anti tpo testi hakkında bilgi veriyor

Anti TPO testi nedir ?

Tiroperoksidaz (TPO), tiroid hormon sentezinde yer alan bir enzimdir. 

Tiroid bezi bozukluklarına sıklıkla otoantikor üretimi ile otoimmün mekanizmalar neden olur. Anti-TPO antikorları komplemanı aktive eder ve tiroid disfonksiyonu ve hipotiroidizmin patogenezinde önemli ölçüde rol oynadığı düşünülmektedir.

TPO antikor düzeylerinin belirlenmesi, otoimmün tiroid hastalığını (örn., Hashimoto tiroiditi, idiyopatik miksödem ve Graves hastalığı) saptamak için en hassas testtir ve bu bozuklukları olan hastaların çoğunda saptanabilir anti-TPO antikor konsantrasyonları gözlenir. En yüksek TPO antikor seviyeleri, Hashimoto tiroiditi  hastalarında gözlenir. Bu hastalıkta, TPO antikorlarının prevalansı, vakaların yaklaşık %90’ıdır ve bu, hastalığın otoimmün kökenini doğrular. Bu otoantikorlar ayrıca Graves hastalığı sırasında sıklıkla (%60-80) ortaya çıkar.

Subklinik hipotiroidizmi olan hastalarda, TPO antikorlarının varlığı, aşikar hipotiroidizm gelişme riskinin artmasıyla ilişkilidir. 

Mikrozomlar tiroid hücrelerinin içinde bulunur. Tiroid hücrelerinde hasar olduğunda vücut mikrozomlara karşı antikor üretir. Antitiroid peroksidaz antikor testi, kandaki bu antikorları ölçer.

Alternatif İsimler

Tiroid anti mikrozomal antikoru; Anti Mikrozomal antikor; Mikrozomal antikor; Tiroid peroksidaz antikoru; TPOAb; Anti-TPO antikoru

Anti TPO Testi Nasıl Yapılır?

Anti TPO testi kan örneği alınarak bu kan örneği içerisinde Anti TPO düzeyi ölçülerek yapılır.

Test özel bir hazırlık gerektirmez. 

İğne ile kan alındığında iğnenin battığı bölgede hafif bir ağrı veya acı hissedebilirsiniz. Kan alındıktan sonra bölgede biraz zonklama hissedebilirsiniz. Bunların tamamı kısa süre içerisinde kendiliğinden düzelecektir.

Anti TPO Testi Neden Yapılır?

Bu test, Hashimoto tiroiditi de dahil olmak üzere tiroid sorunlarının nedenini doğrulamak için yapılır.  Ayrıca tiroid bezine zarar veren diğer otoimmün durumların araştırılması için de yapılabilir. 

anti tpo testi hakkında bilgi veriyor

Hashimoto hastalığı

Hashimoto hastalığı, bağışıklık sisteminizin, boynun alt kısmında bulunan tiroid bezine saldırdığı bir durumdur. Tiroid bezi, vücudun birçok işlevini koordine eden hormonlar üreten endokrin sisteminin bir parçasıdır.

İlginizi Çekebilir  Anti - ds DNA Antikor Testi

Kronik lenfositik tiroidit olarak da bilinen Hashimoto hastalığından kaynaklanan iltihaplanma, sıklıkla hipoaktif tiroid bezine (hipotiroidizm) yol açar. Hashimoto hastalığı, hipotiroidizmin en yaygın nedenidir. Öncelikle orta yaşlı kadınları etkiler, ancak her yaştaki erkek ve kadınlarda ve çocuklarda da ortaya çıkabilir.

Doktorlar, Hashimoto hastalığını tespit etmeye yardımcı olmak için tiroid fonksiyonunuzu test eder. Hashimoto hastalığının tiroid hormon replasmanı ile tedavisi genellikle basit ve etkilidir.

Hashimoto Hastalığı Belirtileri

İlk başta Hashimoto hastalığının belirtilerini veya semptomlarını fark edemeyebilirsiniz veya boğazın ön kısmında bir şişlik (guatr) fark edebilirsiniz. Hashimoto hastalığı tipik olarak yıllar içinde yavaş ilerler ve kronik tiroid hasarına neden olarak kanınızdaki tiroid hormon seviyelerinde düşüşe neden olur. Belirti ve semptomlar esas olarak yetersiz çalışan bir tiroid bezinin (hipotiroidizm) belirtileridir.

Hashimoto Hastalığı Nedenleri

Hashimoto hastalığı, bağışıklık sisteminizin tiroid bezinize zarar veren antikorlar oluşturduğu otoimmün bir hastalıktır. Doktorlar, bağışıklık sisteminizin tiroid bezinize saldırmasına neyin sebep olduğunu bilmiyorlar. Bazı bilim adamları, bir virüsün veya bakterinin yanıtı tetikleyebileceğini düşünürken, diğerleri genetik bir kusurun söz konusu olabileceğine inanıyor.

Normal Sonuçlar

Normalde test sonucu negatiftir yani kanda bu antikorlar bulunmaz.

Normal değer aralıkları, farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. Bazı laboratuvarlar farklı ölçümler kullanır veya farklı numuneleri test edebilir. Özel test sonuçlarınızın anlamı hakkında sağlık uzmanınızla konuşun.

Anti TPO Testi Anormal Sonuçları Ne Anlama Geliyor?

Pozitif test sonuçları şunlardan dolayı olabilir:

granülomatöz tiroidit (genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takip eden tiroid bezinin bağışıklık reaksiyonu)

Hashimoto tiroiditi (bağışıklık sisteminin tiroid bezine karşı reaksiyonu)

9,0 IU/mL’nin üzerindeki değerler genellikle otoimmün tiroidit ile ilişkilidir, ancak diğer otoimmün hastalıklarda da yükselmeler görülür.

İlginizi Çekebilir  Glikoz Tolerans Testi: Hamile Olmayanlar İçin

Subklinik hipotiroidizmi olan hastalarda, tiroid peroksidaz (TPO) antikorlarının varlığı, antikor negatif bireylerde yılda %2,1’e karşılık yılda %4,3’lük hipotiroidizm gelişme riskini daha yüksektir. Ayrıca, bu tür hastaların adrenal yetmezlik ve tip 1 diyabet gibi diğer otoimmün hastalıkları geliştirme riski altında olabileceği endişesini artırmaktadır.

İmmün olmayan tiroid hastalığında gözlemlenen saptanabilir anti-TPO sıklığı, normal tiroid fonksiyonuna sahip sağlıklı bir popülasyonda gözlenen %10 ila %12’ye benzerdir.

TPO’ya karşı otoantikorların varlığı ile histolojik tiroidit arasında iyi bir ilişki vardır. Bununla birlikte, tiroid uyarıcı hormonun etkisi altındaki tiroidin geniş rejeneratif kapasitesi göz önüne alındığında, kronik tiroid hastalığı, hipotiroidizmin klinik tezahürü ortaya çıkmadan önce yıllarca mevcut olabilir.

Bu antikorların yüksek seviyeleri ayrıca aşağıdaki risklerin artmasıyla da ilişkilendirilmiştir:

Düşük

preeklampsi (gebeliğin 20. haftasından sonra idrarda yüksek tansiyon ve protein)

Erken doğum

Pozitif bir sonuç her zaman tiroid rahatsızlığınız olduğu veya tiroidiniz için tedaviye ihtiyacınız olduğu anlamına gelmez. Pozitif bir sonuç, gelecekte tiroid hastalığı geliştirme şansınızın daha yüksek olduğu anlamına gelebilir. Bu genellikle ailede tiroid hastalığı öyküsü ile ilişkilidir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka otoimmün rahatsızlıklarınız varsa kanınızda antitiroid mikrozomal antikorlar görülebilir:

Otoimmün hemolitik anemi

otoimmün hepatit

Otoimmün adrenal hastalık

Romatizmal eklem iltihabı

Sjögren sendromu

Sistemik lupus eritematoz

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.