fekal kalprotektin testi hakkında bilgi veriyor

Fekal kalprotektin testi nedir ?

Kalprotektin gaita testi noninvazivdir. İnflamatuar veya noninflamatuar bir bağırsak hastalığınız olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Bu test, bağırsaklardaki iltihaplanma seviyelerini tespit etmek ve ölçmek için yararlıdır. Sağladığı bilgiler, kolonoskopi veya sigmoidoskopi gibi daha invaziv testlere olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.

Kalprotektin, bağırsak iltihabı meydana geldiğinde gaitada bulunan bir protein biyobelirteçtir. İrritabl Bağırsak Sendromlu (IBS) hastaları tarayarak birçok hastada gereksiz endoskopi işlemlerine gerek kalmamasını sağlar.

IBS ve organik İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (IBH) gibi fonksiyonel bozuklukların semptomları benzer olabilir, ancak ikisi birbirinden çok farklı iki tıbbi durumdur.

Klinik gastroenterologlar, bu durumlar arasında ayırıcı tanı yapmak için invaziv endoskopi kullanmışlardır.  Günümüzde IBS veya IBH’na işaret eden gastrointestinal semptomlarla başvuran hastalarda birinci basamak test olarak fekal kalprotektin analizinin kullanılmasını önermektedir. Test, IBH’nı ekarte edebilir ve IBS hastalara endoskopi yapılma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bu, hasta stresini önler, bekleme listelerini kısaltır ve maliyetleri düşürür.

Kalprotektin ayrıca, biyobelirteç konsantrasyonunun mukozal iyileşmeyi veya potansiyel nüksü yansıtan bilinen IBH hastalarının devam eden değerlendirmesinde değerli olduğu gösterilmiştir.

Fekal Kalprotektin nedir?

Kalprotektin:  Kalsiyum bağlayıcı proteinlerin bir heterodimeri, S-100 protein ailesine aittir.

Aktif inflamasyon bölgelerinde hücresel aktivasyon (veya ölüm) üzerine polimorfik çekirdekli hücrelerden ve monositlerden salınır ,makrofajlarda ve nötrofil granülositlerde sitozolik proteinin %60’a kadarını oluşturabilir. Apoptozu indükler. Plazma ve gaitada bulunur

Enzimatik bozulmaya direnir.

Kalprotektin, iltihaplanmaya yanıt olarak beyaz kan hücreleri tarafından üretilen bir proteindir. Bağırsaklarda iltihaplanma olduğunda, nötrofil adı verilen beyaz kan hücreleri vücudun o bölgesine gider ve hastalık veya enfeksiyonla savaşmak için kalprotektin salgılar.

Gastrointestinal sistemdeki iltihaplanma, IBH’nin bir göstergesi olabilir. IBH, sindirim sisteminde uzun süreli iltihaplanmaya neden olan kronik durumlar için genel bir terimdir. IBH örnekleri  ülseratif kolit ve crohn hastalığıdır.

Dışkıda Kalprotektin neden ölçülür?

Fekal kalprotektin ölçümü, inflamasyonun güvenilir bir göstergesi olarak kabul edilir ve çok sayıda çalışma, IBH olan hastalarda fekal kalprotektin konsantrasyonlarının önemli ölçüde yükselmesine rağmen, IBS’den muzdarip hastalarda kalprotektin düzeylerinin yükselmediğini göstermektedir. Bu tür artan seviyelerin, hastalık aktivitesinin hem endoskopik hem de histolojik değerlendirmesi ile iyi bir şekilde ilişkili olduğu gösterilmiştir.

İlginizi Çekebilir  Detaylı Ultrason

Fekal kalprotektin, IBS ve IBH’nı ayırt etmeye yardımcı olmak için kullanılır. IBH hastalarında tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve alevlenme riskini tahmin etmek için de kullanılır.

Çocuklar genellikle yetişkinlerden biraz daha yüksek kalprotektin seviyelerine sahiptir.

Dışkıda kalprotektin ve mukozal iyileşme hakkında bilgi verebilir mi ?

IBH hastalarında tedavi amacı klinik remisyondur. Mukozal iyileşme, hastanede yatış ve cerrahi rezeksiyon oranlarının azalmasıyla birlikte sürekli klinik remisyon ile ilişkilidir ve nüks etmesi muhtemel hastaların belirlenmesi, tedavilerinin buna göre ayarlanmasını sağlar.

Gaitada kan görülmeyen hastalarda nüks saptanması sigmoidoskopi ihtiyacını ortadan kaldırır ve tedaviye daha erken başlanmasını sağlar.

Kalprotektin seviyeleri, %90 duyarlılık ve %83 özgüllük ile klinik nüksü öngörmektedir.

Doktorum neden fekal kalprotektin testi istemiş olabilir ?

Kanda alyuvarlar, içerdikleri hemoglobin sayesinde oksijeni dokulara taşıma ve dokularda oluşan  karbondioksiti uzaklaştırma gibi hayati bir görevi yerine getirirler. Akyuvarların rolü, vücudu enfeksiyona ve yabancı maddelere karşı savunmaya yardımcı olmaktır. Kalprotektin, beyaz kan hücrelerinde bulunan ve güçlü antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip bir proteindir. Kırmızı kan hücrelerinde  hemoglobin olduğu gibi beyaz hücrelerde de kalprotektin vardır.

Kalprotektin iltihaplanma meydana geldiğinde (nedeni ne olursa olsun) aktive olur ve bu nedenle bir tanı göstergesi olarak kullanılabilir. Kalprotektin konsantrasyonu, doğrudan inflamasyonun şiddeti ile ilgilidir. Crohn hastalığı teşhisi konan hastalardan alınan gaita örneklerinde ölçülen kalprotektin konsantrasyonlarını temsil eder ve durumun ilerlemesiyle artan seviyeleri gösterir.

Bu nedenle, alt karın semptomları mevcut olduğunda, olası nedenin daha fazla araştırma gerektiren inflamatuar bir bağırsak durumunun olup olmadığını belirlemek için bir fekal kalprotektin testi kullanılır.

Dışkıda kalprotektin testi nasıl yapılır?

Bu testi yapmak için bir dışkı örneği vermeniz gerekir. Dışkının kıvamı, testin tanısal yeteneğini etkilemez.

İlginizi Çekebilir  Sodyum kan testi

Doktorunuz, testten günler veya haftalar önce belirli maddelerin alımını kesmenizi isteyebilir. Bunlar şunları içerir:nikotin ürünleri
alkollü içecekler.
Doktorunuz numunenizi almanız için size steril bir kap verecektir. Verdiğiniz numunenin kap dışında herhangi bir yüzeye temas etmemesi çok önemlidir. Numunenize su ve idrarın dahil edilmemesi de önemlidir. Bu maddeler test sonuçlarınızı etkileyebilir.

fekal kalprotektin testi hakkında bilgi veriyor

Dışkıda Kalprotektin Düzeyleri

Fekal kalprotektin, IBH (İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı) ve IBS (İrritabl Bağırsak Sendromu) arasında ayrım yapmaya yardımcı olmak için son derece yararlı ve uygun maliyetli bir belirteç olduğunu kanıtlamıştır. Kalprotektin sonucu, doktorların bağırsak rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde bir sonraki eylem planını belirlemesine yardımcı olur. 

Kalprotektin Testinin Hastalar ve Klinisyenler İçin Faydaları

IBS veya IBH tanısı koymak, klinik semptomlardaki benzerlikler nedeniyle hem hastalar hem de klinisyenler için zor ve sinir bozucu olabilir. Bununla birlikte, doğru tanı önemlidir, çünkü IBS ve IBH’nin yönetimi ve tedavisi çok farklıdır. IBS teşhisi konduğunda, hastalara semptomları tedavi etmek için uygun ilaçlarla yaşam tarzı ve diyet tavsiyesi verilirken, IBH şüphesi olan hastalar endoskopi dahil daha ileri testler ve müdahalelerle birlikte uzman değerlendirmesi için gastroenterolojiye sevk edilecektir.

IBS, İrritabl Barsak Sendromu

IBS’nin genel popülasyonda görülen vakaların çoğunun 20 ila 30 yaşları arasında olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte, daha yakın zamanlarda, IBS, yaşlı insanlarda önemli bir prevalansla artıyor gibi görünmektedir.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS) mide krampları, şişkinlik, ishal ve kabızlığa neden olabilir.

Genellikle stres zamanlarında veya belirli yiyecekleri yedikten sonra nöbetler halinde gelip gitme eğilimindedirler.

Hastalar, tuvalete gittikten ve bağırsaklarını boşalttıktan sonra IBS’nin ağrılı mide kramplarını rahatlatabilir.

Çoğu insan, iki ila dört gün süren bir alevlenme semptomlarına sahiptir. Bu süreden sonra semptomlar genellikle düzelir ancak tamamen kaybolmaz.

IBS’nin kesin nedeni bilinmemektedir, ancak çoğu uzman, bunun, tüm bağırsağın artan duyarlılığı ile ilgili olduğu konusunda hemfikirdir.

İlginizi Çekebilir  PET Taraması: Günümüz Tıbbında Bir Yenilik

Bu, vücudun yiyecekleri sindirim sistemi yoluyla hareket ettirme yeteneğindeki bir değişiklikten kaynaklanabilir veya hastanın bağırsaklarından gelen ağrıya daha duyarlı hale gelmesinden kaynaklanabilir. Stres gibi psikolojik faktörler   de IBS’de rol oynayabilir.

IBH, İnflamatuvar Barsak Hastalığı

İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBH), kolon  ve  ince bağırsağın bir grup  inflamatuar  hastalığıdır. Başlıca IBH türleri,  Crohn hastalığı  ve  Ülseratif Kolit’tir.

İnflamatuar bağırsak hastalıkları , vücudun kendi bağışıklık sisteminin sindirim sisteminin elemanlarına saldırdığı otoimmün hastalıklar olarak kabul edilir.

Hem Crohn hastalığı hem de ülseratif kolit, gastrointestinal sistemin (bağırsak) iltihaplanmasını içeren kronik (uzun süreli) hastalıklardır. Ancak, ikisi arasında önemli farklılıklar vardır.

Ülseratif kolit sadece kolonu (kalın bağırsak) etkilerken, Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar tüm sindirim sistemini etkileyebilir.

Crohn hastalığı ve ülseratif kolitin ana belirtileri benzerdir. 

karın (karın) ağrısı – bu Crohn hastalığında ülseratif kolitten daha yaygındır

bağırsak alışkanlıklarında değişiklik: kanlı ishal veya (nadiren) kabızlık

kilo kaybı

Aşırı yorgunluk

Bu semptomların tümü herkeste bulunmayabilir ve aynı durumdaki iki kişide çok farklı semptomlar olabilir. Bazı insanlar mide bulantısı ve ateş gibi ek semptomlar yaşayabilir.

IBH semptomları uzun süreler boyunca gelip gidebilir. İnsanlar şiddetli semptom dönemleri (alevlenmeler) yaşayabilir ve semptomların çok az olduğu veya hiç olmadığı (remisyon) dönemlerden geçebilirler.

Crohn hastalığının ve ülseratif kolitin nedenleri belirsizdir, ancak duyarlı bireylerde bir tür çevresel faktörün bağışıklık sisteminin (vücudun enfeksiyona karşı savunması) bozukluğuna neden olduğu görülmektedir. Bağışıklık sistemi daha sonra sindirim sistemi içindeki sağlıklı dokuya saldırmaya başlar ve iltihaplanmaya yol açar.

Fekal kalprotektin testi fiyatları 2024

Fekal kalprotektin yani dışkıda kalprotektin testi fiyatları son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. Dışkıda kalprotektin testi fiyatları İstanbulda bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumlara göre bile değişkenlik göstermektedir. Fekal kalprotektin testi fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Yorumlar

 • 25 Eylül 2023
  Medine avcu

  Fekal kalprotektin Fiyatınız nedir acaba

 • 09 Kasım 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba laboratuvarımızda fekal kalprotektin testi yapılmaktadır fiyat bilgisini 05359214295 nolu whatsapp hattımızdan alabilirsiniz.

 • 03 Kasım 2023
  güler yavuz

  Fekal kalprotektin testi fiyatları ne kadardır

 • 09 Kasım 2023
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba laboratuvarımızda fekal kalprotektin testi yapılmaktadır fiyat bilgisini 05359214295 nolu whatsapp hattımızdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.