kardiyak mr

Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) nedir?

Kardiyak MR, kalbin diğer görüntüleme yöntemlerinde görülemeyen anormalliklerini tesbit eden , çok ayrıntılı görüntülerini elde etmemizi sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Kardiyovasküler manyetik rezonans rutin kardiyoloji klinik pratiğinde giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Kardiyak fonksiyon ve yapının doğru, geniş ve derinlemesine değerlendirilmesine izin veren ve iskemik kalp hastalığı, iskemik olmayan kardiyomiyopatiler ve kalp yetmezliği gibi hastalıklarda ilgili klinik sorular hakkında bilgi sağlayan ve benzersiz endikasyonlara izin veren çok yönlü bir görüntüleme yöntemidir.

Kardiyak MR ın karmaşık vakalar ve diğer testlerin belirsiz olduğu durumları teşhis etmek için çok iyi olduğuna dair giderek daha güçlü kanıtlar var. Yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlar ve kalbin çok hassas ölçümlerini verebilir. Aynı zamanda çok güvenlidir ve karmaşık doğuştan kalp hastalığı olanlar gibi bazı hastaların zaman içinde birden fazla taramaya ihtiyaç duyması nedeniyle özellikle önemlidir.

Aynı zamanda belirli bir kalp rahatsızlığının ciddiyeti hakkında iyi bilgi verir ve kişinin gelecekte ne durumda olacağını belirlemeye yardımcı olur. Bu, tıbbi veya cerrahi tedavilerin planlanmasına yardımcı olabilir.

MR, iki boyutlu ve üç boyutlu görüntüler elde etmek için  bir mıknatıs, radyo dalgaları ve bilgisayar kullanır. MR görüntü elde etmek için  radyasyon kullanmaz.

Kardiyak MR Neden Yapılır ?

Kalp odalarının ve  kalp kapaklarının anatomisinin ve işlevinin değerlendirilmesi 

Kalpten çıkan büyük damarlardan kan akışının ve bu damarlarının boyutunun değerlendirilmesi 

Perikard (kalbi çevreleyen zar) gibi çevre yapıların değerlendirilmesi.

Tümörler, enfeksiyonlar ve enflamatuar durumlar gibi kalp ve damar sistemini etkileyen  çeşitli bozukluklarının teşhisi.

Koroner arter hastalığının etkilerinin değerlendirilmesi .

Hastanın kalp damar bozukluklar için tedavisinin planlanması.

Kalp damar hastalıklarının  zaman içinde ilerlemesini izlemek.

Özellikle doğumsal kalp hastalığı olan hastalarda cerrahi değişikliklerin etkilerinin değerlendirilmesi.

Doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve yetişkinlerde kalp ve kan damarlarının anatomisinin değerlendirilmesi .

İlginizi Çekebilir  Gebelikte Renkli Ultrason Nedir ?

Hazırlık gerekli midir?

Kardiyak MR, göğsünüze takılan ve kalp ritminizi kaydeden elektrotlarla gerçekleştirildiğinden, varsa göğsünüzdeki kılları incelemeye gelmeden önce tıraş etmeniz incelemenin başarılı olmasında büyük önem taşımaktadır. Kardiyak MR incelemesi öncesinde aç kalmanız gerekmez. Aksi söylenmedikçe kullandığınız ilaçları incelemenin yapılacağı gün kullanmaya devam edebilirsiniz.

Kalp ile ilgili daha önce yapılmış inceleme sonuçlarını (varsa film ve CD’lerini), ekokardiyografi (EKO) raporlarınızı, ameliyat geçirdiyseniz ameliyat ile ilgili bilgileri ve size uygulanan tedavilere ilişkin bilgileri inceleme sırasında yanınızda bulundurun. Bu, incelemenizin doğru şekilde planlanmasında ve daha sonra radyoloji uzmanı doktor tarafından doğru yorumlanmasında büyük önem taşımaktadır.

Kardiyak MR çekimi nasıl gerçekleştirilir?

Güçlü mıknatıs özelliğine sahip  ortasında hasta yatağının girdiği bir tünel olan,  bir cihazda gerçekleştirilir. Bu incelemede göğsünüze, kalp atımlarınızı kaydeden, elektrot denilen cihazlar yapıştırılır.

İnceleme sırasında sık sık nefesinizi tutmanız istenir ve her bir nefes tutma süresi genellikle 10-20 saniye kadar sürer. Kardiyak MR toplam inceleme süresi genellikle 30 dakika ile 1 saat arasında değişmektedir; ancak duruma göre bu süre daha kısa ya da daha uzun olabilir.

Kalp atışınızın düzenli olup olmaması ve nefes tutma performansınız inceleme süresini ve kalitesini etkiler.

İnceleme sırasında damardan kontrast madde adı verilen bir ilaç verilebilir. Bunun için genellikle koldaki bir damar yolu kullanılır. Bazı kardiyak MR tetkiklerinde nadiren damardan başka tür ilaçlar da verilebilir.

Kapak hastalığı olan hastalara neden kardiyak MR yapılır ?

Bir çok neden var. Çoğu, MR ın çok daha nicel bir görüntüleme yöntemi olduğu gerçeğiyle ilgilidir. Kapak yetersizliği olan hastalarda kardiyak MR , kapakta ne kadar kaçak olduğunu daha iyi ölçebilir. Bu özellikle mitral yetersizliği olan hastalarda yetersizlik jeti eksantrik olduğunda önemlidir. Kalsifik kapak darlığı olan hastalarda kapağı daha iyi gösterebilir ve ne kadar iyi açıldığını doğrudan değerlendirebilir. Kapakçıkların kendilerini değerlendirmeye ek olarak, MR  ayrıca kapak hastalığının kalp odacıkları üzerindeki etkisini ölçmede daha iyidir. 

İlginizi Çekebilir  Lösin Aminopeptidaz ve İdrar İlişkisi: Detaylı İnceleme

Kapak hastalığı olan herkes kardiyak MR  yapılması gerekli mi ?

Hayır. Bununla birlikte, MRG, kapak hastalığının seri takip çalışmalarını gerektirecek kadar önemli olduğu düşünülen hastaların yanı sıra cerrahi müdahalenin zamanlamasını belirlemeye çalışılan hastalarda büyük yarar sağlar. MR , kapak hastalığı olan hastaları değerlendirmek için mükemmel bir testtir. Örneğin, kapakçıklarında kaçak olan  hastalarda (örn. mitral veya aort yetersizliği), MR  kaçak miktarını doğru bir şekilde ölçebilir. Dar kapaklı hastalarda (örn. aort stenozu), MR  kapağı doğrudan gösterebilir ve daralmanın derecesini ölçebilir. MR , kapak hastalığının çeşitli kalp odacıklarının boyutunu ve işlevini nasıl etkilediğini ölçmek için de mükemmeldir. MR , kapak hastalığı için  doktor tarafından düzenli olarak görülen   hastalar için önemli bir husustur. Bazı hastalarda kardiyak MR , hastanın kardiyak kateterizasyon, transözofageal eko veya kardiyak cerrahi gibi daha invaziv bir prosedürden kaçınmasını sağlar.

 Kalp yetmezliğinde  Kardiyak MR

Kardiyak MR, kalp yetmezliği olan hastaları değerlendirmede son derece yardımcı olabilir. Kardiyak MR , ejeksiyon fraksiyonunu belirlemek için referans standarttır; ve ejeksiyon fraksiyonu, bir hastanın implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörden (ICD) fayda sağlayıp sağlayamayacağına karar vermede genellikle temel belirleyicidir. Ayrıca kardiyak MR, miyokardiyal skar , aşırı demir yüklenmesi (yani hemokromatoz) ve infiltrasyon (yani amiloid) olan hastalarda olduğu gibi kalp yetmezliğinin nedenini belirlemede yardımcı olabilir.

Çoğu uzman, kardiyak MR ın kalbin yapısını değerlendirmek ve boyutunu ve işlevini ölçmek için altın standart olduğu konusunda hemfikirdir. Doğruluğu, görüntülerinin netliğinden ve 3 boyutlu yapısından kaynaklanmaktadır. Kardiyak MR , şüpheli anormallikleri doğrulayabilir veya çürütebilir. Bir anormallik olduğunda, kardiyak MR  bunu genellikle ekokardiyografiden daha iyi ölçebilir. MR , en iyi tedavi tipini belirlemek ve tedavinin zamanlamasını optimize etmek için kullanılabilir. MR  sonuçları genellikle hastalığın ilerlemesini değerlendirmek için karşılaştırma için doğru bir temel oluşturur ve tıbbi tedavinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir.

İlginizi Çekebilir  El – El Bileği MR

Göğüs Ağrısı ve Kardiyak MR 

Göğüs ağrısının birçok potansiyel nedeni vardır. Yaygın nedenler arasında gergin bir kas, sıkışmış bir sinir ve hazımsızlık bulunur. Ancak göğüs ağrısının muhtemelen en önemli nedeni, arter tıkanıklıkları nedeniyle yeterli kan akışını alamayan kalp kasıdır. Kardiyak MR  stres testi, göğüs ağrısının kardiyak nedeni olan hastaları, kardiyak olmayan nedenleri olan hastalardan ayırt edebilir. Ayrıca kalp kasının ne kadarının hasar görme riski altında olduğunu da değerlendirebilir. Kardiyak MR  stres testinin en yaygın türü   perfüzyon MR dır. 30 dakikada yapılabilir ve Talyum, SPECT veya CT taramaları gibi iyonlaştırıcı radyasyon kullanmaz.

Kardiyak MR ın faydaları nelerdir?

MR taramaları, potansiyel olarak zararlı radyasyona (X-ışınları) maruz kalma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, özellikle genç hastalar ve yaşamları boyunca durumlarını izlemek için tekrar taramalara ihtiyaç duyanlar için faydalıdır.

MR  taramaları, vücudun yumuşak dokularının net görüntülerini gösterme yetenekleri açısından X ışınlarına göre avantaja sahiptir ve tarama, karmaşık anatomiyi (vücudun alanlarını) gösterecek şekilde özel olarak uyarlanabilir. Tarama, kan damarlarından kan akışını hesaplama yeteneğinde benzersizdir. Kalp ve kan damarlarının hareketinden kaynaklanan görüntü bulanıklığı, kalp atışı ile zamanında taranarak giderilebilir. MR , kanın kalpten pompalanmasını ölçmek için en etkili görüntüleme yöntemi olarak kabul edilir.

Çalışmanın en büyük yararı, genellikle kalp krizi sonucu kalbin hangi bölgelerinin zarar gördüğünü ve ilgili kalp kasının kalınlığını göstermektir. Bu bilgilere dayanarak, baypas cerrahisi gibi prosedürlerin uygunluğuna ve gelecekteki olası faydalarına ilişkin kararlar alınabilir.

Stres perfüzyon MR, kalp kasının yetersiz kan beslemesi olan kısımları olup olmadığına ilişkin önemli bilgiler sağlayabilir. Bu, tedavinize rehberlik etmek için kullanılabilir. Çalışma, stresin kalp üzerindeki etkisini ve bunun kan akışını nasıl etkilediğini gösteriyor.

Yorumlar

 • 28 Şubat 2021
  Aslı bingol

  Merhaba kurumunuzda yapilan kardiyak fiyatiniz nedir…

 • 01 Mart 2021
  Hekimoğlu Görüntüleme

  Merhaba kardiyak MR fiyat ve randevu hakkında bilgiyi 02126321059 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz.

 • 09 Eylül 2021
  Hüseyin Karahan

  İyi günler Hocam. Ben Artvinden Hüseyin Karahan 68 yaşındayım
  Zaten var olan varis ile 10 aydır bacaklarımda ağrı sızı ayak altlarımda yanma ve bazende ateş oluşması ile muhtelif doktorlara gitiysem de tedavi olamadım Venüz yetmezligi ve toplar damarlar tıkalı dendi dvt geçirmişim. Ven kaçağı var. Ağrılar nedeniye dolaşamıyorum. Cep telefonunuz verseniz çekilen ultrasonlarımı atsam degerlendirip tedavi etme imkanınız olabilirmi ve ne tür tedavi uygulanabilir. Saygılarımla

Görüşlerinizi bildiriniz.