ace testi hakkında bilgi veriyor

ACE testi, kanda anjiyotensin converting enzim (ACE) seviyesini ölçer.

Alternatif İsimler

Serum anjiyotensin converting enzim; Serum ACE

ACE Testi Nasıl Yapılır?

Kan örneği alınarak yapılır 

Test için  12 saatlik açlık gerekmektedir.  Steroid ilacı kullanıyorsanız, steroidler ACE düzeylerini düşürebileceğinden, testten önce ilacı kesmeniz gerekip gerekmediğini doktorunuza sormanız gereklidir. Doktorunuza danışmadan herhangi bir ilacınızı lütfen kesmeyin. 

ACE testi sırasında nasıl Hissederim ?

İğne ile kan alındığında , bazı insanlar orta derecede ağrı hissederler. Bazıları sadece bir batma hisseder. Daha sonra, biraz zonklama veya hafif morarma olabilir. Bunlar kısa süre içerisinde kendiliğinden düzelecektir. 

ace testi hakkında bilgi veriyor

ACE Testi Neden Yapılır?

Bu test, genellikle  sarkoidoz  adı verilen bir hastalığın  teşhis edilmesine ve izlenmesine yardımcı olmak için istenebilir. Sarkoidozlu kişiler, hastalığın ne kadar şiddetli olduğunu ve tedavinin ne kadar iyi ilerlediğini  kontrol etmek için ACE seviyelerini düzenli olarak test ettirebilir.

Normal Sonuçlar

Normal değerler yaşınıza ve kullanılan test yöntemine göre değişir. Yetişkinlerin ACE seviyesi 40 mikrogram/L’nin altındadır.

Normal değer aralıkları, farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. Bazı laboratuvarlar farklı ölçümler kullanır veya farklı numuneleri test eder. Spesifik test sonuçlarınızın anlamı hakkında doktorunuzla konuşun.

Anormal Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?

Normal ACE seviyesinin yüksek olması sarkoidoz belirtisi olabilir. Sarkoidoz kötüleştikçe veya düzeldikçe ACE seviyeleri yükselebilir veya düşebilir.

Normalden daha yüksek bir ACE seviyesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok başka hastalık ve bozuklukta da görülebilir:

Lenfoma(Hodgkin hastalığı) , şeker hastalığı, alkol kullanımına bağlı hepatit, astım gibi akciğer hastalığı, kanser , kronik obstrüktif akciğer hastalığı , tüberküloz, nefrotik sendrom , multipl skleroz , addison hastalığı,  mide ülseri , hipertiroidizm , hiperparatiroidizm.

Normalden daha düşük ACE seviyesi şunları gösterebilir:

Kronik karaciğer hastalığı , kronik böbrek yetmezliği, anoreksiya nevroza, steroid tedavisi (genellikle prednizon) , sarkoidoz tedavisi, hipotiroidizm, 

İlginizi Çekebilir  Kalsiyum Kan Testi Nedir?

Yorumlar

Görüşlerinizi bildiriniz.