık görme, ateş ve mide rahatsızlığı olabilir. Az sayıda çocuk migreni, yaklaşık ayda bir meydana gelen kusma gibi sindirim semptomlarını içerir.

Küme Baş Ağrıları

Bu baş ağrıları en şiddetli olanlardır. Bir gözün arkasında veya çevresinde yoğun yanma veya delici ağrı olabilir. Aralıklı veya sürekli olabilir. Ağrı o kadar kötü olabilir ki, küme baş ağrıları olan çoğu insan hareketsiz oturamaz ve genellikle bir atak sırasında hızlanır. Ağrı tarafında göz kapağı düşer, göz kızarır, göz bebeği küçülür veya göz yaşarır. O taraftaki burun deliği akar veya şişer.

Gruplar halinde olma eğiliminde oldukları için küme baş ağrıları olarak adlandırılırlar. 2 haftadan 3 aya kadar sürebilen bir küme döneminde günde bir ila üç kez olabilir. Her baş ağrısı atağı 15 dakika ile 3 saat arasında sürer. Sizi uykudan uyandırabilirler. Baş ağrıları aylarca veya yıllarca tamamen ortadan kalkabilir (doktorunuz buna remisyon diyebilir), ancak daha sonra geri gelebilir. 

Kronik Günlük Baş Ağrıları

Bu tür baş ağrınız 3 aydan uzun süredir ayda 15 gün veya daha fazla. Bazıları kısa. Diğerleri 4 saatten fazla sürer. Genellikle dört tip birincil baş ağrısından biridir:

kronik migren

Kronik gerilim baş ağrısı

Yeni günlük kalıcı baş ağrısı

hemikranya sürekliliği

Sinüs Baş Ağrıları

Sinüs baş ağrıları ile elmacık kemiklerinizde, alnınızda veya burnunuzun köprüsünde derin ve sürekli bir ağrı hissedersiniz. Kafanızdaki sinüs adı verilen boşluklar iltihaplandığında meydana gelirler. Ağrı genellikle burun akıntısı, kulaklarda dolgunluk, ateş ve şişmiş bir yüz gibi diğer sinüs semptomlarıyla birlikte gelir. Gerçek bir sinüs baş ağrısı, bir sinüs enfeksiyonundan kaynaklanır , bu nedenle, küme veya migren baş ağrılarındaki açık akıntının aksine, burnunuzdan çıkan akıntı sarı veya yeşil olacaktır.

Beyin MR’da Neler Belli Olur?

Beynin yapısı ve işleyişi, manyetik rezonans görüntüleme (MR) taraması aracılığıyla incelenir. Çeşitli nörolojik ve nörocerrahi durumların tanısını koymak, izlemek ve değerlendirmek için beyin magnetik rezonans (MRI) taramaları yaygın olarak kullanılır. Bazı durumlar beyin MR taraması yoluyla belirlenebilir:

Beyin Tümörleri: Tümörlerin boyutunu, konumunu ve özelliklerini belirlemek için beyin MR taramaları kullanılır.

İnme: Beyin MR rezonans görüntüleme yöntemi, inme sonrası hasarın değerlendirilmesi ve inme riskini artırabilecek faktörlerin belirlenmesi için kullanılır.

Multipl Skleroz (MS): MS’yi teşhis etmek ve hastalığın ilerlemesini izlemek için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılır.

Vasküler Anomaliler: Beyin damarlarında tıkanıklıklar, anevrizmalar veya arteriovenöz malformasyonlar gibi vasküler anomalileri değerlendirmek için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları kullanılabilir.

Baş Ağrısı Nedenleri: Migren veya uzun süreli baş ağrısı gibi baş ağrısı nedenlerini belirlemek ve muhtemel nedenleri araştırmak için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları yapılabilir.

Epilepsi: Beyin MR taramaları, epilepsi nöbetlerinin nedenlerini ve kaynaklarını belirlemek için kullanılabilir.

Travma Sonrası Beyin Hasarı: Kafa travması nedeniyle meydana gelen beyin hasarını değerlendirmek ve tedaviyi planlamak için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları yapılabilir.

Beyin İltihabı: Ensefalit veya beyin iltihabı gibi nörolojik enfeksiyonlar ve inflamatuar durumlar, beyin MR taramaları yoluyla tespit edilebilir.

Kongenital Anomaliler: Doğuştan gelen beyin anomalileri ve gelişimsel sorunlar, beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları yoluyla belirlenebilir.

Beyin MR Çekilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Beyin manyetik rezonans görüntülemesi (MR) taraması sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli şeyler vardır. Beyin MR taraması sırasında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Metal Eşyalar: Magnetik rezonans görüntüleme taraması sırasında vücutta metal eşyalar veya implantlar bulunmamalıdır. Metal nesneler MR görüntüleme cihazının manyetik alanıyla etkileşime girebilir, bu da cihazın işlevselliğini bozabilir. Sonuç olarak, taramadan önce hastaneden veya kliniğinizden gerekli bilgileri alın ve metal eşyaları çıkarmak veya takmamak için gerekli önlemleri alın.
 • Saatler ve Takılar: MR taraması sırasında saatler, takılar ve diğer metal aksesuarlar çıkarılmalıdır. Bu nesneler manyetik alanla etkileşime girdiğinde, cihazın işlevselliğini bozabilirler.
 • Kontrast Madde Alerjisi: Doktorunuz kontrast madde kullanacaksa ve daha önce kontrast maddeye alerjiniz veya yanıtınız olmuşsa, bu konuyu doktorunuza bildirmelisiniz.
 • Hamilelik: Hamilelik ile ilgili herhangi bir şüphe veya şüphe varsa, doktorunuzla bu konuyu tartışmalısınız. Genel olarak, hamilelik sırasında MR taramaları yapılmaz veya sadece önemli bir tıbbi gereklilik nedeniyle yapılır.
 • İlaçlar: MR taraması sırasında ilaçların nasıl alınacağını öğrenmek için düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız.
 • Tarama Öncesi Hazırlık: MR taraması yapılacak alan temiz ve düzenli olmalıdır. Giysilerinizde metal parçaları veya düğmeler olmamalıdır. Suçsuzca verilen tüm talimatları takip etmelisiniz.
 • Kapalı Alan Fobisi: MR taraması yapılacak kişilerin, kapalı alan korkusu olarak da bilinen kapalı alan korkusu yaşadıklarını doktorlarına veya MR teknisyenlerine bildirmeleri gerekir. Kapalı alan fobisi olan hastalar için bazı tıbbi merkezler MR veya sedasyon (uyuşturma) cihazları sunabilir.

Beyin MR Kaç Dakika Sürer?

Bir beyin MR taraması genellikle 15 ila 45 dakika sürebilir. MRG cihazının türü, yapılacak taramanın karmaşıklığı ve hastanın rahatlığı bu süreyi etkiler.

Hasta, normal bir beyin MR taraması sırasında sabit bir pozisyonda tutulmalı ve hareket etmelidir. Ek olarak, belirli taramalar veya daha ayrıntılı incelemeler daha uzun sürebilir.

Doktor Beyin MR Neden İster?

Doktorlar, çeşitli nörolojik bozuklukların teşhis, izlenmesi ve değerlendirilmesi için beyin manyetik rezonans görüntülemesi (MR) isteyebilirler. Şu durumlarda beyin MR taramaları yapılabilir:

Nörolojik Sorunların Teşhisi: Nörolojik sorunların teşhisi için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları kullanılır. Bu, baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, denge sorunları, nöbetler veya diğer nörolojik belirtileri olan hastaların değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

 • Beyin Tümörleri: Beyin tümörlerinin boyutunu, konumunu ve özelliklerini belirlemek için beyin MR taramaları kullanılır.
 • İnme: İnme sonrası beyin hasarı veya tıkanıklığı değerlendirilmek için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları kullanılır.
 • Multipl Skleroz (MS): Multipl sklerozun tanısını koymak ve hastalığın ilerlemesini izlemek için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılır.
 • Vasküler Anomaliler: Beyin damarlarında tıkanıklıklar, anevrizmalar veya arteriovenöz malformasyonlar gibi vasküler anomalileri değerlendirmek için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları kullanılır.
 • Epilepsi: Nöbetlerin kaynaklarını ve epilepsinin nedenlerini belirlemek için beyin MR taramaları kullanılabilir.
 • Baş Ağrısı ve Migren: Kronik baş ağrısı veya migren gibi baş ağrısının nedenlerini belirlemek ve muhtemel nedenleri araştırmak için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları yapılabilir.
 • Travma Sonrası Beyin Hasarı: Kafa travması nedeniyle meydana gelen beyin hasarını değerlendirmek ve tedaviyi planlamak için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları yapılabilir.
 • Kongenital Anomaliler: Doğuştan gelen beyin anomalileri ve gelişimsel sorunlar, beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları yoluyla belirlenebilir.
 • Diğer Nörolojik Hastalıklar: Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve diğer nörolojik rahatsızlıkların teşhisi ve takibi için beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları kullanılabilir.

Beyin MR Fiyatları 2024

Yerel koşullar, hastanenin veya tıbbi merkezin konumu, sağlık sigortası ve MR fiyatları değişebilir. Kullanılan teknoloji, kontrastlı veya kontrastsız taramanın türü, doktorun önerdiği ek testler ve hastanenin veya tıbbi merkezin politikalarına da bağlı olabilir.

Sık Sorulan Sorular

Mrg Beyin Kontrastsız Ne Demek?

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), insan vücudunun iç yapısını incelemek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Beyin kontrastsız (kontrast madde kullanmadan) MR taraması, kontrast madde enjeksiyonu olmadan elde edilen görüntüleri gösterir.

Kontrastsız MR taramaları, vücuttaki dokuları veya organları incelemek için kullanılır ve kontrast gerektirmeyen durumlar için genellikle uygundur. Örneğin, beyin taramaları nadiren kontrast madde kullanır. Anatomik yapıları ve belirli rahatsızlıkları değerlendirmek için genellikle beyin MR görüntüleme yöntemi yeterlidir.

Mr Beyin Kontrastsız Ne Demek?

MR Beyin Kontrastsız (MR Beyin Görüntüleme Kontrastsız), kontrast madde kullanmadan beyin taramalarını yapmak için kullanılır. Kontrast madde olarak bilinen bir madde veya ilaç, MR taramasının görüntülerini daha belirgin hale getirmek veya belirli yapıları vurgulamak için kullanılabilir.

Beyin MR Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Beyin MR sonuçları, hastaneye veya tıbbi merkeze bağlı olarak birkaç saat veya birkaç gün sürebilir. Sonuçlar bazı durumlarda daha uzun sürede hazır olabilecekleri için uzman bir radyolog tarafından incelenmelidir.

Beyin MR sonuçlarınızı almak için bir hastaneye veya tıbbi merkeze gitmeniz gerekir. Sonuçların hazır olduğunu bildirirlerse, doktorunuzla sonuçları incelemek veya tartışmak için bir randevu alabilirsiniz. Sonuçlar hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa doktorunuzla konuşmalısınız.

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.