temporal kemik bt

Temporal Kemik BT Nedir ?

BT çekimi veya Bilgisayarlı Tomografi çekimi, kemiklerin, organların, kan damarlarının ve yumuşak dokuların tam ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için kullanılan bir tanısal görüntüleme yöntemidir. BT görüntüleri, birkaç düzlemde yeniden biçimlendirilebilir ve ayrıca 3D görüntülere dönüştürülebilir. BT görüntüleri, organ ve kemiklerdeki büyük sorunları tespit etmeye ve doğrulamaya yardımcı olduğundan, BT çekimi çeşitli kanser türlerini tespit etmenin en iyi yoludur.Çeşitli iç yaralanmaların yanı sıra kanamayı ortaya çıkarmaya yardımcı olan doğru, hızlı ve invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir. 

Temporal kemikler, kafatasının yanlarında ve tabanında bulunur. BT, vücudun ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için X-ışını teknolojisini ve gelişmiş bilgisayarları kullanır. Bu kesitsel görüntüleme yöntemi, radyoloğun dönen bir X-ışını tüpünü kullanarak kafatası kemiğinin yanlarının farklı seviyelerine veya dilimlerine bakmasına olanak tanır. Radyolog, her dilimi yaralanma veya kemik anormallikleri açısından kontrol edebilir. 

Temporal Kemik BT Çekimi İçin Nasıl Hazırlanılır ? 

Lütfen mücevherlerinizi ve değerli eşyalarınızı evde bırakın ve rahat kıyafetler giyin. Bu bir kafa taraması olduğundan, takma dişler veya implantlar, küpeler veya saç tokaları gibi herhangi bir şey taramayı etkileyebilir.

Temporal Kemik BT Çekimi Nasıl Yapılır ?

Temporal kemik Bilgisayarlı Tomografi (BT) incelemelerinde, küçük bir hacimde çok sayıda küçük yapı ve tanınacak çok çeşitli olası hastalıklar vardır. Temporal kemiği görüntülemek için çok kesitli BT ve koni ışınlı BT kullanılır ve her iki teknikle elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir.

Aksiyal ve koronal BT görüntüleri geleneksel olarak temporal kemiği değerlendirmek için yeniden yapılandırılır ve diğer düzlemlerde ek rekonstrüksiyonlar yalnızca ara sıra yapılır. Aksiyel BT görüntüleri lateral/yatay semisirküler kanala paralel bir düzlemde yeniden oluşturulur. Koronal görüntüler, aksiyal görüntüleme setine tam olarak dik olarak yeniden oluşturulur.

İlginizi Çekebilir  Kapalı Emar Niçin Gereklidir?

Elde edilen aksial görüntülerde:

Mastoidin (petröz apeks dahil) ve orta kulağın pnömatizasyonunu ve havalanması, 

Ses dalgasını takip ederek dış ve orta kulak , dış kulak yolu, kulak zarı, kemikçik zincir (malleus, inkus, stapes), oval ve yuvarlak pencere, fissula antefenestram değerlendirilir.

İç kulak kranialden kaudal olarak , yarım daire kanalları, vestibül ve koklea değerlendirilir. Fasiyal sinir kanalı, karotis kanalı, juguler fossa ve sigmoid plakayı değerlendirilir.

Koronal görüntülerde:

Skutum, tegmen timpani ve lateral semisirküler kanalı kaplayan kemiğin sağlam olup olmadığını kontrol edilir.

Temporal Kemik BT Çekimi Niçin Yapılır ?

Travma ve enfeksiyon, acil durumda temporal kemik BT için iki yaygın endikasyondur. 

Travma

Temporal kemik yaralanması, kafaya alınan künt travmadan kaynaklanabilir. Aranacak anahtar bulgular kırık ve kemikçik zincir çıkığıdır. Bir kırık varsa, hangi yapıların dahil olduğunu dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Daha da önemlisi, isteği yapan doktor, kırığın otik kapsülü geçip geçmediğini, labirenti , fasiyal sinir kanalını ve kırığın ana vasküler kanalları (karotis kanalı, sigmoid sinüs plakası ve juguler fossa) geçip geçmediğini bilmek ister. Kırık majör vasküler kanalları geçerse, tipik olarak BT Anjiografi yapılması gerekir. 

Enfeksiyon

Otitis eksterna ve akut otitis media (AOM)/mastoidit, acil durumda temporal kemik BT ile görüntülenen iki antitedir. Otitis eksternayı değerlendirirken, isteği yapan doktor malign otitis eksterna (MOE) belirtileri arar. Bitişik kemiğin erozyonu veya infratemporal fossadaki yağın infiltrasyonu, MOE’nin bir işaretidir. AOM veya mastoidit durumunda, isteği yapan  doktor, koalesan otomastoidit belirtileri ve subperiostal apse, epidural apse ve sigmoid sinüs trombozunu içeren ilişkili komplikasyonları arar. Mastoid trabeküllerin destrüksiyonu ve sigmoid sinüs plağının erozyonu birleşik mastoiditin anahtar bulgularıdır. Bu bulgular mevcut olduğunda, apse veya venöz trombozu değerlendirmek için kontrastlı görüntüleme (BT veya MR) önerilmelidir.

İlginizi Çekebilir  Kalsitonin Kan Testi Tiroid Sağlığı ve Kanser Riskinin Anlaşılması

Dış Kulak Hastalığı

Dış kulak yolunda serumen birikmesi, dış kulağın en yaygın anormalliğidir ve kulak burun boğaz uzmanı tarafından kolayca tespit edilir. Görüntüleme istendiğinde, tipik olarak diğer lezyonları değerlendirmek içindir. Tipik olarak skuamöz hücreli karsinom yumuşak doku kitlesi olarak ortaya çıkan dış kulak yolunda gelişebilir. Bu durumlarda, hastalığın yaygınlığını ve kemik erozyonunu değerlendirmek için görüntüleme kullanılır. Ekzostoz adı verilen kemik büyümeleri , tipik olarak kronik soğuk suya maruz kalmaya yanıt olarak dış kulak yolunun kemik bölümünü tutabilir(“sörfçü kulağı” veya “yüzücü kulağı”). 

Orta Kulak Hastalığı

Enfeksiyon, inflamatuar hastalık ve orta kulak tümörleri genellikle görüntüleme ile değerlendirilir. İşitme kaybı, pulsatil tinnitus veya otore gibi semptomları araştırmak ve otoskopi ile saptanan retrotimpanik kitleyi daha iyi değerlendirmek için görüntüleme yapılabilir. 

Timpanoskleroz

Timpanik membranın kalsifikasyonu, kronik inflamatuar hastalığın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Normal kulak zarı zar zor algılanırken, kalsifiye bir kulak zarı sadece minimal kalınlaşmaya rağmen oldukça belirgin olacaktır.

Otoskleroz

Otoskleroz, kemiğin anormal rezorpsiyonuna neden olan etiyolojisi bilinmeyen metabolik bir durumdur. Normalde yoğun olan kemik süngerimsi hale gelir; bu nedenle birçok radyolog tarafından “otospongioz” terimi tercih edilmektedir. Oval pencerenin hemen önündeki kemik çıkıntı, fissula ante fenestra, karakteristik olarak ilk tutulum yeridir. Otoskleroz vakaların %85’inde iki taraflıdır. Spongiotik değişiklik, vakaların yaklaşık %15’inde otik kapsülü de içerebilir, karakteristik olarak bazal dönüşün hemen posteromedialinden başlayarak retrofenestral veya koklear otoskleroz olarak adlandırılır. 

Orta Kulak Kitleleri

Kolesteatom

Kolesteatom, keratinize skuamöz epitel ile döşeli genişleyebilen eroziv bir lezyondur. Orta kulak boşluğuna (konjenital kolesteatom) skuamöz epitelin konjenital olarak dahil edilmesinden veya daha yaygın olarak kronik enfeksiyon/iltihabın bir sonucu olarak skuamöz epitelin orta kulak boşluğuna anormal göçünden kaynaklanabilir. Klasik olarak, edinsel kolesteatom, havası az olan bir mastoid ortamında meydana gelir, Prussak boşluğunda bulunur ve kemikçikler ve skutum dahil olmak üzere komşu kemiği aşındırır.

İlginizi Çekebilir  Diz MR

Glomus Timpanikum

Orta kulağın en sık görülen primer tümörü olan glomus timpanikum, orta kulak boşluğunun medial duvarı boyunca, glomus cisimlerinden kaynaklanan bir paragangliomadır. Bu lezyonlar BT’de yumuşak doku yoğunluğu gösterir, MR’da hafif T2 hiperintenstir ve yoğun olarak gelişir. Tipik klinik öykü, pulsatil kulak çınlamasıdır ve işitme kaybı da yaygındır.

Glomus timpanikumdan şüphelenilen hastayı görüntülerken, radyoloğun işi ilk önce anormal ICA veya yüksek juguler bulb gibi alternatif bir lezyonu dışlamak ve ardından lezyonun orta kulak boşluğu ile sınırlı olup olmadığını veya orta kulak tümörünün olup olmadığını belirlemektir. 

Serebellopontin Açı Kitleleri

Serebellopontin açı kitlelerini BT ile tespit etmek zordur, ancak neyse ki MR ile değerlendirmeye uygundur. 

Vestibüler Schwannoma

Daha önce “akustik nöroma” olarak adlandırılan vestibüler schwannoma, tipik olarak porus acusticus yakınındaki superior veya inferior vestibüler sinirden kaynaklanır ve kulak çınlaması, yüksek frekanslı sensörinöral işitme kaybı veya kitle etkisine bağlı semptomlarla kendini gösterebilir. 

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.