ayak bileği mr

Ayak ve ayak bileği mr, ayak bileği manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemeleri öncelikle bağ ve tendon patolojilerinin değerlendirilmesi için yapılmakla
birlikte, incelemelerde bunun yanı sıra diğer yumuşak doku patolojileri (sıkışma sendromları, tuzak nöropatiler, sinüs tarsi sendromu,
sinovyal hastalıklar, enfeksiyonlar), kas, kemik ve kıkırdak patolojileri (kemik iliği ödemi, stres zedelenmeleri, osteokondral kırıklar,
yetersizlik kırıkları, osteonekroz, geçici kemik iliği ödemi, osteomyelitler) ve birçok eklem patolojileri de değerlendirilebilmektedir.

ayak bileği mr hakkında bilgi veriyor

Resim 1: Ayak bileği bağları

Bağ Lezyonları

Ayak bileği burkulmalarında oluşan akut bağ yaralanmalarına genellikle klinik olarak tanı konulabilir ve bu olgular nadiren cerrahi tedaviye
gereklilik gösterirler. Bu nedenle MR incelemesi muayene bulguları belirsiz olan, kronik ayak bilek instabilitesi olan olgularda ve cerrahi ile tedavi edilmesi gerekebilecek elit sporcularda bağların detaylı değerlendirilmesi için gerekli olmaktadır.

Manyetik rezonans görüntüleme kesitlerinde bağlar, ilgili kemikler arasında uzanan ince, hipointens, genellikle yağ ile çevrili yapılar
olduğundan değerlendirilebilmeleri için incelemelerde 3 mm veya daha ince kesitler kullanılmalıdır. Ayrıca bağın normal yapısı içerisine
yağ planları interpoze olabileceğinden yanlış değerlendirmelere yol açmamak için en az iki planda incelenmelidirler. Bağların akut yırtıklarının tanısında kullanılan MR ölçütleri morfolojik özelliklere ve bağ etrafındaki yumuşak dokularda izlenen sinyal intensite değişikliklerine dayanır.

Grade 1 zorlanmalarda bağ bütünlüğünde ve sinyalinde bozulma olmaksızın bağ etrafındaki yumuşak dokuda ödem ve kanamaya bağlı sıvıya duyarlı sekanslarda sinyal artışı izlenir.

Grade 2 zorlanmalarda bağın bütünlüğünde kısmi kayıp, bağda sinyal artışı, incelme veya kontur düzensizliği görülebilir. Grade 3 zorlanmalarda ise bağda bütünlük kaybı, bazen kemikten ayrılma ve bağ içerisinde sıvı sinyali gösteren defekt izlenir.

ayak bileği mr hakkında bilgi veriyor

Resim 2 A-D : Normal anterior talofibuler bağ (ATFB) ve bağ yaralanmaları. (A) Normal bağ lineer, 2mm kalınlıkta ve sinyalsiz izleniyor (oklar). Ayrıca posterior talofibuler bağın normal fibriler yapısı görülüyor (kesikli oklar), (B) Grade 1 ATFB lezyonunda, bağ sinyali normal, periligamentöz bağ dokuda ödem (oklar), (C) Grade 2 ATFB lezyonunda bağda kalınlık ve sinyal artışı, (D) Grade 3 ATFB lezyonunda bağda bütünlük kaybı (ok) izleniyor.

ayak bileği emar hakkında bilgi veriyor

Resim 3 : Deltoid bağ yaralanması. (A) Aksiyal kesitte tibiotalar bağın fibriler yapısının bozulduğu ve sinyalinin arttığı izleniyor, (B) Koronal yağ baskılı PD kesitte bağın fibriler yapısında bozulma ile birlikte tibial ataçmanında devamsızlık (ok) dikkat çekiyor.

Tendon Patolojileri

Ayak bileği etrafındaki tendonlar tüm MR kesitlerinde hipointens olarak kolaylıkla seçilebilirler. Normalde tendon kılıfında minimal sıvı izlenebilir. Özellikle fleksör hallusis longus tendon kılıfında minimal sıvı izlenmesi, tendon kılıfının eklem aralığı ile ilişkisinden dolayı sık
karşılaşılan normal bir bulgudur. Tenosinovit, tendinozis, parsiyel veya tam yırtıklar ve tendon dislokasyonları en sık görülen patolojilerdir.

Tenosinovit tendon kılıfı içerisinde sıvı varlığını ifade eder. Tendon kalınlığında ve sinyal intensitesinde artış varlığında tendinozis tanısı konur. Tendinopatinin değerlendirilmesinde MRG’nin doğruluğu oldukça yüksektir.

Kalınlaşmış, dejenere ve kısmi yırtık izlenen tendon patolojisi tip 1, kısmi yırtık olan, sinyali artmış ve kalibrasyonu (yüzey alanı) azalmış olan yırtıklar tip 2 ve tamamen bütünlüğü bozulmuş, yırtık uçları retraksiyon gösteren tam yırtıklar ise tip 3 olarak değerlendirilir. Parsiyel yırtıklarda tendon içerisinde sinyal artışı ve tendonda kısmi devamsızlık izlenir. Komplet yırtıklarda ise tendondaki devamsızlık tüm tendon kalınlığını içerir.

ayak bileği mr hakkında bilgi veriyor

Resim 4 : (A) Aşil tendon yırtığı (oklar), (B) Tendonun orta kesiminden geçen aksiyal kesitte medyalde sağlam kalan birkaç tendon fibrili dışında (ok), tendonun tama yakın yırtıldığı izleniyor.

Plantar Fasiya

Plantar fasyada ve komşuluğundaki yumuşak dokuda, tekrarlayan travma ve mekanik stresin yarattığı mikro yırtıklar ile inflamasyon sonucu
fasyit gelişebilir. Obezlerde ve koşucularda sıktır. Plantar fasyanın inflamasyonu, travma olmasa bile topuk ağrısına neden olabilir. Ağrı
parmakların dorsifleksiyonunda artar ve sabahları daha şiddetlidir.
Plantar fasyitli olgularda direkt grafilerde sıklıkla topuk dikeni izlenebilir ancak bu bulgu spesifik değildir. Semptomsuz bireylerin %25’inde de görülebilir. MR  plantar fasyiti tanımakta, topuk ağrısının ayırıcı tanısında  yer alan diğer durumların tanısında ve plantar fasya yırtıklarını dışlamada yararlıdır

Ayak ve Ayak Bileği MR Fiyatları 2024

Ayak ve ayak bileği mr fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

  • 20 Haziran 2022
    BİROL KIŞLAOĞLU

    SOL AYAK BİLEĞİ MR ÇEKTİRMEK İSTİYORUM EMEKLİ MEMURUM MR FİATINI ÖĞRENEBİLİRMİYİM

  • 06 Temmuz 2022
    Hekimoğlu Görüntüleme

    Merhaba ayak bileği MR merkezimizde yapılmaktadır. Ayak bileği MR fiyatları ve randevu hakkında bilgiyi 02126321059 nolu telefonumuzdan alabilirsiniz.

Görüşlerinizi bildiriniz.